Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 46 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Fusa kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap, kommunestyre og soknestyre 1837 - 1869 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap, kommunestyre og soknestyre 1870 - 1894 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap, kommunestyre og soknestyre 1895 - 1916 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1916 - 1926 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1926 - 1935 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1935 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1940 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Vedtaksbok for ordføraren 1941 - 1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1949 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskapet 1956 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for kommunestyret 1956 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for kommunestyret 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Fusa kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Forhandlingsprotokollar
L0001 Forhandlingsprotokoll for Fusa skulestyre 1890 - 1902 Første side
Journalar og overgripande registre, Postjournalar for Fusa skulestyre
L0001 Postjournal for Fusa skulestyre 1890 - 1899 Første side
L0001 Postjournal for Fusa skulestyre 1900 - 1911 Første side
L0002 Postjournal for Fusa skulestyre 1912 - 1919 Første side

Fusa kommune. Barneskulane

Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Bogøy, Bogøystranda og Holmefjord krinsar 1867 - 1895 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Bogøy, Bogøystranda og Holmefjord krinsar 1896 - 1917 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Bogøy krins 1959 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Austestad, Helland og Ådland krinsar 1867 - 1885 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Auestad, Helland, Holmefjord og Ådland krinsar 1886 - 1908 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Holmefjord og Ådland krinsar 1912 - 1919 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Holmefjord og Ådland 1919 - 1924 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Holmefjord krins 1962 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Austestad og Helland krinsar 1892 - 1911 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Helland og Ådland krinsar 1919 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Skuleprotokoll for Fusa og Eikelandsosen krinsar 1954 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Skuleprotokoll for 1. distrikt i Fusa sokn 1832 - 1845 Første side
L0013 Skuleprotokoll for 1. distrikt i Fusa sokn 1845 - 1857 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Fusa krins 1860 - 1865 Første side
L0015 Skuleprotokoll for Fusa faste skule 1866 - 1892 Første side
Dagbøker, Skuledagbøker
L0001 Skuledagbok for Bogøy, Holmestranda og Holmefjord 1901 - 1917 Første side
L0005 Skuledagbok for Austestad, Helland, Dale og Ådland 1863 - 1876 Første side
L0006 Skuledagbok for Austestad, Helland og Ådland 1877 - 1891 Første side
L0007 Skuledagbok for Holmefjord og Ådland 1892 - 1903 Første side
L0008 Skuledagbok for Holmefjord og Ådland 1904 - 1920 Første side
L0014 Skuledagbok for Austestad og Helland 1892 - 1905 Første side
L0015 Skuledagbok for Austestad og Helland 1906 - 1917 Første side
L0021 Skuledagbok for Fusa 1863 - 1874 Første side
L0022 Skuledagbok for Fusa 1875 - 1891 Første side
L0023 Skuledagbok for Fusa og Helland 1891 - 1908 Første side

Fusa kommune. Fattigstyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Fusa fattigstyre 1846 - 1877 Første side

Fusa kommune. Overformynderiet

Journaler og overgripende registre, Brevjournalar, Brevjournalar (dagbok)
L0001 Brevjournal 1859 - 1908 Første side
Ruller, Mindre ruller, Mindre rulle
L0001 Mindre overformyndarrulle 1863 - 1912 Første side

Os kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker for formannskap og heradsstyre
L0001 Utskrift av møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os, Fusa, Hålandsdalen, Strandvik og Samnanger soknekommunar 1837 - 1855 Første side Innhold

Dampskipet DS Bjørnen

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styreprotokollar
L0001 Styreprotokoll for DS Bjørnen 1866 - 1891 Første side Innhold