Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 24 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1243-211: Os kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker, Os skulestyre
L0001 Møtebok for Os skulestyre 03.02.1875 - 08.09.1904 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournaler
L0001 Postjournal for Os skulestyre 1885 - 1911 Første side

IKAH/1243-231: Os kommune. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar for Hegglandsdalen krins m.fl.
L0001 Skuleprotokoll for Hegglandsdalen, Lønningdal, Klyve og Søfteland krinsar 1878 - 1898 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Hegglandsdalen skule 1899 - 1930 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Hegglandsdalen skule 1930 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Protokollar
Fb: Skuleprotokollar for Lønningdal krins
L0001 Skuleprotokoll for Lønningdal skule 1916 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Protokollar
Fc: Skuleprotokollar for Klyve krins
L0001 Skuleprotokoll for Klyve skule 1893 - 1911 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Klyve krins 1911 - 1913 Første side
F: Protokollar
Fd: Skuleprotokollar for Os krins
L0001 Skuleprotokoll for Os sokn faste skuledistrikt 1846 - 1862 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Lyssand, Borgerbygden, Os og Mobergbygden krisnar 1863 - 1874 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Lyssand, Borgerbygden, Os og Mobergbygden krisnar 1875 - 1884 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Os faste skule 1885 - 1911 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Os skule 1911 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Os skule 1919 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Protokollar
Fe: Skuleprotokollar for Lysekloster krins
L0001 Skuleprotokoll for Lysekloster skule 1917 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Protokollar
Ff: Skuleprotokollar for Søfteland krins
L0001 Skuleprotokoll for Søfteland skule 1895 - 1930 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Søfteland skule 1930 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Protokollar
Fg: Skuleprotokollar for Sør- og Nordøyane krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Sørøyane, Nordøyane, Nordstrøno og Bruarøy krinsar 1903 - 1929 Første side
F: Protokollar
Fj: Skuleprotokollar for Søndre og Nordre Neset krins
L0001 Skuleprotokoll for Neset, Nordre Neset, Søndre Neset og Asvik krinsar 1880 - 1906 Første side
F: Protokollar
Fk: Skuleprotokollar for Søre Neste krins
L0001 Skuleprotokoll for Søre Neset skule 1895 - 1927 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Søre Neset skule 1922 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Søre Neset skule 1928 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Protokollar
Fl: Skuleprotokollar for Nore Neset krins
L0001 Skuleprotokoll for Nordre Neset skule 1915 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Protokollar
Fm: Skuleprotokollar for Bogstrand krins
L0001 Skuleprotokoll for Bogstrand skule 1917 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.