Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 65 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1232-021: Eidfjord kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1891 - 1904 Første side
L0002 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1904 - 1919 Første side
L0003 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1920 - 1932 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1932 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskapet 1942 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for kommunestyret 1947 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for kommunestyret 1949 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for kommunestyret 1954 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for kommunestyret 1958 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Møtebøker for kommunestyret
L0040 Møtebok for Eidfjord kommunestyre 1993 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0041 Møtebok for Eidfjord kommunestyre 1994 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0042 Møtebok for Eidfjord kommunestyre. Del I 1995 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0043 Møtebok for Eidfjord kommunestyre. Del II 1995 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0044 Møtebok for Eidfjord kommunestyre 1996 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0045 Møtebok for Eidfjord kommunestyre 1997 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0046 Møtebok for Eidfjord kommunestyre 1998 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0047 Møtebok for Eidfjord kommunestyre 1999 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0048 Møtebok for Eidfjord kommunestyre 2000 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0049 Møtebok for Eidfjord kommunestyre 2001 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0050 Møtebok for Eidfjord kommunestyre 2002 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0051 Møtebok for Eidfjord kommunestyre. Del I 2003 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0052 Møtebok for Eidfjord kommunestyre. Del II 2003 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ac: Møtebøker for formannskapet
L0034 Møtebok for Eidfjord formannskap. Del I 1993 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0035 Møtebok for Eidfjord formannskap. Del II 1993 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0036 Møtebok for Eidfjord formannskap. Del I 1994 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0037 Møtebok for Eidfjord formannskap. Del II 1994 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0038 Møtebok for Eidfjord formannskap. Del I 1995 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0039 Møtebok for Eidfjord formannskap. Del II 1995 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0040 Møtebok for Eidfjord formannskap 1996 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0041 Møtebok for Eidfjord formannskap 1997 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0042 Møtebok for Eidfjord formannskap 1998 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0043 Møtebok for Eidfjord formannskap 1999 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0044 Møtebok for Eidfjord formannskap. Del I 2000 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0045 Møtebok for Eidfjord formannskap. Del II 2000 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0046 Møtebok for Eidfjord formannskap. Del I 2001 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0047 Møtebok for Eidfjord formannskap. Del II 2001 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0048 Møtebok for Eidfjord formannskap. Del I 2002 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0049 Møtebok for Eidfjord formannskap. Del II 2002 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0050 Møtebok for Eidfjord formannskap. Del I 2003 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0051 Møtebok for Eidfjord formannskap. Del II 2003 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1232-211: Eidfjord kommune. Skulekommisjonen / skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Eidfjord skulekommisjon / styre 1867 - 1894 Første side
L0002 Møtebok for Eidfjord skulestyre 1894 - 1918 Første side

IKAH/1232-231: Eidfjord kommune. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for Eidfjord 1. og 3. skuledistrikt 1856 - 1869 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Simadal, Skår, Bu og Syssendal krinsar 1870 - 1905 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Sæbø og Sysendal krinsar 1886 - 1912 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Lægreid skule 1911 - 1926 Første side

IKAH/1232-311: Eidfjord kommune. Fattigstyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Eidfjord sokn fattigkommisjon 1859 - 1874 Første side
L0002 Møtebok for Eidfjord sokn fattigkommisjon 1874 - 1883 Første side
L0003 Møtebok for Eidfjord fattigkommisjon 1884 - 1889 Første side
L0004 Møtebok for Eidfjord fattigstyre 1909 - 1930 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.