Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 232 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1247-021: Askøy kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Aa: Møtebøker for kommunestyret og formannskapet
L0001 Møtebok for formannskap og heradstyre 19.07.1918 - 02.05.1922 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for formannskap og heradstyre 15.05.1922 - 16.12.1925 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for formannskap og heradstyre 15.05.1922 - 16.12.1925 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for formannskap og heradstyre 11.01.1926 - 26.07.1928 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskap og heradstyre 13.08.1928 - 22.11.1930 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for heradstyre 19.01.1931 - 08.10.1934 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskap 12.01.1932 - 07.09.1938 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for heradstyret 10.12.1934 - 24.11.1938 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for heradstyre 19.12.1938 - 02.04.1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for heradstinget 01.03.1941 - 21.10.1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for heradstinget 19.11.1944 - 26.03.1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for formannskap 22.09.1938 - 04.11.1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for formannskap 11.11.1947 - 21.11.1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for formannskap 04.10.1951 - 16.12.1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for formannskap 06.01.1954 - 13.12.1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for formannskap 20.12.1955 - 19.11.1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebok for heradstyret 27.06.1949 - 25.11.1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Møtebok for formannskap 26.11.1957 - 09.02.1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Møtebok for formannskap 16.02.1960 - 20.03.1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Møtebok for formannskap 20.03.1962 - 19.02.1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Møtebok for formannskap 25.02.1964 - 09.11.1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Møtebok for formannskap 17.11.1965 - 30.05.1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Møtebok for formannskap 06.06.1967 - 27.08.1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Møtebok for heradstyret 1959 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 Møtebok for heradstyret 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0028 Møtebok for kommunestyret 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0029 Møtebok for kommunestyret 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0030 Møtebok for kommunestyret 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0031 Møtebok for kommunestyret 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0032 Møtebok for kommunestyret 1974 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0033 Møtebok for kommunestyret 1975 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0034 Møtebok for kommunestyret 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0035 Møtebok for kommunestyret 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0036 Møtebok for kommunestyret 1978 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0037 Møtebok for kommunestyret 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0038 Møtebok for kommunestyret 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0039 Møtebok for kommunestyret 1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0040 Møtebok for kommunestyret 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0041 Møtebok for kommunestyret 1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0042 Formannskaps- og kommunestyremøter konfidensielt 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0043 Møtebok for kommunestyret 1983 - 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0044 Møtebok for kommunestyret 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0045 Møtebok for kommunestyret 1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0046 Møtebok for kommunestyret 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0048 Formannskaps- og kommunestyremøter konfidensielt 1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0049 Møtebok for kommunestyret 1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0050 Formannskaps- og kommunestyremøter konfidensielt 1989 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0051 Møtebok for kommunestyret 1989 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0152 Møtebok for formannskapet 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0154 Møtebok for formannskapet 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.