Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 25 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Strandvik kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for formannskap og heradsstyre
L0001 Møtebok 1902 - 1912 Første side Innhold
L0002 Møtebok 1912 - 1921 Første side Innhold
L0003 Møtebok 1921 - 1927 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok 1927 - 1935 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok 1935 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskapet 1952 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskapet 1952 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskapet 1956 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskapet 1960 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Strandvik kommune. Skulestyre

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for skulestyret
L0001 Møtebøker for Strandvik skulestyre 1901 - 1919 Første side
Kopibøker, Kopibøker
L0001 Kopibok for Strandvik skulestyre 1901 - 1918 Første side
Journaler og overgripende registre, Postjournaler
L0001 Postjournal for Strandvik skulestyre 1901 - 1912 Første side
L0002 Postjournal for Strandvik skulestyre 1912 - 1920 Første side

Strandvik kommune. Barneskulane

Protokollar, Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for 1. skuledistrikt 1845 - 1852 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Kyrkjebygda, Næsset og Håvik krinsar i Fusa prestegjeld 1863 - 1871 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Strandvik og Håvik krinsar i Fusa prestegjeld 1872 - 1879 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Sævareidfjorden og Næsset krinsar i Fusa prestegjeld 1872 - 1884 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Sævareidfjorden, Næsset og Håvik krinsar i Fusa prestegjeld 1885 - 1894 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Sævareidfjorden og Håvik krinsar i Fuse Præstegjeld 1895 - 1907 Første side
L0013 Skuleprotokoll for Revnestranda, Sævareidfjorden, Yddal og Håvik krinsar i Fusa prestegjeld 1865 - 1878 Første side
L0018 Skuleprotokoll for Luksund, Nortvedt, Femanger, Yddal og Lygrespollen krinsar i Strandviks 3. skuledistrikt 1860 - 1879 Første side

Strandvik kommune. Fattigstyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Strandvik fattigkommisjon 1846 - 1872 Første side
L0002 Møtebok for Strandvik fattigkommisjon 1872 - 1889 Første side
L0003 Møtebok for Strandvik forsorgerstyre 1889 - 1906 Første side

Os kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker for formannskap og heradsstyre
L0001 Utskrift av møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Os, Fusa, Hålandsdalen, Strandvik og Samnanger soknekommunar 1837 - 1855 Første side Innhold