Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 65 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Os kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker for formannskap og heradsstyre
L0001 Utskrift av møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os, Fusa, Hålandsdalen, Strandvik og Samnanger soknekommunar 1837 - 1855 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os og Samnanger soknekommunar 1855 - 1872 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os og Samnanger soknekommunar 1872 - 1889 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os og Samnanger soknekommunar 1890 - 1901 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os og Samnanger soknekommunar 1902 - 1917 Første side Innhold
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 15.11.1917 - 20.04.1933 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradsstyre 25.04.1933 - 23.11.1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap, heradsstyre, kommuneråd og heradsting 1937 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for heradsstyre 13.12.1945 - 03.02.1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for heradsstyre 14.03.1950 - 07.10.1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for heradsstyre 28.11.1952 - 15.07.1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for heradsstyre 15.07.1955 - 17.07.1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for heradsstyre 13.09.1957 - 15.12.1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for heradsstyre 15.12.1959 - 29.12.1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for heradsstyre 22.02.1962 - 18.10.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for heradsstyre 18.10.1963 - 06.05.1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker for formannskapet
L0001 Møtebok for formannskapet 18.07.1938 - 15.09.1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for formannskapet 30.10.1948 - 17.03.1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskapet 08.11.1954 - 28.10.1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskapet 25.11.1957 - 17.06.1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskapet 07.06.1960 - 02.04.1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskapet 02.04.1962 - 12.11.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskapet 12.11.1963 - 22.02.1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker for skatteutvalet
L0001 Møtebok for skatteutvalet i heradsstyret 1938 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for skatteutvalet i formannskapet 1948 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for skattesaker 1952 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Os kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker, Os skulestyre
L0001 Møtebok for Os skulestyre 03.02.1875 - 08.09.1904 Første side
Journaler og overgripende registre, Postjournaler
L0001 Postjournal for Os skulestyre 1885 - 1911 Første side

Os kommune. Barneskulane

Protokollar , Skuleprotokollar for Hegglandsdalen krins m.fl.
L0001 Skuleprotokoll for Hegglandsdalen, Lønningdal, Klyve og Søfteland krinsar 1878 - 1898 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Hegglandsdalen skule 1899 - 1930 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Hegglandsdalen skule 1930 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Protokollar , Skuleprotokollar for Lønningdal krins
L0001 Skuleprotokoll for Lønningdal skule 1916 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Protokollar , Skuleprotokollar for Klyve krins
L0001 Skuleprotokoll for Klyve skule 1893 - 1911 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Klyve krins 1911 - 1913 Første side
Protokollar , Skuleprotokollar for Os krins
L0001 Skuleprotokoll for Os sokn faste skuledistrikt 1846 - 1862 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Lyssand, Borgerbygden, Os og Mobergbygden krisnar 1863 - 1874 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Lyssand, Borgerbygden, Os og Mobergbygden krisnar 1875 - 1884 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Os faste skule 1885 - 1911 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Os skule 1911 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Protokollar , Skuleprotokollar for Lysekloster krins
L0001 Skuleprotokoll for Lysekloster skule 1917 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Protokollar , Skuleprotokollar for Søfteland krins
L0001 Skuleprotokoll for Søfteland skule 1895 - 1930 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Søfteland skule 1930 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Protokollar , Skuleprotokollar for Sør- og Nordøyane krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Sørøyane, Nordøyane, Nordstrøno og Bruarøy krinsar 1903 - 1929 Første side
Protokollar , Skuleprotokollar for Søndre og Nordre Neset krins
L0001 Skuleprotokoll for Neset, Nordre Neset, Søndre Neset og Asvik krinsar 1880 - 1906 Første side
Protokollar , Skuleprotokollar for Søre Neste krins
L0001 Skuleprotokoll for Søre Neset skule 1895 - 1927 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Søre Neset skule 1922 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Søre Neset skule 1928 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Protokollar , Skuleprotokollar for Nore Neset krins
L0001 Skuleprotokoll for Nordre Neset skule 1915 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Protokollar , Skuleprotokollar for Bogstrand krins
L0001 Skuleprotokoll for Bogstrand skule 1917 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Os kommune. Fattigstyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Os fattigkommisjon 1846 - 1879 Første side