Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 45 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Samnanger kommune. Provianteringsrådet

Journaler og overgripende registre, Postjournalar
L0001 Postjournal for Samnanger provianteringsråd 1917 - 1918 Første side
L0002 Postjournal for Samnanger provianteringsråd 1918 - 1919 Første side
L0003 Postjournal for Samnanger provianteringsråd 1919 - 1920 Første side

Samnanger kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for formannskap, heradstyre og kommunestyret, Møtebøker for formannskap og heradstyre
L0001 Møtebøk 1906 - 1920 Første side Innhold

Samnanger kommune. Barneskulane

Skuleprotokollar, Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for 22,23 og 24 skulekrins 1872 - 1881 Tysse 1872 – 1881, Sandvik 1872 – 1878, Kvernes 1872, 1879 – 1881, Grønsdal 1873 – 1881, Kvittingen 1879 – 1881 og Eikedal 1874, 1876 – 1877 Første side
L0002 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for krinsane 1877 - 1892 Hisdal 1877 – 1891, Rolvsvåg 1877 – 1892, Kvernes 1877 – 1892 og Sandvik 1879 – 1892 m/inventarliste Første side
L0003 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for krinsane 1893 - 1904 Hisdal 1896 – 1904 og Rolvsvåg 1893 – 1903 med inventarliste Første side
L0005 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for krinsane 1893 - 1921 Første side
L0008a Skuleprotokoll for Norbygda og Hisdal skule 1892 - 1902 Første side
L0010 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for krinsane 1882 - 1893 Tysse 1882 – 1893,Kværnes 1882 – 1890, Jarland 1882 – 1885, Eikedalen 1882 – 1893 og Frøland 1886 – 1893 Første side
L0011 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for krinsane 1894 - 1913 Tysse 1894 – 1913, Eikedal 1894 – 1896 og Frøland 1894 – 1896 Første side
L0012 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for krinsane 1892 - 1899 Steinsland 1892 – 1899, Tveit 1892 – 1899, Frøland 1892 – 1899 og Eikedalen 1897 Første side
L0013 Skuleprotokoll for folkeskulen i krinsane 1898 - 1912 Steinsland 1898 – 1912, Tveit 1898 – 1912, Frøland 1898 – 1912 og Eikedalen 1898 – 1904 Første side
L0020 Skuleprotokoll for Tysse skule 1914 - 1928 Første side

Samnanger kommune. Frølandsdalen privat middelskule

Skuleprotokollar, Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll 1921 - 1930 Første side

Samnanger kommune. Forsyningsnemnda

Husstandsregister, flyttemeldingar, dagliste, o.l., Husstandsregister ordna etter krins, 1944-1948, Husstandsregister
L0001/0001 Husstandsregister nr. 1-325: Husstandsregister Solbjørg nr. 1-38 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Husstandsregister nr. 1-325: Husstandsregister Trengereidfjord- Hisdal nr. 39-84 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0003 Husstandsregister nr. 1-325: Husstandsregister Nordbygda nr.85-169 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0004 Husstandsregister nr. 1-325: Husstandsregister Steinsland nr. 170-252 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0005 Husstandsregister nr. 1-325: Husstandsregister Tveit nr. 253-298 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0006 Husstandsregister nr. 1-325: Husstandsregister Grønsdal nr. 299- 325 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0001 Husstandsregister nr. 326-728: Husstandsregister Høysæter- Eikedal nr. 326- 375 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0002 Husstandsregister nr. 326-728: Husstandsregister Frøylandsdal nr. 376-444 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0003 Husstandsregister nr. 326-728: Husstandsregister Tysse indre nr. 445-526 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0004 Husstandsregister nr. 326-728: Husstandsregister Tysse ytre nr. 527-646 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0005 Husstandsregister nr. 326-728: Husstandsregister Gaupholm nr. 647-700 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0006 Husstandsregister nr. 326-728: Husstandsregister Kvernes- Lie nr. 701-728 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Husstandsregister, flyttemeldingar, dagliste, o.l., Husstandsregister ordna etter krins, 1948-1950, Husstandsregister
L0001/0001 Husstandsregister: Husstandsregister Solbjørg 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Husstandsregister: Husstandsregister Hisdal 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0003 Husstandsregister: Husstandsregister Årland 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0004 Husstandsregister: Husstandsregister Steinsland 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0005 Husstandsregister: Husstandsregister Høysæter- Eikedal 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0006 Husstandsregister: Husstandsregister Frøylandsdal 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0007 Husstandsregister: Husstandsregister Tveit 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0001 Husstandsregister: Husstandsregister Grønsdal 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0002 Husstandsregister: Husstandsregister Tysse indre 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0003 Husstandsregister: Husstandsregister Tysse ytre 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0004 Husstandsregister: Husstandsregister Kvernes- Lie 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0005 Husstandsregister: Husstandsregister Sandvik 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0006 Husstandsregister: Husstandsregister Utgåtte kort 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Os kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker for formannskap og heradsstyre
L0001 Utskrift av møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os, Fusa, Hålandsdalen, Strandvik og Samnanger soknekommunar 1837 - 1855 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os og Samnanger soknekommunar 1855 - 1872 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os og Samnanger soknekommunar 1872 - 1889 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os og Samnanger soknekommunar 1890 - 1901 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os og Samnanger soknekommunar 1902 - 1917 Første side Innhold