Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 91 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1241-021: Fusa kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap, kommunestyre og soknestyre 30.12.1837 - 10.11.1869 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap, kommunestyre og soknestyre 28.03.1870 - 27.12.1894 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap, kommunestyre og soknestyre 21.02.1895 - 27.06.1916 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap og kommunestyre 17.08.1916 - 05.03.1926 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskap og kommunestyre 01.03.1926 - 05.04.1935 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskap og kommunestyre 11.03.1935 - 01.10.1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og kommunestyre 08.11.1940 - 15.06.1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Vedtaksbok for ordføraren 13.05.1941 - 09.10.1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskap og kommunestyre 11.06.1949 - 24.08.1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskapet 02.06.1956 - 10.12.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for kommunestyret 23.10.1956 - 23.12.1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for kommunestyret 25.02.1963 - 20.12.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Ac: Møtebøker for kommunestyret
L0001 Møtebok for kommunestyret 1963 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for kommunestyret 1968 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0075 Møtebok for kommunestyret 2008 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0076 Møtebok for kommunestyret 2008 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0077 Møtebok for kommunestyret 2008 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0089 Møtebok for kommunestyret 2012 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0090 Møtebok for kommunestyret 2012 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0091 Møtebok for kommunestyret 2012 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0092 Møtebok for kommunestyret 2012 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0093 Møtebok for kommunestyret 2012 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Os formannskap t.o.m. 1854 1838 - 1874 Første side
L0002 Kopibok 1874 - 1900 Første side
C: Journalar og overgripande registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal for formannskapet 1838 - 1862 Første side
L0002 Postjournal for formannskapet 1862 - 1899 Første side
L0003 Postjournal for formannskapet 1900 - 1913 Første side

IKAH/1241-181: Fusa kommune. Herredskommisjonen av 1863

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Fusa herredskommisjon 1864 - 1868 Første side
F: Matriklar og skylddelingsprotokollar
Fa: Skylddelingsprotokollar
L0001 Skylddelingsprotokoll 1864 Første side
F: Matriklar og skylddelingsprotokollar
Fb: Matriklar
L0002 Matrikel 1890 Første side

IKAH/1241-211: Fusa kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Ae: Forhandlingsprotokollar
L0001 Forhandlingsprotokoll for Fusa skulestyre 1890 - 1902 Første side
C: Journalar og overgripande registre
Ca: Postjournalar for Fusa skulestyre
L0001 Postjournal for Fusa skulestyre 1890 - 1899 Første side
C: Journalar og overgripande registre
Cb: Postjournalar for Fusa skulestyre
L0001 Postjournal for Fusa skulestyre 1900 - 1911 Første side
L0002 Postjournal for Fusa skulestyre 1912 - 1919 Første side
Y: Andre utskilte arkivdeler
Ya: Eksamensoppgåver/besvarelser
L0001/0003 Eksamensoppgåver, eksamen: Eksamen i Norsk stil 1943 - 1947 Våren 1946 avgjorde flere eksamensnemnder i gamle Hordaland fylke at den norske stiloppgaven for elver i folkeskolen skulle ha tittelen «Då freden kom». I stilene skildrer elevene sine opplevelser og tanker om okkupasjonsårene og dagen da frigjøringen kom. Første side

IKAH/1241-231: Fusa kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Bogøy, Bogøystranda og Holmefjord krinsar 1867 - 1895 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Bogøy, Bogøystranda og Holmefjord krinsar 1896 - 1917 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Bogøy krins 1959 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Austestad, Helland og Ådland krinsar 1867 - 1885 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Auestad, Helland, Holmefjord og Ådland krinsar 1886 - 1908 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Holmefjord og Ådland krinsar 1912 - 1919 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Holmefjord og Ådland 1919 - 1924 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Holmefjord krins 1962 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Austestad og Helland krinsar 1892 - 1911 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Helland og Ådland krinsar 1919 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Skuleprotokoll for Fusa og Eikelandsosen krinsar 1954 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Skuleprotokoll for 1. distrikt i Fusa sokn 1832 - 1845 Første side
L0013 Skuleprotokoll for 1. distrikt i Fusa sokn 1845 - 1857 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Fusa krins 1860 - 1865 Første side
L0015 Skuleprotokoll for Fusa faste skule 1866 - 1892 Første side