Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 283 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1241-021: Fusa kommune. Formannskapet

B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Os formannskap t.o.m. 1854 1838 - 1874 Første side

IKAH/1243-021: Os kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Aa: Møtebøker for formannskap og heradsstyre
L0001 Utskrift av møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os, Fusa, Hålandsdalen, Strandvik og Samnanger soknekommunar 1837 - 1855 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os og Samnanger soknekommunar 1855 - 1872 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os og Samnanger soknekommunar 1872 - 1889 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os og Samnanger soknekommunar 1890 - 1901 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os og Samnanger soknekommunar 1902 - 1917 Første side Innhold
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 15.11.1917 - 20.04.1933 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradsstyre 25.04.1933 - 23.11.1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap, heradsstyre, kommuneråd og heradsting 1937 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for heradsstyre 13.12.1945 - 03.02.1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for heradsstyre 14.03.1950 - 07.10.1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for heradsstyre 28.11.1952 - 15.07.1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for heradsstyre 15.07.1955 - 17.07.1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for heradsstyre 13.09.1957 - 15.12.1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for heradsstyre 15.12.1959 - 29.12.1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for heradsstyre 22.02.1962 - 18.10.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for heradsstyre 18.10.1963 - 06.05.1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebok for kommunestyret 06.05.1965 - 13.11.1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Møtebok for kommunestyret 23.11.1972 - 15.12.1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Møtebøker for kommunestyret 1974 - 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Møtebøker for kommunestyret 1978 - 1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Møtebøker for kommunestyret 1982 - 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Møtebøker for kommunestyret 1986 - 1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Møtebøker for kommunestyret 1989 - 1991 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0049 Møtebok for kommunestyret 2008 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0050 Møtebok for kommunestyret 2008 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0051 Møtebøker for kommunestyret 2008 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Ab: Møtebøker for formannskapet
L0001 Møtebok for formannskapet 18.07.1938 - 15.09.1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for formannskapet 30.10.1948 - 17.03.1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for formannskapet 24.03.1952 - 08.11.1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskapet 08.11.1954 - 28.10.1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskapet 25.11.1957 - 17.06.1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskapet 07.06.1960 - 02.04.1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskapet 02.04.1962 - 12.11.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskapet 12.11.1963 - 22.02.1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskapet 22.02.1965 - 12.07.1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskapet 12.07.1966 - 27.02.1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebøker for formannskapet 12.01.1971 - 27.04.1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebøker for formannskapet 01.06.1971 - 05.10.1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebøker for formannskapet 04.11.1971 - 14.03.1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebøker for formannskapet 14.03.1972 - 04.07.1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebøker for formannskapet 15.08.1972 - 12.12.1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebøker for formannskapet 09.01.1973 - 29.05.1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Møtebøker for formannskapet 30.05.1973 - 23.10.1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Møtebøker for formannskapet 07.11.1973 - 1974 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Møtebøker for formannskapet 1975 - 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Møtebøker for formannskapet 1977 - 1978 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Møtebøker for formannskapet 1979 - 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Møtebøker for formannskapet 1981 - 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Møtebøker for formannskapet 1983 - 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.