Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 40 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1236-211: Vossestrand kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Vossestrand skulestyre 1867 - 1915 Første side

IKAH/1236-231: Vossestrand kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for Stalheim, Jordalen, Hauge og Vasstranda krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Stalheim, Jordalen, Hauge og Vasstranda krinsar 1865 - 1890 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Stalheim og Jordalen skular 1892 - 1912 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Stalheim og Jordalen skular 1912 - 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Stalheim og Jordalen skular 1941 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fb: Skuleprotokollar for Hauge, Løen og Vasstranden krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Hauge, Løen og Vasstranden krinsar 1865 - 1876 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Hauge krins 1891 - 1933 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Hauge krins 1919 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fc: Skuleprotokollar for Oppheim, Løen, Hauge, Vasstranden, Stalheim, Draugsvoll og Framnes krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Hauge, Løen, Oppheim, Vasstranden, Framnes krinsar 1877 - 1907 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Oppheim, Stalheim, Draugsvoll, Framnes 1889 - 1917 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Framnes skule 1907 - 1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Framnes skule 1919 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Framnes skule 1947 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fd: Skuleprotokollar for Myrkdalen krins
L0001 Skuleprotokoll for Myrkdalen skulekrins 1865 - 1884 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Myrkdalen skulekrins 1885 - 1902 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Myrkdalen skulekrins 1892 - 1902 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Myrkdalen skulekrins 1903 - 1934 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Myrkdalen skulekrins 1903 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fe: Skuleprotokollar for Egdetveit, Hole, Holebygden, Jordalen og Vinje krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Hole og Holebygdens krinsar 1866 - 1889 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Vinje, Hole, Jordalen og Egdetveit krinsar 1876 - 1898 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Egdetveit krins 1899 - 1931 Første side
F: Skuleprotokollar
Ff: Skuleprotokollar for Sundve krins
L0001 Skuleprotokoll for 1. skuledistrikt i Vinje sokn 1837 - 1865 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Sundve krins 1892 - 1918 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Sundve skule 1923 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Sundve skule 1926 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker. Stalheim og Jordalen skulekrinsar
L0001 Dagbok for Stalheim og Jordalen skulekrins 1892 - 1904 Første side
G: Dagbøker
Gb: Dagbøker. Hauge skulekrins
L0001 Dagbok for Hauge faste skule, Vasstranden, Løen, Oppheim m/karakterar og m/inventrarliste 1863 - 1879 Vær oppmerksom på at deler av teksten (i flere bilder) ikke er synlig grunnet stram innbinding. Første side
L0002 Dagbok for Hauge skule og Stalheim skule 1885 - 1909 Første side
G: Dagbøker
Gc: Dagbøker. Oppheim / Framnes skulekrinsar
L0001 Dagbok for Oppheim og Framnes skulekrins 1880 - 1910 Første side
L0002 Dagbok for Oppheims skulekrins 1889 - 1906 Første side
G: Dagbøker
Gd: Dagbøker. Myrkdalen skulekrins
L0001 Dagbok for Myrkdalen skulekrins 1863 - 1886 Vær oppmerksom på at deler av teksten (i flere bilder) ikke er synlig grunnet stram innbinding. Første side
L0002 Dagbok for Myrkdalen skulekrins 1887 - 1901 Første side
L0003 Dagbok for Myrkdalen skulekrins 1892 - 1902 Første side
L0004 Dagbok for Myrkdalen skulekrins m/kveldsskule m/karakterar 1901 - 1905 Første side
G: Dagbøker
Ge: Dagbøker. Egdetveit skulekrins
L0001 Dagbok for Egdetveit skulekrins og Jordalen 1863 - 1888 Første side
L0002 Dagbok for Egdetveit skule 1889 - 1903 Første side
L0003 Dagbok for Egdetveit skule 1904 - 1919 Første side
G: Dagbøker
Gf: Dagbøker. Sundve skulekrins
L0001 Dagbok for Vinje sokn 2. krins 1863 - 1885 Første side
L0002 Dagbok for Sundve skule 1886 - 1902 Første side
L0003 Dagbok for Sundve skule 1892 - 1912 Første side