Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 28 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1242-231: Samnanger kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for 22,23 og 24 skulekrins 1872 - 1881 Tysse 1872 – 1881, Sandvik 1872 – 1878, Kvernes 1872, 1879 – 1881, Grønsdal 1873 – 1881, Kvittingen 1879 – 1881 og Eikedal 1874, 1876 – 1877 Første side
L0002 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for krinsane 1877 - 1892 Hisdal 1877 – 1891, Rolvsvåg 1877 – 1892, Kvernes 1877 – 1892 og Sandvik 1879 – 1892 m/inventarliste Første side
L0003 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for krinsane 1893 - 1904 Hisdal 1896 – 1904 og Rolvsvåg 1893 – 1903 med inventarliste Første side
L0004 Skuleprotokoll for Rolvsvåg skule 1916 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for krinsane 1893 - 1921 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Lid skule 1926 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Hisdal og Rolvsvåg skule 1905 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Norbygda skule 1903 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008a Skuleprotokoll for Norbygda og Hisdal skule 1892 - 1902 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Norbygda skule 1945 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for krinsane 1882 - 1893 Tysse 1882 – 1893,Kværnes 1882 – 1890, Jarland 1882 – 1885, Eikedalen 1882 – 1893 og Frøland 1886 – 1893 Første side
L0011 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for krinsane 1894 - 1913 Tysse 1894 – 1913, Eikedal 1894 – 1896 og Frøland 1894 – 1896 Første side
L0012 Skuleprotokoll for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for krinsane 1892 - 1899 Steinsland 1892 – 1899, Tveit 1892 – 1899, Frøland 1892 – 1899 og Eikedalen 1897 Første side
L0013 Skuleprotokoll for folkeskulen i krinsane 1898 - 1912 Steinsland 1898 – 1912, Tveit 1898 – 1912, Frøland 1898 – 1912 og Eikedalen 1898 – 1904 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Steinsland skule 1912 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Skuleprotokoll for Steinland skule 1954 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Skuleprotokoll for krinsane 1894 - 1936 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Skuleprotokoll for Grønsdal skule 1937 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Skuleprotokoll for Høysæter skule 1914 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Skuleprotokoll for Frøland skule 1912 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Skuleprotokoll for Tysse skule 1914 - 1928 Første side
L0021 Skuleprotokoll for Tysse skule 1928 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Skuleprotokoll for Tysse skule 1951 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker
L0001 Dagbok for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for krinsane Hisdal, Rolvsvåg, Kvernes og Sandvik 1873 - 1889 Første side
L0002 Dagbok for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for krinsane 1890 - 1905 Første side
L0007 Dagbok for Nordbygdi folkeskule 1892 - 1913 Første side
L0011 Dagbok for læraren i Os prestegjeld, Samnanger sokn for krinsane 1875 - 1888 Første side

IKAH/1242-265: Samnanger kommune. Frølandsdalen privat middelskule

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll 1921 - 1930 Første side