Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 39 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1247-231: Askøy kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for alle krinsar 1881 - 1892 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Hop og Bagervaag krinsar 1889 - 1891 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Kaarevik, Follesø, Strudshamn, Kleppe, Erdal og Hop krinsar 1893 - 1929 Første side
F: Skuleprotokollar
Fb: Skuleprotokollar for Kleppe og Follese krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Kleppe og Follese krinsar 1863 - 1877 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Kleppe krins 1878 - 1887 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Kleppe krins 1888 - 1896 Første side
F: Skuleprotokollar
Fc: Skuleprotokollar for Strusshamn krins
L0001 Skuleprotokoll for Strusshamn krins 1877 - 1893 Første side
L0001A Skuleprotokoll for Strusshamn krins 1865 - 1878 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Strusshamn krins 1920 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Strusshamn krins 1943 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fd: Skuleprotokollar for Follese, Haugland og Hanøy krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Follese og Haugland krinsar 1893 - 1908 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Follese og Haugland krinsar 1882 - 1893 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Follese, Haugland og Hanøy krinsar 1892 - 1896 Første side
F: Skuleprotokollar
Fe: Skuleprotokollar for Hetlevik krins
L0001 Skuleprotokoll for Hetlevik skule 1897 - 1907 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Hetlevik skule 1938 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Hetlevik skule 1950 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Ff: Skuleprotokollar for Ramsøy krins
L0001 Skuleprotokoll for Ramsøy krins 1936 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fg: Skuleprotokollar for Askøy og Hanevik krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Askøy skule 1892 - 1913 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Askøy skule 1914 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Hanevik skule 1965 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fh: Skuleprotokollar for Træet krins
L0001 Skuleprotokoll for Eide og Treet skule 1899 - 1913 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Treet skule 1913 - 1924 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Treet skule 1925 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Treet, Fauskanger og Skråmestø skular 1918 - 1941 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Treet skule 1942 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fi: Skuleprotokollar for Fauskanger, Haugland, Berland, Breivik, Skråmestø og Fromeide krinsar krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Fauskanger, Haugland, Berland og Fromeide krinsar 1879 - 1895 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Fauskanger og Treet skular 1915 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Breivik, Fauskanger og Skråmestø krinsar 1908 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skoleprotokoll for Fauskanger skule 1914 - 1925 Første side
L0005 Skoleprotokoll for Fauskanger skule 1920 - 1921 Første side
L0006 Karakterbok for Fauskanger skule 1943 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Karakterbok for Fauskanger skule 1950 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fj: Skuleprotokollar for Skråmestø krins
L0001 Skuleprotokoll for Skråmestø skule 1920 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Skuleprotokoll for Skråmestø skule 1940 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fk: Skuleprotokollar for Herdla krins
L0001 Skuleprotokoll for Herdla krins 1891 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Skuleprotokoll for Herdla skule 1942 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Søre Herdla skule 1949 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fl: Skuleprotokollar for Haugland skule
L0001 Skuleprotokoll for Haugland skule 1896 - 1935 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1247-pa0008: Askøens præstegjelds lærerforening

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Aa: Møtebøker for Askøens præstgjelds lærarforening
L0001 Forhandlingsprotokollar 1876 - 1907 Første side Innhold