Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 112 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1237-840IKAH/1242-840: Evanger kommune. Provianteringsrådet , Samnanger kommune. Provianteringsrådet

C: Journalar og overgripande registre
Ca: Brevjournalar
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Brevjournal for Evanger provianteringsråd 1917 - 1918 Første side

IKAH/1242-021: Samnanger kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for formannskap, heradstyre og kommunestyret
Aaa: Møtebøker for formannskap og heradstyre
L0001 Møtebøk 1906 - 1920 Første side Innhold
L0002 Møtebøk, formannskap 1920 - 1927 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebøk, formannskap/heradstyre 1927 - 1932 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebøk, formannskap/heradstyre 1936 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebøk, formannskap/heradstyre/heradsting 1940 - 1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebøk, formannskap/heradstyre 1946 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebøk, formannskap/heradstyre 1951 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebøk, formannskap 1955 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebøk, heradstyre 1957 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebøk, heradstyre 1957 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebøk, formannskap 1960 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for formannskap, heradstyre og kommunestyret
Aab: Møtebøker for kommunestyre
L0001 Møtebok for kommunestyre 1965 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for kommunestyre 1973 - 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for kommunestyre 1969 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for kommunestyre 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for kommunestyre 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for kommunestyre 1978 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for kommunestyre 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for kommunestyre 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for kommunestyre 1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for kommunestyre 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for kommunestyre 1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for kommunestyre 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for kommunestyre 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for formannskap, heradstyre og kommunestyret
Aac: Møtebøker for formannskap
L0001 Møtebok for formannskapet 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for formannskapet 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for formannskapet 1978 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskapet 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskapet 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskapet 1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskapet 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskapet 1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskapet 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskapet 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok for formannskapet 1907 - 1917 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal for formannskapet 1915 - 1917 Første side
L0002 Postjournal for formannskapet 1917 - 1919 Første side
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Dba: Saksarkiv etter NHF-nøkkel
L0004/0004 Sosial omsut, mor og heim, helsevern, ålment helsevern, helse- og næringsmiddelkontroll, helseinstitusjonar, bad, idrott, diverse: Helse- og næringsmiddelkontroll 1956 - 1964 Første side

IKAH/1242-231: Samnanger kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for 22,23 og 24 skulekrins 1872 - 1881 Tysse 1872 – 1881, Sandvik 1872 – 1878, Kvernes 1872, 1879 – 1881, Grønsdal 1873 – 1881, Kvittingen 1879 – 1881 og Eikedal 1874, 1876 – 1877 Første side
L0002 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for krinsane 1877 - 1892 Hisdal 1877 – 1891, Rolvsvåg 1877 – 1892, Kvernes 1877 – 1892 og Sandvik 1879 – 1892 m/inventarliste Første side
L0003 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for krinsane 1893 - 1904 Hisdal 1896 – 1904 og Rolvsvåg 1893 – 1903 med inventarliste Første side
L0004 Skuleprotokoll for Rolvsvåg skule 1916 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for krinsane 1893 - 1921 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Lid skule 1926 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Hisdal og Rolvsvåg skule 1905 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Norbygda skule 1903 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008a Skuleprotokoll for Norbygda og Hisdal skule 1892 - 1902 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Norbygda skule 1945 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for krinsane 1882 - 1893 Tysse 1882 – 1893,Kværnes 1882 – 1890, Jarland 1882 – 1885, Eikedalen 1882 – 1893 og Frøland 1886 – 1893 Første side