Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 41 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1233-021: Ulvik herad. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøkerfor formannskap, heradsstyre og soknestyre
Aaa: Møtebøkerfor formannskap, heradsstyre og soknestyre
L0001 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Eidfjord, Graven og Ulvik soknekommunar 1838 - 1860 Første side
L0002 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Eidfjord, Graven og Ulvik soknekommunar 1860 - 1873 Første side
L0003 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Eidfjord, Graven og Ulvik soknekommunar 1873 - 1887 Første side
L0004 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Eidfjord, Graven og Ulvik soknekommunar 1887 - 1910 Første side

IKAH/1234-021: Granvin herad. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for formannskap og heradstyre
Aaa: Møtebøker for formannskap og heradsstyre
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1891 - 1906 Første side
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1906 - 1917 Første side
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1917 - 1932 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1932 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1942 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskapet 1947 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskapet 1961 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for heradsstyret 1955 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskapet 1966 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskapet 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1234-211: Granvin herad. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
Aaa: Møtebøker for Gravens sokn skulekommisjon og skulestyre
L0001 Møtebok for Gravens sokn skulekommisjon 1867 - 1889 Første side
L0002 Møtebok for Graven skulestyre (Granvin frå 1898) 1889 - 1908 Første side
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok for Granvin skulestyre 1890 - 1901 Første side
L0002 Kopibok for Granvin skulestyre 1901 - 1920 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Brevjournaler
L0001 Postjournal for Granvin skulestyre 1890 - 1903 Første side
L0002 Postjournal for Granvin skulestyre 1904 - 1921 Første side

IKAH/1234-231: Granvin herad. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt i Gravens prestegjeld 1837 - 1855 Første side
L0002 Skuleprotokoll for 1. skuledistrikt i Gravens prestegjeld 1839 - 1856 Første side
L0003 Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt i Gravens prestegjeld 1855 - 1865 Første side
L0004 Skuleprotokoll for 1. skuledistrikt i Gravens prestegjeld 1856 - 1867 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Spilde, Jørdre, Aasene, Kirkestranden og Espeland krinsar i Ulvik prestegjeld 1866 - 1901 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Kirkestranden, Nesheim og Spilde krinsar i Ulvik prestegjeld 1867 - 1885 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Kirkestranden og Spilde krinsar i Ulvik prestegjeld 1886 - 1901 Første side
L0007a Skuleprotokoll for Eide, Folkedal, Nesheim, Åsane og Jørdre krinsar i Gravens skulekommune 1873 - 1898 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Folkedal skule 1955 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Seim skule 1955 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Skuleprotokoll for Eide skule 1955 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1234-311: Granvin herad. Fattigstyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
Aaa: Møtebøker for Granvin fattigkommisjon, fattigstyre og sosialstyre
L0001 Møtebok for Granvin fattigkommisjon 1848 - 1881 Første side
L0002 Møtebok for Granvin fattigkommisjon 1882 - 1921 Første side
L0003 Møtebok for Granvin sosialstyre 1922 - 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for Granvin sosialstyre 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1234-511: Granvin herad. Bygningsrådet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for Granvin bygningsråd
Aab: Møtebøker
L0001 Møtebok for Granvin bygningsråd 1975 - 1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1234-621: Granvin herad. Næringsnemnda / Jordstyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for Næringsnemnda og jordstyre
Aaa: Møtebøker for næringsnemnda og jordstyre
L0001 Møtebok for Næringsnemnda og jordstyre 1917 - 1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for Granvin jordstyre 1939 - 1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1234-pa0005: Granvin sokneselskap skogbeplantingslag. Skoglag

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Granvin sokneselskap skogbeplantningslag 1888 - 1899 Første side

IKAH/1234-pa0007: Granvin sogns misjonsforening

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Granvin sogns misjonsforening 1863 - 1885 Første side

IKAH/1234-pa0008: Eide skysstasjon

F: Spesialserier innenfor arkivskapers fagområde
Fa: Dagbøker
L0001 Dagbok for Eide skysstasjon 1876 - 1903 Første side