Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 35 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Ulvik herad. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøkerfor formannskap, heradsstyre og soknestyre , Møtebøkerfor formannskap, heradsstyre og soknestyre
L0001 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Eidfjord, Graven og Ulvik soknekommunar 1838 - 1860 Første side
L0002 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Eidfjord, Graven og Ulvik soknekommunar 1860 - 1873 Første side
L0003 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Eidfjord, Graven og Ulvik soknekommunar 1873 - 1887 Første side
L0004 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Eidfjord, Graven og Ulvik soknekommunar 1887 - 1910 Første side

Granvin herad. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for formannskap og heradstyre, Møtebøker for formannskap og heradsstyre
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1891 - 1906 Første side
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1906 - 1917 Første side
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1917 - 1932 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1932 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1942 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskapet 1947 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskapet 1961 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for heradsstyret 1955 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskapet 1966 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskapet 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Granvin herad. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker , Møtebøker for Gravens sokn skulekommisjon og skulestyre
L0001 Møtebok for Gravens sokn skulekommisjon 1867 - 1889 Første side
L0002 Møtebok for Graven skulestyre (Granvin frå 1898) 1889 - 1908 Første side
Kopibøker, Kopibøker
L0001 Kopibok for Granvin skulestyre 1890 - 1901 Første side
L0002 Kopibok for Granvin skulestyre 1901 - 1920 Første side
Journaler og overgripende registre, Brevjournaler
L0001 Postjournal for Granvin skulestyre 1890 - 1903 Første side
L0002 Postjournal for Granvin skulestyre 1904 - 1921 Første side

Granvin herad. Barneskulane

Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt i Gravens prestegjeld 1837 - 1855 Første side
L0002 Skuleprotokoll for 1. skuledistrikt i Gravens prestegjeld 1839 - 1856 Første side
L0003 Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt i Gravens prestegjeld 1855 - 1865 Første side
L0004 Skuleprotokoll for 1. skuledistrikt i Gravens prestegjeld 1856 - 1867 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Spilde, Jørdre, Aasene, Kirkestranden og Espeland krinsar i Ulvik prestegjeld 1866 - 1901 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Kirkestranden, Nesheim og Spilde krinsar i Ulvik prestegjeld 1867 - 1885 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Kirkestranden og Spilde krinsar i Ulvik prestegjeld 1886 - 1901 Første side
L0007a Skuleprotokoll for Eide, Folkedal, Nesheim, Åsane og Jørdre krinsar i Gravens skulekommune 1873 - 1898 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Folkedal skule 1955 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Seim skule 1955 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Skuleprotokoll for Eide skule 1955 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Granvin herad. Fattigstyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker, Møtebøker for Granvin fattigkommisjon, fattigstyre og sosialstyre
L0001 Møtebok for Granvin fattigkommisjon 1848 - 1881 Første side

Granvin sokneselskap skogbeplantingslag. Skoglag

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Granvin sokneselskap skogbeplantningslag 1888 - 1899 Første side

Granvin sogns misjonsforening

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Granvin sogns misjonsforening 1863 - 1885 Første side

Eide skysstasjon

Spesialserier innenfor arkivskapers fagområde, Dagbøker
L0001 Dagbok for Eide skysstasjon 1876 - 1903 Første side