Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 29 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Fusa kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap, kommunestyre og soknestyre 1837 - 1869 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap, kommunestyre og soknestyre 1870 - 1894 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap, kommunestyre og soknestyre 1895 - 1916 Første side Innhold

Fusa kommune. Barneskulane

Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Bogøy, Bogøystranda og Holmefjord krinsar 1867 - 1895 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Bogøy, Bogøystranda og Holmefjord krinsar 1896 - 1917 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Austestad, Helland og Ådland krinsar 1867 - 1885 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Auestad, Helland, Holmefjord og Ådland krinsar 1886 - 1908 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Holmefjord og Ådland krinsar 1912 - 1919 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Holmefjord og Ådland 1919 - 1924 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Austestad og Helland krinsar 1892 - 1911 Første side
L0012 Skuleprotokoll for 1. distrikt i Fusa sokn 1832 - 1845 Første side
L0013 Skuleprotokoll for 1. distrikt i Fusa sokn 1845 - 1857 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Fusa krins 1860 - 1865 Første side
L0015 Skuleprotokoll for Fusa faste skule 1866 - 1892 Første side
Dagbøker, Skuledagbøker
L0001 Skuledagbok for Bogøy, Holmestranda og Holmefjord 1901 - 1917 Første side
L0005 Skuledagbok for Austestad, Helland, Dale og Ådland 1863 - 1876 Første side
L0006 Skuledagbok for Austestad, Helland og Ådland 1877 - 1891 Første side
L0007 Skuledagbok for Holmefjord og Ådland 1892 - 1903 Første side
L0008 Skuledagbok for Holmefjord og Ådland 1904 - 1920 Første side
L0014 Skuledagbok for Austestad og Helland 1892 - 1905 Første side
L0015 Skuledagbok for Austestad og Helland 1906 - 1917 Første side
L0021 Skuledagbok for Fusa 1863 - 1874 Første side
L0022 Skuledagbok for Fusa 1875 - 1891 Første side
L0023 Skuledagbok for Fusa og Helland 1891 - 1908 Første side

Fusa kommune. Fattigstyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Fusa fattigstyre 1846 - 1877 Første side

Fusa kommune. Overformynderiet

Journaler og overgripende registre, Brevjournalar, Brevjournalar (dagbok)
L0001 Brevjournal 1859 - 1908 Første side
Ruller, Mindre ruller, Mindre rulle
L0001 Mindre overformyndarrulle 1863 - 1912 Første side

Os kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker for formannskap og heradsstyre
L0001 Utskrift av møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os, Fusa, Hålandsdalen, Strandvik og Samnanger soknekommunar 1837 - 1855 Første side Innhold

Dampskipet DS Bjørnen

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styreprotokollar
L0001 Styreprotokoll for DS Bjørnen 1866 - 1891 Første side Innhold