Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 44 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1241-211: Fusa kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Ae: Forhandlingsprotokollar
L0001 Forhandlingsprotokoll for Fusa skulestyre 1890 - 1902 Første side
C: Journalar og overgripande registre
Ca: Postjournalar for Fusa skulestyre
L0001 Postjournal for Fusa skulestyre 1890 - 1899 Første side
C: Journalar og overgripande registre
Cb: Postjournalar for Fusa skulestyre
L0001 Postjournal for Fusa skulestyre 1900 - 1911 Første side
L0002 Postjournal for Fusa skulestyre 1912 - 1919 Første side
Y: Andre utskilte arkivdeler
Ya: Eksamensoppgåver/besvarelser
L0001/0003 Eksamensoppgåver, eksamen: Eksamen i Norsk stil 1943 - 1947 Våren 1946 avgjorde flere eksamensnemnder i gamle Hordaland fylke at den norske stiloppgaven for elver i folkeskolen skulle ha tittelen «Då freden kom». I stilene skildrer elevene sine opplevelser og tanker om okkupasjonsårene og dagen da frigjøringen kom. Første side

IKAH/1241-231: Fusa kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Bogøy, Bogøystranda og Holmefjord krinsar 1867 - 1895 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Bogøy, Bogøystranda og Holmefjord krinsar 1896 - 1917 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Bogøy krins 1959 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Austestad, Helland og Ådland krinsar 1867 - 1885 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Auestad, Helland, Holmefjord og Ådland krinsar 1886 - 1908 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Holmefjord og Ådland krinsar 1912 - 1919 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Holmefjord og Ådland 1919 - 1924 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Holmefjord krins 1962 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Austestad og Helland krinsar 1892 - 1911 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Helland og Ådland krinsar 1919 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Skuleprotokoll for Fusa og Eikelandsosen krinsar 1954 - 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Skuleprotokoll for 1. distrikt i Fusa sokn 1832 - 1845 Første side
L0013 Skuleprotokoll for 1. distrikt i Fusa sokn 1845 - 1857 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Fusa krins 1860 - 1865 Første side
L0015 Skuleprotokoll for Fusa faste skule 1866 - 1892 Første side
G: Dagbøker
Ga: Skuledagbøker
L0001 Skuledagbok for Bogøy, Holmestranda og Holmefjord 1901 - 1917 Første side
L0002 Skuledagbok for Bogøy 1918 - 1933 Første side
L0003 Skuledagbok for Bogøy 1934 - 1955 Første side
L0004 Skuledagbok for Bogøy 1942 - 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuledagbok for Austestad, Helland, Dale og Ådland 1863 - 1876 Første side
L0006 Skuledagbok for Austestad, Helland og Ådland 1877 - 1891 Første side
L0007 Skuledagbok for Holmefjord og Ådland 1892 - 1903 Første side
L0008 Skuledagbok for Holmefjord og Ådland 1904 - 1920 Første side
L0009 Skuledagbok for Ådland 1919 - 1922 Første side
L0010 Skuledagbok for Holmefjord og Ådland 1919 - 1936 Første side
L0011 Skuledagbok for Holmefjord og Ådland 1937 - 1959 Første side
L0014 Skuledagbok for Austestad og Helland 1892 - 1905 Første side
L0015 Skuledagbok for Austestad og Helland 1906 - 1917 Første side
L0016 Skuledagbok for Helland og Ådland 1916 - 1930 Første side
L0017 Skuledagbok for Helland 1930 - 1959 Første side
L0018 Skuledagbok for Helland og Eikelandsosen 1942 - 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Skuledagbok for Austestad 1917 - 1933 Første side
L0020 Skuledagbok for Austestad 1933 - 1951 Første side
L0021 Skuledagbok for Fusa 1863 - 1874 Første side
L0022 Skuledagbok for Fusa 1875 - 1891 Første side
L0023 Skuledagbok for Fusa og Helland 1891 - 1908 Første side
L0024 Skuledagbok for Fusa 1909 - 1923 Første side
L0025 Skuledagbok for Fusa 1923 - 1960 Første side
L0026 Skuledagbok for Fusa 1942 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.