Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Fusa kommune. Overformynderiet

Journaler og overgripende registre, Brevjournalar, Brevjournalar (dagbok)
L0001 Brevjournal 1859 - 1908 Første side
Ruller, Mindre ruller, Mindre rulle
L0001 Mindre overformyndarrulle 1863 - 1912 Første side