Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 62 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1238-021: Kvam herad. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Vikøy formannskap, representantskap og soknestyre og Øystese soknestyre 1837 - 1867 Første side
L0002 Møtebok for Vikøy formannskap, heradsstyre og soknestyre og Øystese soknestyre 1868 - 1888 Første side
L0003 Møtebok for Vikøy formannskap, heradsstyre og soknestyre og Øystese soknestyre 1889 - 1903 Første side
L0004 Møtebok for Kvam formannskap, heradsstyre og soknestyre og Øystese soknestyre 1903 - 1916 Første side
L0005 Møtebok for Kvam formannskap og heradsstyre, Øystese soknestyre og Vikøy soknestyre 1916 - 1924 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for Kvam formannskap og heradsstyre, Øystese soknestyre og Vikøy soknestyre 1924 - 1929 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for Kvam formannskap og heradsstyre, Øystese soknestyre og Vikøy soknestyre 1929 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for Kvam formannskap og heradsstyre, Øystese soknestyre og Vikøy soknestyre 1934 - 1938 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for Kvam formannskap og heradsstyre, Øystese soknestyre og Vikøy soknestyre 1938 - 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for Kvam heradsting og heradsstyre 1943 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for Kvam formannskap og heradsstyre 1947 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for Kvam formannskap og heradsstyre 1950 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for Kvam formannskap og heradsstyre 1952 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for Kvam formannskap og heradsstyre 1953 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for Kvam formannskap og heradsstyre 1954 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for Kvam formannskap og heradsstyre 1955 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebok for Kvam formannskap og heradsstyre 1956 - 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Møtebok for Kvam formannskap og heradsstyre 1957 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Møtebok for Kvam formannskap og heradsstyre 1958 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Møtebok for Kvam formannskap 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Møtebok for Kvam heradsstyre 1960 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Møtebok for Kvam formannskap 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Møtebok for Kvam formannskap 1961 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Møtebok for Kvam formannskap 1963 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Møtebok for Kvam formannskap 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Møtebok for Kvam heradstyre 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 Møtebok for Kvam heradstyre 1968 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0028 Møtebok for Kvam heradstyre 1973 - 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0029 Møtebok for Kvam heradstyre 1979 - 1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0030 Møtebok for Kvam heradstyre 1981 - 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0031 Møtebok for Kvam heradstyre 1984 - 1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0032 Møtebok for Kvam heradstyre 1987 - 1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0033 Møtebok for Kvam heradstyre 1989 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0034 Møtebok for Kvam heradstyre 1990 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1238-213: Kvam herad. Øystese sokn skulekommisjon / skulestyre

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Øystese skulekommisjon 1875 - 1889 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Brevjournalar
L0001 Brevjournal for Øystese skulestyre 1890 - 1910 Første side

IKAH/1238-231: Kvam herad. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for 1., 2. og 3. skuledistrikt i Vikøy prestegjeld m/ inventarliste 1833 - 1877 Første side Innhold
L0002 Skuleprotokoll for Norheimsund krins 1878 - 1891 Første side Innhold
L0003 Skuleprotokoll for Øvredalen og Vikøy krinsar 1877 - 1889 Første side Innhold
L0004 Skuleprotokoll for Øvredalen og Vikøy krinsar 1890 - 1892 Første side Innhold
L0005 Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt i Vikøy prestegjeld m/inventarliste 1831 - 1845 Første side Innhold
L0006 Skuleprotokoll for Nedredalen og Aksnes krinsar 1878 - 1891 Første side Innhold
L0007 Skuleprotokoll for læraren i Vikøy prestegjeld 2. skuledistrikt og 3. skuledistrikt, 4. og 5. krins 1833 - 1862 Første side
L0008 Skuleprotokoll for skoleholderen i Vikøy prestegjeld 3. skuledistrikt, m/inventarliste 1832 - 1854 Første side
L0009 Skuleprotokoll for skoleholderen i Vikøy prestegjeld 4. skuledistrikt, m/inventarliste 1833 - 1870 Første side
L0010 Skuleprotokoll for læraren i 4. skuledistrikt i Vikøy prestegjeld m/inventarliste 1854 - 1870 Første side
L0011 Skuleprotokoll for Vik, Øystese, Laupsa, Kjosås, Børve og Ytre Ålvik krinsar 1871 - 1888 Første side
L0012 Skuleprotokoll for Øystese og Kjosås krinsar 1888 - 1892 Første side
L0013 Skuleprotokoll for skoleholderen i Vikøy prestegjeld 5. skuledistrikt, 1., 2. og 3. rode 1857 - 1866 Første side
L0014 Skuleprotokoll for skoleholderen i Vikøy prestegjeld 6. skuledistrikt m/ inventarliste 1833 - 1864 Første side