Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 44 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Voss kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for heradsstyret og formannskapet
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre i Voss prestegjeld, soknestyra i soknekommunane Vangen, Vinje, Oppheim og Evanger 1837 - 1860 Første side
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre i Voss prestegjeld, soknestyra i soknekommunane Vangen, Vinje, Oppheim og Evanger 1861 - 1875 Første side

Vossestrand kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for formannskap og heradsstyre
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1868 - 1892 Første side
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1892 - 1913 Første side
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1913 - 1922 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1922 - 1928 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1928 - 1933 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1933 - 1936 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1936 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for heradsting / heradsstyre 1941 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for heradsstyre 1948 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for heradsstyre 1952 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for heradsstyre / kommunestyre 1955 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for kommunestyre 1959 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for kommunestyre 1962 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for formannskapet
L0001/0001 Møtebøker : Møtebok for formannskapet 1946 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0001 Møtebøker: Møtebok for formannskapet 1961 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Vossestrand kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Vossestrand skulestyre 1867 - 1915 Første side

Vossestrand kommune. Barneskulane

Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Stalheim, Jordalen, Hauge og Vasstranda krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Stalheim, Jordalen, Hauge og Vasstranda krinsar 1865 - 1890 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Stalheim og Jordalen skular 1892 - 1912 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Stalheim og Jordalen skular 1912 - 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Stalheim og Jordalen skular 1941 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Hauge, Løen og Vasstranden krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Hauge, Løen og Vasstranden krinsar 1865 - 1876 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Hauge krins 1891 - 1933 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Hauge krins 1919 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Oppheim, Løen, Hauge, Vasstranden, Stalheim, Draugsvoll og Framnes krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Hauge, Løen, Oppheim, Vasstranden, Framnes krinsar 1877 - 1907 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Oppheim, Stalheim, Draugsvoll, Framnes 1889 - 1917 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Framnes skule 1907 - 1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Framnes skule 1919 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Framnes skule 1947 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Myrkdalen krins
L0001 Skuleprotokoll for Myrkdalen skulekrins 1865 - 1884 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Myrkdalen skulekrins 1885 - 1902 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Myrkdalen skulekrins 1892 - 1902 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Myrkdalen skulekrins 1903 - 1934 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Myrkdalen skulekrins 1903 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Egdetveit, Hole, Holebygden, Jordalen og Vinje krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Hole og Holebygdens krinsar 1866 - 1889 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Vinje, Hole, Jordalen og Egdetveit krinsar 1876 - 1898 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Egdetveit krins 1899 - 1931 Første side
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Sundve krins
L0001 Skuleprotokoll for 1. skuledistrikt i Vinje sokn 1837 - 1865 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Sundve krins 1892 - 1918 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Sundve skule 1923 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Sundve skule 1926 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Vossestrand kommune. Fattigstyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Vinje sokn fattigkommisjon 1840 - 1878 Første side
L0001B Møtebok for Vinje sokn fattigkommisjon 1876 - 1914 Første side