Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 166 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1246-021: Fjell kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Avskrift av møtebøker 1838-1867 1838 - 1867 Første side
L0001A Møtebøker for Fjell formannskap og heradsstyre 09.12.1867 - 11.04.1884 Første side
L0002 Møtebok for Fjell formannskap og heradstyre 01.06.1894 - 12.02.1900 Første side
L0003 Møtebok for Fjell formannskap og heradstyre 13.04.1900 - 18.09.1906 Første side
L0004 Møtebok for Fjell formannskap og heradstyre 18.09.1906 - 29.12.1913 Første side
L0005 Møtebok for Fjell formannskap og heradstyre 04.02.1914 - 28.12.1917 Første side
L0006 Møtebok for Fjell formannskap og heradstyre m/register 04.02.1918 - 20.11.1923 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for Fjell formannskap og heradstyre m/register 24.10.1923 - 04.12.1933 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for Fjell formannskap og heradstyre m/register 02.01.1934 - 03.12.1938 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009/0001 Møtebøker: Møtebok for Fjell formannskap og heradstyre m/register 06.12.1938 - 12.12.1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for Fjell formannskap og heradstyre 16.06.1948 - 12.01.1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for Fjell formannskap 12.01.1952 - 06.11.1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for Fjell formannskap 20.11.1954 - 19.04.1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for Fjell heradstyre 29.12.1951 - 24.11.1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for Fjell formannskap 24.05.1958 - 14.11.1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for Fjell formannskap 06.12.1960 - 21.03.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebok for Fjell heradstyre 22.12.1956 - 18.12.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Møtebok for Fjell formannskap 25.03.1963 - 27.09.1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Møtebøker for Fjell kommunestyre 1963 - 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Møtebøker for Fjell kommunestyre 1976 - 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Møtebøker for Fjell kommunestyre 1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Møtebøker for Fjell kommunestyre 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Møtebøker for Fjell kommunestyre 1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Møtebøker for Fjell kommunestyre 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Møtebøker for Fjell kommunestyre 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 Møtebøker for Fjell kommunestyre 1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0028 Møtebøker for Fjell kommunestyre 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0029 Møtebøker for Fjell kommunestyre 1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0030 Møtebøker for Fjell kommunestyre 1989 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0031 Møtebøker for Fjell kommunestyre 1990 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0049 Møtebøker for Fjell formannskap 08.11.1967 - 03.06.1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0050 Møtebøker for Fjell formannskap 10.06.1969 - 08.01.1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0051 Møtebøker for Fjell formannskap 19.01.1971 - 28.03.1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0052 Møtebøker for Fjell formannskap 04.04.1972 - 09.10.1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0053 Møtebøker for Fjell formannskap 04.04.1972 - 07.11.1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0054 Møtebøker for Fjell formannskap 07.11.1973 - 17.01.1975 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0055 Møtebøker for Fjell formannskap 21.01.1975 - 02.03.1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0058 Møtebøker for Fjell formannskap 10.10.1978 - 19.02.1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0059 Møtebøker for Fjell formannskap 19.02.1980 - 30.12.1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0060 Møtebøker for Fjell formannskap 06.01.1981 - 30.06.1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0061 Møtebøker for Fjell formannskap 07.07.1981 - 29.12.1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0063 Møtebøker for Fjell formannskap 06.07.1982 - 28.12.1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0064 Møtebøker for Fjell formannskap 04.01.1983 - 05.07.1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0065 Møtebøker for Fjell formannskap 02.08.1983 - 20.12.1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0066 Møtebøker for Fjell formannskap 03.01.1984 - 26.06.1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0067 Møtebøker for Fjell formannskap 03.07.1984 - 18.12.1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0068 Møtebøker for Fjell formannskap 02.01.1985 - 30.07.1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0069 Møtebøker for Fjell formannskap 06.08.1985 - 17.12.1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0070 Møtebøker for Fjell formannskap 07.01.1986 - 27.05.1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0071 Møtebøker for Fjell formannskap 03.06.1986 - 09.12.1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.