Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 32 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1231a-021: Kinsarvik kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1913 - 1933 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1934 - 1947 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre og vedtaksbok for ordføraren 1941 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1948 - 1955 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for heradsstyret 1955 - 1959 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskapet 1952 - 1959 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskapet 1959 - 1963 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for heradsstyret 1960 - 1963 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok for formannskapet 1913 - 1919 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal for formannskapet 1913 - 1918 Første side

IKAH/1231a-231: Kinsarvik kommune. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for Lote, Alsaker og Vines skular og Kvalvik krins 1887 - 1919 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Lote, Alsaker, Utne og Visnes krinsar 1919 - 1925 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Visnes og Kvalvik skular 1925 - 1933 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Lussand og Tjoflåt skular 1910 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker
L0001 Dagbok for Vines, Lote og Alsaker skular 1910 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1231a-313: Kinsarvik kommune. Verjerådet/barnevernsnemnda

A: Møtebøker
Aa: Møtebøker
L0001/0001 Møtebok: Møtebok 1913 1913 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1231a-445: Kinsarvik kommune. Ullensvang fattiggard, Hesthamar

D: Korrespondanse. Ymse dokument
Da: Korrespondanse
L0001/0001 Ymse dokument vedk. eigedomen Hesthamar gard: Ymse dokument vedk. eigedomen Hesthamar gard. 1845 - 1894 Første side
L0002/0001 Ymse dokument vedk. eigedomen Hesthamar gard: Ymse dokument vedk. eigedomen Hesthamar gard 1913 - 1929 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0001 Ullensvang fattiggard. Korrespondanse: Ullensvang fattiggard. Korrespondanse 1905 - 1923 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1231a-Pa0001: Djønno ungdomslag

F: Lagsaviser
Fa: Lagsaviser
L0001 Lagsavisa Solglytt 1895 - 1897 Første side
L0002 Lagsavisa Solglytt 1914 - 1916 Første side
L0003 Lagsavisa Solglytt 1916 - 1918 Første side

IKAH/1231b-181: Ullensvang herad. Herredskommisjonen av 1863

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Kinsarvik herredskommisjon 1864 - 1871 Første side

IKAH/1231b-231: Ullensvang herad. Barneskulane

G: Dagbøker
Ga: Dagbøker
Gab: Dagbøker Kinsarvik sokn
L0002 Dagbok for lærerinna i Ullensvang årestegjeld m/karakterar for Utne, Lote og Meland krinsar 1872 - 1879 Første side
L0003 Dagbok for læraren i Lote, Alsaker, Kvalvik og Vines krinsar 1879 - 1895 Første side
L0004 Dagbok for lærerinna i Meland, Utne og Lote krinsar 1880 - 1890 Første side
L0005 Dagbok for lærerinna i Meland, Langesæter, Utne, Aga, Jåstad og Lote krinsar 1891 - 1906 Første side
L0006 Dagbok for læraren i Lote, Alsaker, Utne og Vines krinsar 1893 - 1911 Første side
L0007 Dagbok for Vines og Kvalvik krinsar 1895 - 1914 Første side
L0008 Dagbok for læraren i Kinsarvik prestegjeld m/karakterar for Ulgenes, Tjoflot. Lussand og Djønne krinsar 1864 - 1888 Første side
L0009 Dagbok for læraren i Kinsarvik prestegjeld m/karakterar for Lussand og Kvalvik krinsar 1868 - 1872 Første side
L0010 Dagbok for læraren i Meland, Utne, Lussand og Tjoflåt krinsar 1887 - 1900 Første side