Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 40 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1244-211: Austevoll kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Møkster skulestyre 1878 - 1910 Første side Innhold
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Brevjournalar
L0003 Postjournal for Møkster skulestyre 1890 - 1911 Første side
L0004 Møkster sokn skulestyre 1911 - 1920 Første side

IKAH/1244-231: Austevoll kommune. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for Møgster, Storekalsøen og Horgen krinsar i Møgster sokn 1863 - 1888 Første side
L0001a Skuleprotokoll for Haukanes, Storebø, Bratten, Sandtorv og Drønen krinsar 1884 - 1897 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Bratten skule 1916 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Bratten skule 1965 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Møgster skule 1893 - 1905 Første side
L0004a Skuleprotokoll for Møkster skule 1960 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Storekalsøen skule 1893 - 1905 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Sandtorv skule 1906 - 1949 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Selbjørn skule 1893 - 1901 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Selbjørn skule 1918 - 1954 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Selbjørn skule 1919 - 1943 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Storebø skule 1893 - 1902 Første side
L0011 Skuleprotokoll for Storebø skule 1903 - 1916 Første side
L0011a Skuleprotokoll for Storebø skule med dagbok 1916 - 1921 Første side
L0012 Skuleprotokoll for Storebø skule 1916 - 1934 Første side
L0013 Skuleprotokoll for Storebø skule 1934 - 1942 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Haukanes skule 1935 - 1959 Første side
L0014a Skuleprotokoll for Protokoll og dagbok Eide skule 1896 - 1906 Første side
L0014b Skuleprotokoll for Eide og Bratten skular 1906 - 1934 Første side
L0015 Skuleprotokoll for Eide skule 1935 - 1959 Første side
L0016 Skuleprotokoll for Litlekalsøy skule 1937 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016a Skuleprotokoll for Litlekalsøy skule 1893 - 1906 Første side
L0017 Skuleprotokoll for Drønen skule 1938 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Skuleprotokoll for Stolmen, Hevrøen, Lundøen, Lillekalsøen og Horgen krinsar 1885 - 1893 Første side
L0019 Skuleprotokoll for Stolmen skule 1893 - 1905 Første side
L0021 Skuleprotokoll for Stolmen skule 1930 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Skuleprotokoll for Gauksheim og Vinnes skular 1906 - 1942 Første side
L0023 Skuleprotokoll for Vinnes skule 1942 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024a Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt og Storebø, Drønen, Eide, Heimark og Skår krinsar i Østervold sokn 1859 - 1879 Første side
L0024b Skuleprotokoll for Heimark, Beinskroken, Drønen og Kolbeinsvik krinsar 1908 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Skuleprotokoll for 1. skuledistrikt i Østervold sokn i Sund prestegjeld 1842 - 1866 Første side
L0026 Skuleprotokoll for Trolandshamar, Sandtorv og Skår krinsar i Østervold sokn 1867 - 1887 Protokoll over skulehald og skulesøking for læraren i Østervold sokn, Sund prestegjeld Trolandshamar krins 1867-1887 Sandtorv krins 1869-1887 Skår krins 1869-1886 Første side
L0027 Skuleprotokoll for Trolandshamar, Sandtorv og Skår krinsar 1888 - 1889 Protokoll over skulehald og skulesøking for læraren i Trolandshamar krins Trolandshamar krins 1888-1894 Sandtorv krins 1888-1899 Skår krins 1888-1889 Første side
L0028 Skuleprotokoll for Trolandshamar skule 1895 - 1905 Første side
L0029 Skuleprotokoll for Skår krins 1947 - 1961 Første side
L0030 Skuleprotokoll for Gauksheim og Drivenes skular 1916 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker
L0001 Dagbok for Møgster og Storekalsøen kredser 1889 - 1893 Første side