Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 20 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1237-211: Evanger kommune. Skulestyret

B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok for Evanger skulestyre 1892 - 1904 Første side
C: Journalar og overgripande registre
Ca: Brevjournalar
L0001 Postjournal for Evanger skulestyre 1892 - 1902 Første side
L0002 Postjournal for Evanger skulestyre 1902 - 1910 Første side
L0003 Postjournal for Evanger skulestyre 1910 - 1918 Første side

IKAH/1237-231: Evanger kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for alle skulekrinsar
L0001 Skuleprotokoll for Luren, Evanger, Bjørgo, Mestad og Brekkhus krinsar 1883 - 1914 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Brekkhus krins 1884 - 1906 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Brekkhus krins 1898 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Brekkhus krins 1953 - 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Bjørgo og Tyssen krinsar 1892 - 1930 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Evanger skule 1914 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Evanger skule 1928 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Rødland, Lie og Rasdal omgongsskule 1858 - 1890 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Rasdal krins 1898 - 1926 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Rasdal krins 1947 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Skuleprotokoll for Rongen skule 1935 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker for alle skulekrinsane 1863-1976
L0001 Dagbok for skulekrinsane 1882 - 1910 Første side
L0002 Dagbok m/karakterar for Brekkhus, Nesheim og Brakestad skulekrinsar 1863 - 1900 Første side
L0003 Dagbok for Brekkhus skulekrins 1884 - 1907 Første side
L0007 Dagbok for Evanger skule 1863 - 1886 Første side
L0008 Dagbok for Evanger skule 1887 - 1906 Første side