Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 19 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1233-211: Ulvik herad. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for Ulvik skulestyre
Aaa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Ulvik skulestyre 1890 - 1908 Første side
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Møtebøker for Ulvik eksamensnemnd
L0001 Møtebok for Ulvik eksamensnemnd 1913 - 1919 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal for Ulvik skulestyre 1890 - 1909 Første side
L0002 Postjournal for Ulvik skulestyre 1910 - 1921 Første side

IKAH/1233-231: Ulvik herad. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for Osa, Bagnstranda og Vangsbygda krinsar 1880 - 1920 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Bagnstranda skule 1920 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Osa skule 1921 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Vangsbygda skule 1892 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Vangsbygda skule 1961 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Finse og Hallingskeid skule 1909 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Lekve faste skule 1859 - 1869 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Lekve og Brakanes skular 1896 - 1917 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Lekve og Brakanes skular 1910 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Skuleprotokoll for Lekve skule 1917 - 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Skuleprotokoll for Lekve skule 1943 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Skuleprotokoll for Brakanes skule 1940 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker
L0001 Dagbok for læraren i krinsane Osa, Bagnstranda og Vangsbygda m/inventarliste 1881 - 1898 Første side
L0008 Dagbok for Lekve skule 1862 - 1871 Originalkilden mangler side 60. Første side
L0009 Dagbok for Lekve skule 1896 - 1916 Første side