Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 25 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1234-211: Granvin herad. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
Aaa: Møtebøker for Gravens sokn skulekommisjon og skulestyre
L0001 Møtebok for Gravens sokn skulekommisjon 1867 - 1889 Første side
L0002 Møtebok for Graven skulestyre (Granvin frå 1898) 1889 - 1908 Første side
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok for Granvin skulestyre 1890 - 1901 Første side
L0002 Kopibok for Granvin skulestyre 1901 - 1920 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Brevjournaler
L0001 Postjournal for Granvin skulestyre 1890 - 1903 Første side
L0002 Postjournal for Granvin skulestyre 1904 - 1921 Første side

IKAH/1234-231: Granvin herad. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt i Gravens prestegjeld 1837 - 1855 Første side
L0002 Skuleprotokoll for 1. skuledistrikt i Gravens prestegjeld 1839 - 1856 Første side
L0003 Skuleprotokoll for 2. skuledistrikt i Gravens prestegjeld 1855 - 1865 Første side
L0004 Skuleprotokoll for 1. skuledistrikt i Gravens prestegjeld 1856 - 1867 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Spilde, Jørdre, Aasene, Kirkestranden og Espeland krinsar i Ulvik prestegjeld 1866 - 1901 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Kirkestranden, Nesheim og Spilde krinsar i Ulvik prestegjeld 1867 - 1885 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Kirkestranden og Spilde krinsar i Ulvik prestegjeld 1886 - 1901 Første side
L0007a Skuleprotokoll for Eide, Folkedal, Nesheim, Åsane og Jørdre krinsar i Gravens skulekommune 1873 - 1898 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Folkedal skule 1955 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Seim skule 1955 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Skuleprotokoll for Eide skule 1955 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker
L0002 Dagsjournal for læraren i Ulvik prestegjeld i skulekrinsane Spilde, Aasene og Jørdre 1862 - 1871 Første side
L0003 Dagsjournal for læraren i Ulvik prestegjeld i skulekrinsane Spilde, Aasene, Jørdre, Kirkestranden og Espeland 1872 - 1884 Originalen mangler side nr. 58. Første side
L0004 Dagsjournal for læraren i Ulvik prestegjeld i skulekrinsane Kirkestranden, Nesheim og Spilde 1872 - 1881 Første side
L0005 Dagsjournal for lærarinna i skulekrinsane Eide, Folkedal, Nesheim og Jørdre 1873 - 1885 Første side
L0006 Dagsjournal for læraren i Gravens skulekrinsar 1882 - 1896 Første side
L0007 Dagsjournal for læraren i Gravens skulekrinsar 1884 - 1896 Første side
L0008 Dagsjournal for læraren i Spilde krins 1895 - 1919 Første side
L0009 Dagsjournal for læraren i skulekrinsane Kirkestranden, Eide og Kjærland 1896 - 1911 Første side