Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 55 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Evanger kommune. Provianteringsrådet , Samnanger kommune. Provianteringsrådet

Journalar og overgripande registre, Brevjournalar , Journaler og overgripende registre, Postjournalar
L0001 Brevjournal for Evanger provianteringsråd 1917 - 1918 Første side

Samnanger kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for formannskap, heradstyre og kommunestyret, Møtebøker for formannskap og heradstyre
L0001 Møtebøk 1906 - 1920 Første side Innhold
L0002 Møtebøk, formannskap 1920 - 1927 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebøk, formannskap/heradstyre 1927 - 1932 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebøk, formannskap/heradstyre 1936 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebøk, formannskap/heradstyre/heradsting 1940 - 1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebøk, formannskap/heradstyre 1946 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebøk, formannskap/heradstyre 1951 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebøk, formannskap 1955 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebøk, heradstyre 1957 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebøk, heradstyre 1957 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebøk, formannskap 1960 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Samnanger kommune. Barneskulane

Skuleprotokollar, Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for 22,23 og 24 skulekrins 1872 - 1881 Tysse 1872 – 1881, Sandvik 1872 – 1878, Kvernes 1872, 1879 – 1881, Grønsdal 1873 – 1881, Kvittingen 1879 – 1881 og Eikedal 1874, 1876 – 1877 Første side
L0002 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for krinsane 1877 - 1892 Hisdal 1877 – 1891, Rolvsvåg 1877 – 1892, Kvernes 1877 – 1892 og Sandvik 1879 – 1892 m/inventarliste Første side
L0003 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for krinsane 1893 - 1904 Hisdal 1896 – 1904 og Rolvsvåg 1893 – 1903 med inventarliste Første side
L0005 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for krinsane 1893 - 1921 Første side
L0008a Skuleprotokoll for Norbygda og Hisdal skule 1892 - 1902 Første side
L0010 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for krinsane 1882 - 1893 Tysse 1882 – 1893,Kværnes 1882 – 1890, Jarland 1882 – 1885, Eikedalen 1882 – 1893 og Frøland 1886 – 1893 Første side
L0011 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for krinsane 1894 - 1913 Tysse 1894 – 1913, Eikedal 1894 – 1896 og Frøland 1894 – 1896 Første side
L0012 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for krinsane 1892 - 1899 Steinsland 1892 – 1899, Tveit 1892 – 1899, Frøland 1892 – 1899 og Eikedalen 1897 Første side
L0013 Skuleprotokoll for folkeskulen i krinsane 1898 - 1912 Steinsland 1898 – 1912, Tveit 1898 – 1912, Frøland 1898 – 1912 og Eikedalen 1898 – 1904 Første side
L0020 Skuleprotokoll for Tysse skule 1914 - 1928 Første side

Samnanger kommune. Frølandsdalen privat middelskule

Skuleprotokollar, Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll 1921 - 1930 Første side

Samnanger kommune. Provianteringsrådet

Journaler og overgripende registre, Postjournalar
L0002 Postjournal for Samnanger provianteringsråd 1918 - 1919 Første side
L0003 Postjournal for Samnanger provianteringsråd 1919 - 1920 Første side

Samnanger kommune. Forsyningsnemnda

Husstandsregister, flyttemeldingar, dagliste, o.l., Husstandsregister ordna etter krins, 1944-1948, Husstandsregister
L0001/0001 Husstandsregister nr. 1-325: Husstandsregister Solbjørg nr. 1-38 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Husstandsregister nr. 1-325: Husstandsregister Trengereidfjord- Hisdal nr. 39-84 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0003 Husstandsregister nr. 1-325: Husstandsregister Nordbygda nr.85-169 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0004 Husstandsregister nr. 1-325: Husstandsregister Steinsland nr. 170-252 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0005 Husstandsregister nr. 1-325: Husstandsregister Tveit nr. 253-298 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0006 Husstandsregister nr. 1-325: Husstandsregister Grønsdal nr. 299- 325 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0001 Husstandsregister nr. 326-728: Husstandsregister Høysæter- Eikedal nr. 326- 375 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0002 Husstandsregister nr. 326-728: Husstandsregister Frøylandsdal nr. 376-444 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0003 Husstandsregister nr. 326-728: Husstandsregister Tysse indre nr. 445-526 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0004 Husstandsregister nr. 326-728: Husstandsregister Tysse ytre nr. 527-646 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0005 Husstandsregister nr. 326-728: Husstandsregister Gaupholm nr. 647-700 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0006 Husstandsregister nr. 326-728: Husstandsregister Kvernes- Lie nr. 701-728 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Husstandsregister, flyttemeldingar, dagliste, o.l., Husstandsregister ordna etter krins, 1948-1950, Husstandsregister
L0001/0001 Husstandsregister: Husstandsregister Solbjørg 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Husstandsregister: Husstandsregister Hisdal 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0003 Husstandsregister: Husstandsregister Årland 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0004 Husstandsregister: Husstandsregister Steinsland 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0005 Husstandsregister: Husstandsregister Høysæter- Eikedal 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0006 Husstandsregister: Husstandsregister Frøylandsdal 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0007 Husstandsregister: Husstandsregister Tveit 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0001 Husstandsregister: Husstandsregister Grønsdal 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0002 Husstandsregister: Husstandsregister Tysse indre 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0003 Husstandsregister: Husstandsregister Tysse ytre 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0004 Husstandsregister: Husstandsregister Kvernes- Lie 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0005 Husstandsregister: Husstandsregister Sandvik 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0006 Husstandsregister: Husstandsregister Utgåtte kort 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.