Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 29 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Fusa kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Forhandlingsprotokollar
L0001 Forhandlingsprotokoll for Fusa skulestyre 1890 - 1902 Første side
Journalar og overgripande registre, Postjournalar for Fusa skulestyre
L0001 Postjournal for Fusa skulestyre 1890 - 1899 Første side
Journalar og overgripande registre, Postjournalar for Fusa skulestyre
L0001 Postjournal for Fusa skulestyre 1900 - 1911 Første side
L0002 Postjournal for Fusa skulestyre 1912 - 1919 Første side

Fusa kommune. Barneskulane

Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Bogøy, Bogøystranda og Holmefjord krinsar 1867 - 1895 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Bogøy, Bogøystranda og Holmefjord krinsar 1896 - 1917 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Bogøy krins 1959 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Austestad, Helland og Ådland krinsar 1867 - 1885 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Auestad, Helland, Holmefjord og Ådland krinsar 1886 - 1908 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Holmefjord og Ådland krinsar 1912 - 1919 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Holmefjord og Ådland 1919 - 1924 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Holmefjord krins 1962 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Austestad og Helland krinsar 1892 - 1911 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Helland og Ådland krinsar 1919 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Skuleprotokoll for Fusa og Eikelandsosen krinsar 1954 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Skuleprotokoll for 1. distrikt i Fusa sokn 1832 - 1845 Første side
L0013 Skuleprotokoll for 1. distrikt i Fusa sokn 1845 - 1857 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Fusa krins 1860 - 1865 Første side
L0015 Skuleprotokoll for Fusa faste skule 1866 - 1892 Første side
Dagbøker, Skuledagbøker
L0001 Skuledagbok for Bogøy, Holmestranda og Holmefjord 1901 - 1917 Første side
L0005 Skuledagbok for Austestad, Helland, Dale og Ådland 1863 - 1876 Første side
L0006 Skuledagbok for Austestad, Helland og Ådland 1877 - 1891 Første side
L0007 Skuledagbok for Holmefjord og Ådland 1892 - 1903 Første side
L0008 Skuledagbok for Holmefjord og Ådland 1904 - 1920 Første side
L0014 Skuledagbok for Austestad og Helland 1892 - 1905 Første side
L0015 Skuledagbok for Austestad og Helland 1906 - 1917 Første side
L0021 Skuledagbok for Fusa 1863 - 1874 Første side
L0022 Skuledagbok for Fusa 1875 - 1891 Første side
L0023 Skuledagbok for Fusa og Helland 1891 - 1908 Første side