Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 191 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1241-021: Fusa kommune. Formannskapet

B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Os formannskap t.o.m. 1854 1838 - 1874 Første side

IKAH/1243-021: Os kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Aa: Møtebøker for formannskap og heradsstyre
L0001 Utskrift av møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os, Fusa, Hålandsdalen, Strandvik og Samnanger soknekommunar 1837 - 1855 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os og Samnanger soknekommunar 1855 - 1872 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os og Samnanger soknekommunar 1872 - 1889 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os og Samnanger soknekommunar 1890 - 1901 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os og Samnanger soknekommunar 1902 - 1917 Første side Innhold
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 15.11.1917 - 20.04.1933 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradsstyre 25.04.1933 - 23.11.1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap, heradsstyre, kommuneråd og heradsting 1937 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for heradsstyre 13.12.1945 - 03.02.1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for heradsstyre 14.03.1950 - 07.10.1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for heradsstyre 28.11.1952 - 15.07.1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for heradsstyre 15.07.1955 - 17.07.1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for heradsstyre 13.09.1957 - 15.12.1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for heradsstyre 15.12.1959 - 29.12.1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for heradsstyre 22.02.1962 - 18.10.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for heradsstyre 18.10.1963 - 06.05.1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebok for kommunestyret 06.05.1965 - 13.11.1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Møtebok for kommunestyret 23.11.1972 - 15.12.1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Møtebøker for kommunestyret 1974 - 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Møtebøker for kommunestyret 1978 - 1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Møtebøker for kommunestyret 1982 - 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Møtebøker for kommunestyret 1986 - 1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Møtebøker for kommunestyret 1989 - 1991 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Ab: Møtebøker for formannskapet
L0001 Møtebok for formannskapet 18.07.1938 - 15.09.1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for formannskapet 30.10.1948 - 17.03.1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for formannskapet 24.03.1952 - 08.11.1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskapet 08.11.1954 - 28.10.1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskapet 25.11.1957 - 17.06.1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskapet 07.06.1960 - 02.04.1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskapet 02.04.1962 - 12.11.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskapet 12.11.1963 - 22.02.1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskapet 22.02.1965 - 12.07.1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskapet 12.07.1966 - 27.02.1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebøker for formannskapet 12.01.1971 - 27.04.1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebøker for formannskapet 01.06.1971 - 05.10.1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebøker for formannskapet 04.11.1971 - 14.03.1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebøker for formannskapet 14.03.1972 - 04.07.1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebøker for formannskapet 15.08.1972 - 12.12.1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebøker for formannskapet 09.01.1973 - 29.05.1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Møtebøker for formannskapet 30.05.1973 - 23.10.1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Møtebøker for formannskapet 07.11.1973 - 1974 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Møtebøker for formannskapet 1975 - 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Møtebøker for formannskapet 1977 - 1978 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Møtebøker for formannskapet 1979 - 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Møtebøker for formannskapet 1981 - 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Møtebøker for formannskapet 1983 - 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Møtebøker for formannskapet 1985 - 1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Møtebøker for formannskapet 1987 - 1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 Møtebøker for formannskapet 1989 - 1990 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.