Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 32 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1240-211: Strandvik kommune. Skulestyre

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for skulestyret
L0001 Møtebøker for Strandvik skulestyre 14.01.1901 - 23.10.1919 Første side
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok for Strandvik skulestyre 1901 - 1918 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournaler
L0001 Postjournal for Strandvik skulestyre 1901 - 1912 Første side
L0002 Postjournal for Strandvik skulestyre 1912 - 1920 Første side

IKAH/1240-231: Strandvik kommune. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for 1. skuledistrikt 1845 - 1852 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Kyrkjebygda, Næsset og Håvik krinsar i Fusa prestegjeld 1863 - 1871 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Strandvik og Håvik krinsar i Fusa prestegjeld 1872 - 1879 Første side
L0004 Skuleprotokoll for 1., 2. og 3. klasse i Strandvik faste skule i Fusa prestegjeld 1900 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Strandvik 1954 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Sævareidfjorden og Næsset krinsar i Fusa prestegjeld 1872 - 1884 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Sævareidfjorden, Næsset og Håvik krinsar i Fusa prestegjeld 1885 - 1894 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Sævareidfjorden og Håvik krinsar i Fuse Præstegjeld 1895 - 1907 Første side
L0010 Skoleprotokoll for Sævareidfjorden skule 1908 - 1932 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Hovudbok for 3. og 4. klasse ved Sævareid skule i Fusa præstegjeld 1932 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Skuleprotokoll for Sævareid småskule 1953 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Skuleprotokoll for Revnestranda, Sævareidfjorden, Yddal og Håvik krinsar i Fusa prestegjeld 1865 - 1878 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Revnestranden og Baldersheim krinsar i Fusa prestegjeld 1893 - 1944 Første side
L0015 Karakterprotokoll for Baldersheim krins 1945 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Skuleprotokoll for 1. og 2. klasse ved Nortvedt og Luksund skular i Fusa prestegjeld 1903 - 1959 Første side
L0017 Karakterprotokoll for Nordtveit skule 1959 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Skuleprotokoll for Luksund, Nortvedt, Femanger, Yddal og Lygrespollen krinsar i Strandviks 3. skuledistrikt 1860 - 1879 Første side
L0019 Skuleprotokoll for Sundfjord og Lygre 1908 - 1962 Første side
L0020 Hovudbok for 2. og 3. klasse ved Neset, Vinnes og Håvik krinsar i Fusa prestegjeld 1917 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Klassedagbøker
L0001 Dagjournal for Læraren i Fuse Præstegjelds skolekredse 1863 - 1875 Første side
L0002 Dagbok for Læraren i Fuse Skolekommune 1875 - 1885 Første side
L0003 Dagbok for Strandvik 1886 - 1896 Første side
L0004 Dagbok for læraren i Strandvik faste skole 1896 - 1907 Første side
L0010 Dagjournal for læraren i Fuse Præstegjelds skolekredse 1872 - 1881 Første side
L0011 Dagbok for læraren i Sævareidfjorden, Næsset og Håvik 1882 - 1892 Første side
L0012 Dagbok for læraren i Fuse Skolekommune 1893 - 1903 Første side
L0018 Dagjournal for læraren i Fuse Præstegjelds skolekredse 1863 - 1878 Første side
L0019 Dagbok for læraren i Fuse Skolekommune 1879 - 1894 Første side