Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 114 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1245-021: Sund kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for Sund formannskap og kommunestyre
L0001 Møtebok for Sund formannskap og heradstyre 1837 - 1876 Første side Innhold
L0002 Møtebok for Sund formannskap og heradstyre 21.10.1876 - 29.12.1911 Første side Innhold
L0003 Møtebok for Sund formannskap og heradstyre 07.05.1911 - 04.07.1932 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for Sund formannskap og heradstyre 29.08.1932 - 28.12.1936 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for Sund formannskap og heradstyre 19.03.1937 - 14.12.1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for Sund formannskap og heradstyre 07.03.1947 - 14.01.1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for Sund formannskap og heradstyre 31.01.1955 - 15.08.1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Møtebøker for Sund kommunestyre
Aba: Møtebøker
L0001 Møtebok 1971 - 1975 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok 1975 - 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok 1980 - 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok 1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok 1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok 1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Møtebøker for Sund kommunestyre
Abb: Møtebøker
L0001 Møtebok 1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok 1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok 1989 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok 1989 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok 1990 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok 1990 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok 1991 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok 1991 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok 1992 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok 1992 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok 1993 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok 1993 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok 1994 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok 1994 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok 1995 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ac: Møtebøker for Sund formannskap
Aca: Møtebøker
L0001 Møtebok 1969 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok 1971 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok 1972 - 1974 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok 1974 - 1975 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok 1975 - 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok 1976 - 1978 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok 1978 - 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok 1980 - 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok 1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok 1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok 1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebok 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Møtebok 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.