Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 75 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1244-021: Austevoll kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for heradstyret
L0001 Forhandlingsprotokoll for heradstyret 1886 - 1900 Første side Innhold
L0002a Møtebok for heradstyret 1901 - 1910 Første side Innhold
L0002b Møtebok for heradstyret 1910 - 1919 Første side Innhold
L0003 Møtebok for heradstyret 1920 - 1929 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003a Møtebok for heradstyret 1929 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for heradstyret 1937 - 1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for heradstyret 1947 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005a Møtebok for heradstyret 1953 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005b Møtebok for heradstyret 1955 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for heradstyret 1959 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Møtebøker for Møgster soknestyre
L0001 Møtebok for Møgster soknestyre 1910 - 1930 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for Møgster soknestyre 1930 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ac: Møtebøker for Austevoll soknestyre
L0001 Møtebok for Austevoll soknestyre 1940 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ae: Møtebøker for kommunestyret
Aea: Møtebøker
L0007 Møtebok for kommunestyret 2007 - 2010 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for kommunestyret 2011 - 2012 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001a Kopibok for formannskapet 1901 - 1915 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal for formannskapet 1884 - 1901 Første side
L0002 Postjournal for formannskapet 1901 - 1910 Første side

IKAH/1244-211: Austevoll kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Møkster skulestyre 1878 - 1910 Første side Innhold
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Brevjournalar
L0003 Postjournal for Møkster skulestyre 1890 - 1911 Første side
L0004 Møkster sokn skulestyre 1911 - 1920 Første side

IKAH/1244-231: Austevoll kommune. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for Møgster, Storekalsøen og Horgen krinsar i Møgster sokn 1863 - 1888 Første side
L0001a Skuleprotokoll for Haukanes, Storebø, Bratten, Sandtorv og Drønen krinsar 1884 - 1897 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Bratten skule 1916 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Bratten skule 1965 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Møgster skule 1893 - 1905 Første side
L0004a Skuleprotokoll for Møkster skule 1960 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Storekalsøen skule 1893 - 1905 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Sandtorv skule 1906 - 1949 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Selbjørn skule 1893 - 1901 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Selbjørn skule 1918 - 1954 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Selbjørn skule 1919 - 1943 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Storebø skule 1893 - 1902 Første side
L0011 Skuleprotokoll for Storebø skule 1903 - 1916 Første side
L0011a Skuleprotokoll for Storebø skule med dagbok 1916 - 1921 Første side
L0012 Skuleprotokoll for Storebø skule 1916 - 1934 Første side
L0013 Skuleprotokoll for Storebø skule 1934 - 1942 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Haukanes skule 1935 - 1959 Første side
L0014a Skuleprotokoll for Protokoll og dagbok Eide skule 1896 - 1906 Første side
L0014b Skuleprotokoll for Eide og Bratten skular 1906 - 1934 Første side
L0015 Skuleprotokoll for Eide skule 1935 - 1959 Første side
L0016 Skuleprotokoll for Litlekalsøy skule 1937 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016a Skuleprotokoll for Litlekalsøy skule 1893 - 1906 Første side
L0017 Skuleprotokoll for Drønen skule 1938 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Skuleprotokoll for Stolmen, Hevrøen, Lundøen, Lillekalsøen og Horgen krinsar 1885 - 1893 Første side
L0019 Skuleprotokoll for Stolmen skule 1893 - 1905 Første side
L0021 Skuleprotokoll for Stolmen skule 1930 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Skuleprotokoll for Gauksheim og Vinnes skular 1906 - 1942 Første side
L0023 Skuleprotokoll for Vinnes skule 1942 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024a Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt og Storebø, Drønen, Eide, Heimark og Skår krinsar i Østervold sokn 1859 - 1879 Første side