Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 115 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1235-211: Voss kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Voss skulestyre 1860 - 1892 Første side
L0002 Møtebok for Voss skulestyre 1892 - 1906 Første side
L0003 Møtebok for Voss skulestyre 1906 - 1921 Første side
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ae: Møtebøker for eksamensnemnda
L0001 Møtebok for nemnda for årsprøvar 1893 - 1901 Første side
L0002 Møtebok for nemnda for årsprøvar 1902 - 1912 Første side
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker for skuleidrottsnemnda
L0001/0001 Kopibok for Voss skuleidrottsnemnda: Kopibok for Voss skuleidrottsnemnda 1920 Første side
L0001/0002 Kopibok for Voss skuleidrottsnemnda: Kopibok for Voss skuleidrottsnemnda 1921 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal for Voss skulestyre 1890 - 1905 Første side
L0002 Postjournal for Voss skulestyre 1906 - 1920 Første side
L0003 Postjournal for Voss skulestyre 1917 - 1918 Første side
L0004 Postjournal for Voss skulestyre 1919 - 1921 Første side

IKAH/1235-231: Voss kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for Bulken skulekrins
L0001 Skuleprotokoll for Eide, Seim, Berge og Vestbygda krinsar 1862 - 1877 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Vestbygda skule 1878 - 1889 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Vestbygda skule 1890 - 1892 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Vestbygda skule 1892 - 1912 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Vestbygda og Bulken skular 1938 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Dyrvedalen skule 1863 - 1874 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Dyrvedalen skule 1863 - 1882 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Dyrvedalen skule 1874 - 1886 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Dyrvedalen skule 1886 - 1892 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Dyrvedalen skule 1892 - 1921 Første side
L0011 Skuleprotokoll for Dyrvedalen skule 1892 - 1928 Første side
L0012 Skuleprotokoll for Dyrvedalen og Bulken skular 1922 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Skuleprotokoll for Dyrvedalen småskule 1930 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Skuleprotokoll for Skjeldal skule 1892 - 1928 Første side
L0015 Skuleprotokoll for Viki skule 1892 - 1919 Første side
L0016 Skuleprotokoll for Viki skule 1921 - 1931 Første side
F: Skuleprotokollar
Fb: Skuleprotokollar for Gullfjordingen skulekrins
L0001 Skuleprotokoll for Gullfjordungen skule i Bjørge krins 1889 - 1892 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Gullfjordungen skule 1892 - 1918 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Gullfjordungen skule 1917 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Gullfjordungen skule 1951 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Karakterprotokoll for 5. og 6. klasse 1968 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fc: Skuleprotokollar for Vangen skulekrins
L0001 Skuleprotokoll for Vangen skule 1868 - 1884 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Vangen skule 1885 - 1892 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Vangen skule 1892 - 1916 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Vangen skule 1892 - 1916 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Vangen skule 1892 - 1927 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Vangen skule 1916 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Vangen skule 1916 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Vangen skule 1922 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Vangen skule 1946 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Skuleprotokoll for Vangen skule 1952 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Skuleprotokoll for Vangen skule 1956 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Skuleprotokoll for Vangen skule 1958 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Skuleprotokoll for Vangen skule 1959 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Skuleprotokoll for Vangen skule 1963 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Skuleprotokoll for Vangen skule 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fd: Skuleprotokollar for Skulestad skulekrins
L0001 Skuleprotokoll for læraren i 2. skoledistrikt i Vangen sokn 1851 - 1868 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Leidal, Saue og Nedkvitne krinsar 1880 - 1892 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Leidal, Saue og Grotland krinsar 1893 - 1924 Første side