Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 31 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Os kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker for formannskap og heradsstyre
L0001 Utskrift av møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os, Fusa, Hålandsdalen, Strandvik og Samnanger soknekommunar 1837 - 1855 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os og Samnanger soknekommunar 1855 - 1872 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os og Samnanger soknekommunar 1872 - 1889 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os og Samnanger soknekommunar 1890 - 1901 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os og Samnanger soknekommunar 1902 - 1917 Første side Innhold

Os kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker, Os skulestyre
L0001 Møtebok for Os skulestyre 1875 - 1904 Første side
Journaler og overgripende registre, Postjournaler
L0001 Postjournal for Os skulestyre 1885 - 1911 Første side

Os kommune. Barneskulane

Protokollar , Skuleprotokollar for Hegglandsdalen krins m.fl.
L0001 Skuleprotokoll for Hegglandsdalen, Lønningdal, Klyve og Søfteland krinsar 1878 - 1898 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Hegglandsdalen skule 1899 - 1930 Første side
Protokollar , Skuleprotokollar for Klyve krins
L0001 Skuleprotokoll for Klyve skule 1893 - 1911 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Klyve krins 1911 - 1913 Første side
Protokollar , Skuleprotokollar for Os krins
L0001 Skuleprotokoll for Os sokn faste skuledistrikt 1846 - 1862 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Lyssand, Borgerbygden, Os og Mobergbygden krisnar 1863 - 1874 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Lyssand, Borgerbygden, Os og Mobergbygden krisnar 1875 - 1884 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Os faste skule 1885 - 1911 Første side
Protokollar , Skuleprotokollar for Søfteland krins
L0001 Skuleprotokoll for Søfteland skule 1895 - 1930 Første side
Protokollar , Skuleprotokollar for Sør- og Nordøyane krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Sørøyane, Nordøyane, Nordstrøno og Bruarøy krinsar 1903 - 1929 Første side
Protokollar , Skuleprotokollar for Søndre og Nordre Neset krins
L0001 Skuleprotokoll for Neset, Nordre Neset, Søndre Neset og Asvik krinsar 1880 - 1906 Første side
Protokollar , Skuleprotokollar for Søre Neste krins
L0001 Skuleprotokoll for Søre Neset skule 1895 - 1927 Første side

Os kommune. Fattigstyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Os fattigkommisjon 1846 - 1879 Første side

Os kommune. Provianteringsrådet

Kopibøker, Kopibøker
L0001 Kopibok for Os provianteringsråd 1918 - 1920 Første side

Os kommune. Forsyningsnemnda

Husstand og flytting, Husstandsregister
L0001/0001 Husstandsregister: Husstandsregister Os 1940 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0001 Husstandsregister: Husstandsregister Hagavik og Nordre Neset 1940 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0002 Husstandsregister: Husstandsregister Hegglandsdalen 1940 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0003 Husstandsregister: Husstandsregister Lepsøy 1940 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0004 Husstandsregister: Husstandsregister Lysekloster og Drange 1940 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0005 Husstandsregister: Husstandsregister Lønningsdalen 1940 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0006 Husstandsregister: Husstandsregister Nordstrøno 1940 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0007 Husstandsregister: Husstandsregister Søfteland 1940 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0008 Husstandsregister: Husstandsregister Søre Neset 1940 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Dampskipet DS Bjørnen

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styreprotokollar
L0001 Styreprotokoll for DS Bjørnen 1866 - 1891 Første side Innhold