Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 9 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Hålandsdalen kommune. Skulestyret

Journaler og overgripende registre, Brevjournalar
L0001 Postjournal for Hålandsdalen skulestyre 1901 - 1911 Første side
L0002 Postjournal for Hålandsdalen skulestyre 1911 - 1914 Første side

Hålandsdalen kommune. Barneskulane

Protokollar, Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for 1. skuledistrikt i Hålandsdalen 1845 - 1858 Første side
L0002 Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt i Hålandsdalen eller 10. skuledistrikt i Os prestegjeld 1848 - 1862 Extrakt Protokol for Læraren i Hålandsdalen 2. det eller Os Præstegjelds 10de Skoledistrict I 1845 var det skule på gardene: Gjøen, Solås, Berlandstveit, Åse, Berget, Nedre Bolstad, Tveita, Årre, Ragnhildstveit, Ytre Rød, Skjelbreid, Indre Rød, Håland, Holdhus, Berhovde, Kjønn, Hammersland, Høiheller, Nerhovde, Tveitnes, Tveita Brathus I 1846 - 1861 ble det Rodeinndelinger: 1. Rode: Indre Rød Midtre Rød, Ytre Rød, Ragnhildstveit, Skjeldbreid. 2. Rode: Kjønn, Haugen, Holdhus, Håland, Haugarvoll 3. Rode: Berhovde, Hammersland, Høiheller, Gjøen, Nerhovde, Åse, Solås, Tveitnes, Teigland, Berland, Berlandstveit og Berget 4. Rode: Tveita, Ø. Bolstad, Brathus, N. Bolstad og Årre. Første side
L0003 Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt i Hålandsdalen 1859 - 1869 Extrakt Protokol for Læraren i Hålandsdalen andet skuledistrikt 1859 - 1862 1. Rode: Tveita Brathus, Bolstad og Årre 2. Rode: Bakke Mehus, Uglehus, Skogseide, Tombre og Kilen 3. Rode: Eide, Bjørndal, Drageide, og Rennesvik 4. Rode: Henanger, Hatletvedt, Sævareid og Haugen Haugen Kredsskole 1863 - 1868 Skogenes Kredsskole 1869 Skogseide Kredsskole 1863 - 1889 Bolstad Kredsskole 1863 - 1866 forts. som Øvredalen Kredsskole 1867 - 1869 Med inventarliste Første side
L0004 Skuleprotokoll for Kirkebygden, Skogene og Gjøn krinsar i Fusa prestegjeld 1864 - 1882 Protocol over Skolehold og Skolesøgning for Læraren i Fusa Prestegjelds skolekreds Kirkebygden (Holdhus) kreds 1864 - 1882 Skogene kreds 1864 - 1864 Gjøn kreds 1869 - 1882 Med inventarliste Første side
L0005 Skuleprotokoll for Skogene, Øvredalen og Skogseide krinsar i Fusa prestegjeld 1870 - 1883 Protocol over Skolehold og Skolesøgning for Læraren i Fusa Præstegjelds Skolekredse Skogene kreds 1870 - 1883 Øvredalen kreds 1870 - 1883 Skogseide kreds 1870 - 1883 Med inventarliste Første side
L0006 Skuleprotokoll for Kirkebygden og Gjøen krinsar i Fusa prestegjeld 1884 - 1914 Protocol over Skolehold og Skolesøgning for Læraren i Fusa Præstegjelds Skolekredse Kirkebygden (Holdhus) kreds 1884 - 1914 Gjøen kreds 1884 - 1911 Med inventarliste Første side
L0007 Skuleprotokoll for Vindenes og Skogseide krinsar i Fusa prestegjeld 1892 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.