Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 67 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1241-021: Fusa kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap, kommunestyre og soknestyre 30.12.1837 - 10.11.1869 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap, kommunestyre og soknestyre 28.03.1870 - 27.12.1894 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap, kommunestyre og soknestyre 21.02.1895 - 27.06.1916 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap og kommunestyre 17.08.1916 - 05.03.1926 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskap og kommunestyre 01.03.1926 - 05.04.1935 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskap og kommunestyre 11.03.1935 - 01.10.1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og kommunestyre 08.11.1940 - 15.06.1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Vedtaksbok for ordføraren 13.05.1941 - 09.10.1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskap og kommunestyre 11.06.1949 - 24.08.1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskapet 02.06.1956 - 10.12.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for kommunestyret 23.10.1956 - 23.12.1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for kommunestyret 25.02.1963 - 20.12.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Ac: Møtebøker for kommunestyret
L0001 Møtebok for kommunestyret 1963 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for kommunestyret 1968 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
C: Journalar og overgripande registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal for formannskapet 1838 - 1862 Første side
L0002 Postjournal for formannskapet 1862 - 1899 Første side
L0003 Postjournal for formannskapet 1900 - 1913 Første side

IKAH/1241-181: Fusa kommune. Herredskommisjonen av 1863

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Fusa herredskommisjon 1864 - 1868 Første side

IKAH/1241-211: Fusa kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Ae: Forhandlingsprotokollar
L0001 Forhandlingsprotokoll for Fusa skulestyre 1890 - 1902 Første side
C: Journalar og overgripande registre
Ca: Postjournalar for Fusa skulestyre
L0001 Postjournal for Fusa skulestyre 1890 - 1899 Første side
C: Journalar og overgripande registre
Cb: Postjournalar for Fusa skulestyre
L0001 Postjournal for Fusa skulestyre 1900 - 1911 Første side
L0002 Postjournal for Fusa skulestyre 1912 - 1919 Første side

IKAH/1241-231: Fusa kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Bogøy, Bogøystranda og Holmefjord krinsar 1867 - 1895 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Bogøy, Bogøystranda og Holmefjord krinsar 1896 - 1917 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Bogøy krins 1959 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Austestad, Helland og Ådland krinsar 1867 - 1885 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Auestad, Helland, Holmefjord og Ådland krinsar 1886 - 1908 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Holmefjord og Ådland krinsar 1912 - 1919 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Holmefjord og Ådland 1919 - 1924 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Holmefjord krins 1962 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Austestad og Helland krinsar 1892 - 1911 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Helland og Ådland krinsar 1919 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Skuleprotokoll for Fusa og Eikelandsosen krinsar 1954 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Skuleprotokoll for 1. distrikt i Fusa sokn 1832 - 1845 Første side
L0013 Skuleprotokoll for 1. distrikt i Fusa sokn 1845 - 1857 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Fusa krins 1860 - 1865 Første side
L0015 Skuleprotokoll for Fusa faste skule 1866 - 1892 Første side
G: Dagbøker
Ga: Skuledagbøker
L0001 Skuledagbok for Bogøy, Holmestranda og Holmefjord 1901 - 1917 Første side
L0002 Skuledagbok for Bogøy 1918 - 1933 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuledagbok for Bogøy 1934 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuledagbok for Bogøy 1942 - 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuledagbok for Austestad, Helland, Dale og Ådland 1863 - 1876 Første side
L0006 Skuledagbok for Austestad, Helland og Ådland 1877 - 1891 Første side
L0007 Skuledagbok for Holmefjord og Ådland 1892 - 1903 Første side
L0008 Skuledagbok for Holmefjord og Ådland 1904 - 1920 Første side
L0009 Skuledagbok for Ådland 1919 - 1922 Første side
L0010 Skuledagbok for Holmefjord og Ådland 1919 - 1936 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Skuledagbok for Holmefjord og Ådland 1937 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Skuledagbok for Austestad og Helland 1892 - 1905 Første side
L0015 Skuledagbok for Austestad og Helland 1906 - 1917 Første side