Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 38 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1251a-211: Bruvik kommune. Skulestyre

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for Bruvik skulestyre
L0001 Møtebok for Bruvik skulekommisjon / skulestyre 02.02.1870 - 25.09.1912 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal for Bruvik skulestyre 1890 - 1901 Første side
L0002 Postjournal for Bruvik skulestyre 1901 - 1912 Første side
L0003 Postjournal for Bruvik skulestyre 1918 - 1920 Første side

IKAH/1251a-231: Bruvik kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for Bruvik sokn
L0001 Skuleprotokoll for Stokke, Stavenes, Vassdal og Hesjedal krinsar 1883 - 1901 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Hesjedal, Bruvik og Vassdal krinsar 1899 - 1914 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Stokke og Stavenes krinsar 1902 - 1921 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Vassdal skule 1920 - 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fb: Skuleprotokollar for Bruvik sokn
L0001 Skuleprotokoll for Vaksdal småbarnsskole 1877 - 1913 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Vaksdal brugsskole 1898 - 1919 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Vaksdal brugsskole og Vaksdal skule 1917 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Vaksdal brugsskole og Vaksdal skule 1920 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Vaksdal og Herfindalen skular 1913 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Vaksdal brugsskule og Vaksdal skule 1913 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Vaksdal skule 1923 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Vaksdal skule 1960 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Vaksdal skule 1962 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fc: Skuleprotokollar for Dale sokn
L0001 Skuleprotokoll for Dale, Stanghelle og Hesjedal krinsar 1898 - 1915 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Dale og Stanghelle krinsar 1915 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Dale fabrikkskule 1891 - 1908 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Dale fabrikkskule 1895 - 1910 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Dale fabrikkskule og Dale krinsskule 1909 - 1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Dale fabrikkskule og Dale krinsskule 1911 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Dale fabrikkskule og Dale krinsskule 1914 - 1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Dale skule 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Dale skule 1942 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Skuleprotokoll for Dale skule 1950 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fd: Skuleprotokollar for skulane i Stamnes sokn
L0001 Skuleprotokoll for Eidsfjorden, Elvik, Straume og Øye krinsar 1871 - 1891 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Straume, Øye, Toskedal, Eidsfjorden, Furnes og Bolstadfjorden krinsar 1892 - 1920 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Vedåfjorden skule 1923 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Vik skule 1951 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Eidsfjord, Toskedal, Elvik og Øye krinsar 1893 - 1919 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Eidsfjord skule 1919 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Eidsfjord skule 1952 - 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Stamnes, Vedafjord og Elvik krinsar 1901 - 1920 Ytterår skal være 1920 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Stamnes skule 1923 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1251a-263: Bruvik kommune. Vaksdal Mølles Handarbeidsskole

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for Vaksdals Mølles handgjerningsskole 1877 - 1897 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Vaksdal brugs handgjerningsskole 1897 - 1911 Første side