Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 33 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Ulvik herad. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøkerfor formannskap, heradsstyre og soknestyre , Møtebøkerfor formannskap, heradsstyre og soknestyre
L0001 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Eidfjord, Graven og Ulvik soknekommunar 1838 - 1860 Første side
L0002 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Eidfjord, Graven og Ulvik soknekommunar 1860 - 1873 Første side
L0003 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Eidfjord, Graven og Ulvik soknekommunar 1873 - 1887 Første side
L0004 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyra i Eidfjord, Graven og Ulvik soknekommunar 1887 - 1910 Første side
L0005 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1907 - 1916 Første side
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1916 - 1923 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1922 - 1931 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1940 - 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1940 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for formannskapet, Møtebøker
L0002 Møtebok for formannskapet 1961 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Ulvik herad. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for Ulvik skulestyre, Møtebøker
L0001 Møtebok for Ulvik skulestyre 1890 - 1908 Første side
Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for Ulvik eksamensnemnd
L0001 Møtebok for Ulvik eksamensnemnd 1913 - 1919 Første side
Journaler og overgripende registre, Postjournalar
L0001 Postjournal for Ulvik skulestyre 1890 - 1909 Første side
L0002 Postjournal for Ulvik skulestyre 1910 - 1921 Første side

Ulvik herad. Barneskulane

Protokollar, Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for Osa, Bagnstranda og Vangsbygda krinsar 1880 - 1920 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Bagnstranda skule 1920 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Osa skule 1921 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Vangsbygda skule 1892 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Vangsbygda skule 1961 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Finse og Hallingskeid skule 1909 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Lekve faste skule 1859 - 1869 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Lekve og Brakanes skular 1896 - 1917 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Lekve og Brakanes skular 1910 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Skuleprotokoll for Lekve skule 1917 - 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Skuleprotokoll for Brakanes skule 1940 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Ulvik herad. Fattigstyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Ulvik sokn fattigkommisjon 1848 - 1876 Første side
L0002 Møtebok for Ulvik sokn fattigkommisjon 1876 - 1891 Første side

Ulvik herad. Overformynderiet

Ruller, Store ruller
L0001 Stor overformyndarrulle 1876 - 1913 Første side
Ruller, Mindre ruller
L0001 Mindre overformyndarrulle 1854 - 1911 Første side

Ulvik branntrygdelag

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok 1868 - 1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Branntrygd, Branntrygd
L0001 Protokoll over branntrygd 1868 - 1918 Første side
L0002 Protokoll over branntrygd 1870 - 1884 Første side
Regnskap, Rekneskap
L0001 Rekneskapsprotokoll 1868 - 1891 Første side