Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 69 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1235-021: Voss kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for heradsstyret og formannskapet
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre i Voss prestegjeld, soknestyra i soknekommunane Vangen, Vinje, Oppheim og Evanger 1837 - 1860 Første side
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre i Voss prestegjeld, soknestyra i soknekommunane Vangen, Vinje, Oppheim og Evanger 1861 - 1875 Første side

IKAH/1236-021: Vossestrand kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for formannskap og heradsstyre
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 11.01.1868 - 12.11.1892 Første side
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre 02.11.1892 - 15.02.1913 Første side
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre 13.03.1913 - 04.02.1922 Første side
L0004 Møtebok for formannskap og heradsstyre 14.03.1922 - 12.09.1928 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskap og heradsstyre 16.10.1928 - 13.05.1933 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 28.06.1933 - 24.10.1936 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradsstyre 18.12.1936 - 11.12.1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for heradsting / heradsstyre 22.02.1941 - 31.08.1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for heradsstyre 29.10.1948 - 28.06.1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for heradsstyre 12.08.1952 - 24.06.1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for heradsstyre / kommunestyre 30.08.1955 - 30.01.1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for kommunestyre 10.03.1959 - 16.06.1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for kommunestyre 13.08.1962 - 06.11.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Møtebøker for formannskapet
L0001/0001 Møtebøker: Møtebok for formannskapet 09.03.1946 - 17.12.1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0001 Møtebøker: Møtebok for formannskapet 12.01.1961 - 09.01.1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1236-142: Vossestrand kommune. Likningsnemnda

F: Skatt
Fa: Likningsprotokollar. Kommuneskatt
L0001 Likningsprotokoll for heradsskatt m/møtebok for likningsnemnda 1890 - 1905 Første side
L0002 Likningsprotokoll for heradsskatt m/møtebok for likningsnemnda 1906 - 1916 Første side

IKAH/1236-211: Vossestrand kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Vossestrand skulestyre 1867 - 1915 Første side

IKAH/1236-231: Vossestrand kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for Stalheim, Jordalen, Hauge og Vasstranda krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Stalheim, Jordalen, Hauge og Vasstranda krinsar 1865 - 1890 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Stalheim og Jordalen skular 1892 - 1912 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Stalheim og Jordalen skular 1912 - 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Stalheim og Jordalen skular 1941 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fb: Skuleprotokollar for Hauge, Løen og Vasstranden krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Hauge, Løen og Vasstranden krinsar 1865 - 1876 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Hauge krins 1891 - 1933 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Hauge krins 1919 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fc: Skuleprotokollar for Oppheim, Løen, Hauge, Vasstranden, Stalheim, Draugsvoll og Framnes krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Hauge, Løen, Oppheim, Vasstranden, Framnes krinsar 1877 - 1907 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Oppheim, Stalheim, Draugsvoll, Framnes 1889 - 1917 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Framnes skule 1907 - 1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Framnes skule 1919 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Framnes skule 1947 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fd: Skuleprotokollar for Myrkdalen krins
L0001 Skuleprotokoll for Myrkdalen skulekrins 1865 - 1884 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Myrkdalen skulekrins 1885 - 1902 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Myrkdalen skulekrins 1892 - 1902 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Myrkdalen skulekrins 1903 - 1934 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Myrkdalen skulekrins 1903 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fe: Skuleprotokollar for Egdetveit, Hole, Holebygden, Jordalen og Vinje krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Hole og Holebygdens krinsar 1866 - 1889 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Vinje, Hole, Jordalen og Egdetveit krinsar 1876 - 1898 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Egdetveit krins 1899 - 1931 Første side
F: Skuleprotokollar
Ff: Skuleprotokollar for Sundve krins
L0001 Skuleprotokoll for 1. skuledistrikt i Vinje sokn 1837 - 1865 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Sundve krins 1892 - 1918 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Sundve skule 1923 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Sundve skule 1926 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker. Stalheim og Jordalen skulekrinsar
L0001 Dagbok for Stalheim og Jordalen skulekrins 1892 - 1904 Første side
G: Dagbøker
Gb: Dagbøker. Hauge skulekrins
L0001 Dagbok for Hauge faste skule, Vasstranden, Løen, Oppheim m/karakterar og m/inventrarliste 1863 - 1879 Vær oppmerksom på at deler av teksten (i flere bilder) ikke er synlig grunnet stram innbinding. Første side
L0002 Dagbok for Hauge skule og Stalheim skule 1885 - 1909 Første side
G: Dagbøker
Gc: Dagbøker. Oppheim / Framnes skulekrinsar
L0001 Dagbok for Oppheim og Framnes skulekrins 1880 - 1910 Første side
L0002 Dagbok for Oppheims skulekrins 1889 - 1906 Første side
G: Dagbøker
Gd: Dagbøker. Myrkdalen skulekrins
L0001 Dagbok for Myrkdalen skulekrins 1863 - 1886 Vær oppmerksom på at deler av teksten (i flere bilder) ikke er synlig grunnet stram innbinding. Første side