Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 27 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1238-213: Kvam herad. Øystese sokn skulekommisjon / skulestyre

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Øystese skulekommisjon 1875 - 1889 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Brevjournalar
L0001 Brevjournal for Øystese skulestyre 1890 - 1910 Første side

IKAH/1238-231: Kvam herad. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for 1., 2. og 3. skuledistrikt i Vikøy prestegjeld m/ inventarliste 1833 - 1877 Første side Innhold
L0002 Skuleprotokoll for Norheimsund krins 1878 - 1891 Første side Innhold
L0003 Skuleprotokoll for Øvredalen og Vikøy krinsar 1877 - 1889 Første side Innhold
L0004 Skuleprotokoll for Øvredalen og Vikøy krinsar 1890 - 1892 Første side Innhold
L0005 Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt i Vikøy prestegjeld m/inventarliste 1831 - 1845 Første side Innhold
L0006 Skuleprotokoll for Nedredalen og Aksnes krinsar 1878 - 1891 Første side Innhold
L0007 Skuleprotokoll for læraren i Vikøy prestegjeld 2. skuledistrikt og 3. skuledistrikt, 4. og 5. krins 1833 - 1862 Første side
L0008 Skuleprotokoll for skoleholderen i Vikøy prestegjeld 3. skuledistrikt, m/inventarliste 1832 - 1854 Første side
L0009 Skuleprotokoll for skoleholderen i Vikøy prestegjeld 4. skuledistrikt, m/inventarliste 1833 - 1870 Første side
L0010 Skuleprotokoll for læraren i 4. skuledistrikt i Vikøy prestegjeld m/inventarliste 1854 - 1870 Første side
L0011 Skuleprotokoll for Vik, Øystese, Laupsa, Kjosås, Børve og Ytre Ålvik krinsar 1871 - 1888 Første side
L0012 Skuleprotokoll for Øystese og Kjosås krinsar 1888 - 1892 Første side
L0013 Skuleprotokoll for skoleholderen i Vikøy prestegjeld 5. skuledistrikt, 1., 2. og 3. rode 1857 - 1866 Første side
L0014 Skuleprotokoll for skoleholderen i Vikøy prestegjeld 6. skuledistrikt m/ inventarliste 1833 - 1864 Første side
L0015 Skuleprotokoll for læraren i 7. skuledistrikt i Vikøy prestegjeld, 14., 15. og 17 skulekrins m/ inventarliste 1861 - 1885 Første side
L0016 Skuleprotokoll for Børve og Soldal krinsar 1886 - 1892 Første side
L0017 Skuleprotokoll for Soldal krins 1892 Første side
L0018 Skuleprotokoll for Berge, Skåre, Botnen, Laupsa og Børve krinsar 1866 - 1870 Første side
L0019 Skuleprotokoll for Fykse, Storås og Ås krinsar 1864 - 1879 Første side
L0020 Skuleprotokoll for Fykse, Botnen og Ås krinsar 1880 - 1893 Første side
L0021 Skuleprotokoll for Bergstø, Fykse, Soldal og Skåre krinsar 1886 - 1896 Første side
L0022 Skuleprotokoll for Ålvik private skule 1917 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Skuleprotokoll for Ålvik private skule 1918 - 1919 Første side
L0024 Skuleprotokoll for Oma, Haukanes, Mundheim og Grønnevig krinsar 1874 - 1892 Første side
L0025 Skuleprotokoll for 3. Skuledistrikt i Vikøy 1845 - 1862 Første side