Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 230 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1235-021: Voss kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for heradsstyret og formannskapet
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre i Voss prestegjeld, soknestyra i soknekommunane Vangen, Vinje, Oppheim og Evanger 1837 - 1860 Første side
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre i Voss prestegjeld, soknestyra i soknekommunane Vangen, Vinje, Oppheim og Evanger 1861 - 1875 Første side
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre i Voss prestegjeld, soknestyra i soknekommunane Vangen og Evanger 1875 - 1885 Første side
L0004 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1885 - 1892 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1892 - 1898 Første side
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1899 - 1903 Første side
L0007 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1903 - 1909 Første side
L0008 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1910 - 1915 Første side
L0009 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1915 - 1919 Første side
L0010 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1920 - 1923 Første side
L0011 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1923 - 1927 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1927 - 1932 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1934 - 1938 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for formannskap og heradsstyre/heradsting 1938 - 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for Voss heradsting 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1945 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1950 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Møtebok for formannskapet 1953 - 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Møtebok for formannskapet 1957 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Møtebok for formannskapet 1959 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Møtebok for formannskapet 1963 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0034 Møtebok for formannskapet 1973 - 1975 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ac: Møtebøker for heradsstyret/kommunestyret
L0001 Møtebok for heradsstyret 1953 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for heradsstyret 1959 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for heradsstyret 1962 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0002 Kopibok for formannskapet 1904 - 1917 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal 1838 - 1883 Første side
L0002 Postjournal 1883 - 1892 Første side
L0003 Postjournal 1892 - 1898 Første side
L0004 Postjournal 1898 - 1902 Første side
L0005 Postjournal 1902 - 1906 Første side
L0006 Postjournal 1906 - 1909 Første side
L0007 Postjournal 1909 - 1913 Første side
L0008 Postjournal 1913 - 1915 Første side
L0009 Postjournal 1915 - 1916 Første side
L0010 Postjournal 1916 - 1919 Første side

IKAH/1235-045: Voss kommune. Nemnda for restaurering av Vossakyrkja

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Korrespondanse
L0001/0001 Korrespondanse: Teikning/skisse. Vossvangen kirke. Innvendig 1873 Første side
L0001/0002 Korrespondanse: Restaurering av Vangen kyrkje 1872 - 1875 Første side
L0001/0003 Korrespondanse: Journal over udgaaende Breve fra Vangens Kirkes Bygningskommision 1875 - 1876 Første side
L0001/0004 Korrespondanse: Rekneskap m/bilag for restaurering av Vangen kyrkje 1875 - 1876 Første side

IKAH/1235-142: Voss kommune. Likningsnemnda

F: Skatt
Fa: Likningsprotokollar
L0001 Likningsprotokoll for skulevesenet, Voss herad 1846 - 1870 Første side
L0002 Likningsprotokoll for fattigvesenet for Vangen sokn 1866 - 1874 Første side
L0003 Likningsprotokoll for fattigvesenet for Vangen sokn 1875 - 1881 Første side
L0004 Likningsprotokoll (eigedomsskatt, vegskatt, skatt til herredets fellesutgifter og fattigskatt: legd, korn og sul), Vangen sokn 1881 - 1884 Første side
L0005 Likningsprotokoll 1884 - 1886 Første side
L0007 Likningsprotokoll 1890 - 1892 Første side
L0008 Likningsprotokoll 1892 - 1894 Første side
L0009 Likningsprotokoll 1895 - 1898 Første side
L0011 Likningsprotokoll 1901 - 1902 Første side