Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 48 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Voss kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for heradsstyret og formannskapet
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre i Voss prestegjeld, soknestyra i soknekommunane Vangen, Vinje, Oppheim og Evanger 1837 - 1860 Første side
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre i Voss prestegjeld, soknestyra i soknekommunane Vangen, Vinje, Oppheim og Evanger 1861 - 1875 Første side
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre i Voss prestegjeld, soknestyra i soknekommunane Vangen og Evanger 1875 - 1885 Første side

Evanger kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker for formannskapet
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1885 - 1895 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1895 - 1904 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1905 - 1916 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1916 - 1918 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1918 - 1924 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1924 - 1928 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1928 - 1932 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007B Møtebok for formannskap og heradsstyre 1933 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for heradstinget og heradsstyret 1941 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for heradsstyre 1954 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for heradsstyre 1958 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for heradsstyre 1961 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001 Møtebok og vedtaksbok for formannskapet 1939 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for formannskapet 1956 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for formannskapet 1959 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Saksarkiv ordna etter evt. andre (sideordna) systemer, Sideordna korrespondanse. Pakkesaker, ordna etter emne
L0008/0001 Veg- og bruanlegg, taubaner, vegstell og samferdsel : Veganlegget Rongo- Øvstedal og Bolstad- Rørbakken 1922 - 1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010/0001 Vegrekneskap for bygdevegane : Veganlegget Rongo- Øvstedal 1935 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010/0002 Vegrekneskap for bygdevegane : Veganlegget Rongo- Øvstedal 1940 - 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010/0003 Vegrekneskap for bygdevegane : Veganlegget Rongo- Øvstedal 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010/0004 Vegrekneskap for bygdevegane : Veganlegget Rongo- Øvstedal 1945 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010/0005 Vegrekneskap for bygdevegane : Veganlegget Rongo- Øvstedal 1948 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010/0006 Vegrekneskap for bygdevegane : Veganlegget Rongo- Øvstedal 1953 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Evanger kommune. Skulestyret

Kopibøker, Kopibøker
L0001 Kopibok for Evanger skulestyre 1892 - 1904 Første side
Journalar og overgripande registre, Brevjournalar
L0001 Postjournal for Evanger skulestyre 1892 - 1902 Første side
L0002 Postjournal for Evanger skulestyre 1902 - 1910 Første side
L0003 Postjournal for Evanger skulestyre 1910 - 1918 Første side

Evanger kommune. Barneskulane

Skuleprotokollar , Skuleprotokollar for alle skulekrinsar
L0001 Skuleprotokoll for Luren, Evanger, Bjørgo, Mestad og Brekkhus krinsar 1883 - 1914 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Brekkhus krins 1884 - 1906 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Brekkhus krins 1898 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Brekkhus krins 1953 - 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Bjørgo og Tyssen krinsar 1892 - 1930 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Evanger skule 1914 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Evanger skule 1928 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Rødland, Lie og Rasdal omgongsskule 1858 - 1890 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Rasdal krins 1898 - 1926 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Rasdal krins 1947 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Skuleprotokoll for Rongen skule 1935 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Evanger kommune. Overformynderiet

Ruller og register, Mindre ruller
L0001 Mindre overformyndarrulle for Vasværn Tinglag overformynderi 1864 - 1898 Første side

Evanger kommune. Provianteringsrådet

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Evanger provianteringsråd 1917 - 1918 Første side
Journalar og overgripande registre, Brevjournalar
L0001 Brevjournal for Evanger provianteringsråd 1918 Første side
L0002 Brevjournal for Evanger provianteringsråd 1918 - 1919 Første side

Evanger kommune. Forsyningsnemnda

Husstandregister og vareomsetning, Husstandsregister
L0001/0001 Husstandsregister : Husstandsregister Evanger A-G 1942 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Husstandsregister : Husstandsregister Evanger H-M 1942 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0003 Husstandsregister : Husstandsregister Evanger N-Ø 1942 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0004 Husstandsregister : Husstandsregister Evanger gamleheim 1942 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.