Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 114 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1246-021: Fjell kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Avskrift av møtebøker 1838-1867 1838 - 1867 Første side
L0001A Møtebøker for Fjell formannskap og heradsstyre 09.12.1867 - 11.04.1884 Første side
L0002 Møtebok for Fjell formannskap og heradstyre 01.06.1894 - 12.02.1900 Første side
L0003 Møtebok for Fjell formannskap og heradstyre 13.04.1900 - 18.09.1906 Første side
L0004 Møtebok for Fjell formannskap og heradstyre 18.09.1906 - 29.12.1913 Første side
L0005 Møtebok for Fjell formannskap og heradstyre 04.02.1914 - 28.12.1917 Første side
L0006 Møtebok for Fjell formannskap og heradstyre m/register 04.02.1918 - 20.11.1923 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for Fjell formannskap og heradstyre m/register 24.10.1923 - 04.12.1933 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for Fjell formannskap og heradstyre m/register 02.01.1934 - 03.12.1938 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009/0001 Møtebøker: Møtebok for Fjell formannskap og heradstyre m/register 06.12.1938 - 12.12.1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for Fjell formannskap og heradstyre 16.06.1948 - 12.01.1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for Fjell formannskap 12.01.1952 - 06.11.1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for Fjell formannskap 20.11.1954 - 19.04.1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for Fjell heradstyre 29.12.1951 - 24.11.1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for Fjell formannskap 24.05.1958 - 14.11.1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for Fjell formannskap 06.12.1960 - 21.03.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebok for Fjell heradstyre 22.12.1956 - 18.12.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Møtebok for Fjell formannskap 25.03.1963 - 27.09.1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok for Fjell formannskap, journal over avsende skriv 1914 - 1919 Første side
L0002 Kopibok, presskopi 1914 - 1919 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001A Postjournal for formannskapet 1914 - 1915 Første side
L0002 Postjournal for formannskapet 1915 - 1917 Første side
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Db: Korrespondanse ordna på emne
L0002/0001 Korrespondanse: Fjell kommunale elektrisitetsverk 1915 - 1917 Første side
L0004/0002 Korrespondanse: Folketeljing. Teljingsstyret 1931 Første side
L0005/0007 Korrespondanse: Kinodrift 1920 Første side
L0007/0001 Korrespondanse: Skulesaker 1919 Første side
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Dc: Saksarkiv ordna etter arkivnøkkel
Dca: Saksarkiv ordna etter Roalds arkivnøkkel
L0013/0013 Saksarkiv ordna etter Roalds arkivnøkkel: Krigsskadeerstatning 1957 Første side
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Dc: Saksarkiv ordna etter arkivnøkkel
Dcb: Saksarkiv ordna etter NHF-nøkkel
L0013/0009 Saksarkiv ordna etter NHF-nøkkel: Krigsskader og opprydding. Fjell Festning med meir 1957 Første side

IKAH/1246-211: Fjell kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Fjell skulekommisjon / skulestyre 18.01.1874 - 28.06.1897 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal og kopibok 1890 - 1895 Første side

IKAH/1246-231: Fjell kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for omgangsskulen
L0001 Skuleprotokoll for 3. skuledistrikt 1836 - 1846 Første side
L0002 Skuleprotokoll for 4. og 2. skuledistrikt 1851 - 1859 Første side
L0003 Skuleprotokoll for 3. og 1. skuledistrikt 1858 - 1875 1. skuledistrikt frå 1860 med dagbok 1886-1896. 7. krins 1862 – 1867 Tellnes 1868 – 1871 8. krins 1862 – 1867 Norvik 1868 - 1875 9. krins 1862 – 1867 Kallestad 1868 – 1875 Møvik faste skule 1872 – 1875 Første side
F: Skuleprotokollar
Fb: Skuleprotokollar for Algrøy skule
L0001 Skuleprotokoll for Algrøy skule 1933 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fc: Skuleprotokollar for Bjorøy og Lie krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Bjorøy og Lie krinsar 1900 - 1920 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Bjorøy skule 1921 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fd: Skuleprotokollar for Brattholmen skule
L0001 Skuleprotokoll for Brattholmen skule 1946 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fe: Skuleprotokollar for Ekerhovd, Snekkevik og valen krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Snekkevik og Ekerhovd krinsar 1878 - 1890 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Snekkevik, Ekerhovd, Knarrevik, Bjorøy, Brattholmen, Lie og Lønøy skular 1891 - 1905 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Snekkevik, Knarrevik og Valen krinsar 1905 - 1919 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Snekkevik og Brattholmen krinsar 1920 - 1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Ekerhovd skule 1909 - 1935 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Ekerhovd skule 1935 - 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Ff: Skuleprotokollar for Fjell krins
L0001 Skuleprotokoll for Fjell skule 1917 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fg: Skuleprotokollar for Foldnes, Bjorøy, Telnes, Lie og Ekerhovd krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Foldnes, Bjorøy, Telnes, Lie og Ekerhovd krinsar 1892 - 1900 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Foldnes skule 1912 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fh: Skuleprotokollar for Knapskog og Foldnes krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Knappskog og Foldnes krinsar 1877 - 1886 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Knappskog og Foldnes krinsar 1899 - 1910 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Knappskog og Foldnes krinsar 1911 - 1927 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Knappskog skule 1927 - 1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.