Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 67 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1233-021: Ulvik herad. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøkerfor formannskap, heradsstyre og soknestyre
Aaa: Møtebøkerfor formannskap, heradsstyre og soknestyre
L0001 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Eidfjord, Graven og Ulvik soknekommunar 1838 - 1860 Første side
L0002 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Eidfjord, Graven og Ulvik soknekommunar 1860 - 1873 Første side
L0003 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Eidfjord, Graven og Ulvik soknekommunar 1873 - 1887 Første side
L0004 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Eidfjord, Graven og Ulvik soknekommunar 1887 - 1910 Første side

IKAH/1234-021: Granvin herad. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for formannskap og heradstyre
Aaa: Møtebøker for formannskap og heradsstyre
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1891 - 1906 Første side
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1906 - 1917 Første side
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1917 - 1932 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1932 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1942 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskapet 1947 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskapet 1961 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for heradsstyret 1955 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskapet 1966 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskapet 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
Baa: Kopibøker
L0001 Kopibok 1891 - 1919 Første side
C: Journaler
Ca: Brevjournalar
Caa: Brevjournalar
L0002 Brevjournal 1905 - 1916 Første side

IKAH/1234-211: Granvin herad. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
Aaa: Møtebøker for Gravens sokn skulekommisjon og skulestyre
L0001 Møtebok for Gravens sokn skulekommisjon 1867 - 1889 Første side
L0002 Møtebok for Graven skulestyre (Granvin frå 1898) 1889 - 1908 Første side
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok for Granvin skulestyre 1890 - 1901 Første side
L0002 Kopibok for Granvin skulestyre 1901 - 1920 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Brevjournaler
L0001 Postjournal for Granvin skulestyre 1890 - 1903 Første side
L0002 Postjournal for Granvin skulestyre 1904 - 1921 Første side

IKAH/1234-231: Granvin herad. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt i Gravens prestegjeld 1837 - 1855 Første side
L0002 Skuleprotokoll for 1. skuledistrikt i Gravens prestegjeld 1839 - 1856 Første side
L0003 Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt i Gravens prestegjeld 1855 - 1865 Første side
L0004 Skuleprotokoll for 1. skuledistrikt i Gravens prestegjeld 1856 - 1867 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Spilde, Jørdre, Aasene, Kirkestranden og Espeland krinsar i Ulvik prestegjeld 1866 - 1901 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Kirkestranden, Nesheim og Spilde krinsar i Ulvik prestegjeld 1867 - 1885 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Kirkestranden og Spilde krinsar i Ulvik prestegjeld 1886 - 1901 Første side
L0007a Skuleprotokoll for Eide, Folkedal, Nesheim, Åsane og Jørdre krinsar i Gravens skulekommune 1873 - 1898 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Folkedal skule 1955 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Seim skule 1955 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Skuleprotokoll for Eide skule 1955 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker
L0002 Dagsjournal for læraren i Ulvik prestegjeld i skulekrinsane Spilde, Aasene og Jørdre 1862 - 1871 Første side
L0003 Dagsjournal for læraren i Ulvik prestegjeld i skulekrinsane Spilde, Aasene, Jørdre, Kirkestranden og Espeland 1872 - 1884 Originalen mangler side nr. 58. Første side
L0004 Dagsjournal for læraren i Ulvik prestegjeld i skulekrinsane Kirkestranden, Nesheim og Spilde 1872 - 1881 Første side
L0005 Dagsjournal for lærarinna i skulekrinsane Eide, Folkedal, Nesheim og Jørdre 1873 - 1885 Første side
L0006 Dagsjournal for læraren i Gravens skulekrinsar 1882 - 1896 Første side
L0007 Dagsjournal for læraren i Gravens skulekrinsar 1884 - 1896 Første side
L0008 Dagsjournal for læraren i Spilde krins 1895 - 1919 Første side
L0009 Dagsjournal for læraren i skulekrinsane Kirkestranden, Eide og Kjærland 1896 - 1911 Første side

IKAH/1234-311: Granvin herad. Fattigstyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
Aaa: Møtebøker for Granvin fattigkommisjon, fattigstyre og sosialstyre
L0001 Møtebok for Granvin fattigkommisjon 1848 - 1881 Første side
L0002 Møtebok for Granvin fattigkommisjon 1882 - 1921 Første side
L0003 Møtebok for Granvin sosialstyre 1922 - 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for Granvin sosialstyre 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Heimstavnsforklaringar
Ga: Heimstavnsforklaringar
L0001 Protokoll over heimstavnsforklaringar 1902 - 1924 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Protokoll over heimstavnsforklaringar 1924 - 1929 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Protokoll over heimstavnsforklaringar 1930 - 1931 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Protokoll over heimstavnsforklaringar 1931 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Protokoll over heimstavnsforklaringar 1932 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.