Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 287 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1247-021: Askøy kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Aa: Møtebøker for kommunestyret og formannskapet
L0001 Møtebok for formannskap og heradstyre 19.07.1918 - 02.05.1922 Første side
L0002 Møtebok for formannskap og heradstyre 15.05.1922 - 16.12.1925 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for formannskap og heradstyre 11.01.1926 - 26.07.1928 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskap og heradstyre 13.08.1928 - 22.11.1930 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for heradstyre 19.01.1931 - 08.10.1934 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskap 12.01.1932 - 07.09.1938 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for heradstyret 10.12.1934 - 24.11.1938 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for heradstyre 19.12.1938 - 02.04.1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for heradstinget 01.03.1941 - 21.10.1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for heradstinget 19.11.1944 - 26.03.1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for formannskap 22.09.1938 - 04.11.1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for formannskap 11.11.1947 - 21.11.1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for formannskap 04.10.1951 - 16.12.1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for formannskap 06.01.1954 - 13.12.1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for formannskap 20.12.1955 - 19.11.1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebok for heradstyret 27.06.1949 - 25.11.1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Møtebok for formannskap 26.11.1957 - 09.02.1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Møtebok for formannskap 16.02.1960 - 20.03.1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Møtebok for formannskap 20.03.1962 - 19.02.1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Møtebok for formannskap 25.02.1964 - 09.11.1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Møtebok for formannskap 17.11.1965 - 30.05.1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Møtebok for formannskap 06.06.1967 - 27.08.1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Møtebok for heradstyret 1959 - 26.06.1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 Møtebok for heradstyret 1969 - 27.11.1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0028 Møtebok for kommunestyret 1970 - 10.12.1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0029 Møtebok for kommunestyret 1971 - 16.12.1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0030 Møtebok for kommunestyret 1972 - 14.12.1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0031 Møtebok for kommunestyret 1973 - 13.12.1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0032 Møtebok for kommunestyret 1974 - 31.12.1974 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0033 Møtebok for kommunestyret 1975 - 18.12.1975 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0034 Møtebok for kommunestyret 1976 - 16.12.1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0035 Møtebok for kommunestyret 1977 - 31.12.1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0036 Møtebok for kommunestyret 1978 - 21.12.1978 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0037 Møtebok for kommunestyret 1979 - 31.12.1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0038 Møtebok for kommunestyret 1980 - 31.12.1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0039 Møtebok for kommunestyret 1981 - 31.12.1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0040 Møtebok for kommunestyret 1982 - 31.12.1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0041 Møtebok for kommunestyret 1983 - 15.12.1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0042 Formannskaps- og kommunestyremøter konfidensielt 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0043 Møtebok for kommunestyret 1983 - 13.12.1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0044 Møtebok for kommunestyret 1985 - 19.12.1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0045 Møtebok for kommunestyret 1986 - 18.12.1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0046 Møtebok for kommunestyret 1987 - 29.12.1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0048 Formannskaps- og kommunestyremøter konfidensielt 1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0049 Møtebok for kommunestyret 1988 - 29.12.1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0050 Formannskaps- og kommunestyremøter konfidensielt 1989 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0051 Møtebok for kommunestyret 1989 - 14.12.1989 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0052 Møtebok for kommunestyret 01.02.1990 - 31.05.1990 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0053 Møtebok for kommunestyret 21.06.1990 - 20.12.1990 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0054 Møtebok for kommunestyret 28.02.1991 - 20.06.1991 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.