Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 48 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Ullensvang herad. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for Ullensvang formannskap og heradsstyre
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1838 - 1893 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1893 - 1911 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1912 - 1925 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1925 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1944 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for heradsstyret 1956 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for heradsstyret 1962 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker Ullensvang formannskap
L0001 Møtebok for formannskapet 1947 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for formannskapet 1955 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for formannskapet 1958 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for legatstyre
L0003/0001 Møtebok for Th. Vinæs Legat : Møtebok for Th. Vinæs Legat 1906 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna, sideordna korrespondanse
L0009/0002 Emneordna, sideordna korrespondanse : Rekneskap for utgifter til Bergenutstillingen 1898 - 1899 Første side Innhold
L0009/0003 Emneordna, sideordna korrespondanse : Stiftelsen for ymse verksemder 1920 Første side
L0009/0004 Emneordna, sideordna korrespondanse : Nedlegging av båtkyss-stasjon på Lofthus 1902 - 1919 Første side
L0009/0006 Emneordna, sideordna korrespondanse : Jernbane i Voss-Eide 1920 - 1921 Første side

Ullensvang herad. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for skulestyret
L0001/0001 Møtebok for Ullensvang skulestyre: Forhandlingsprotokoll for skolevesenet i Kinsarvik prestegjeld 1829 - 1862 Første side
L0001a/0001 Møtebok for Ullensvang skulestyre: Møtebok 1867 - 1892 Første side
L0002/0001 Møtebok for Ullensvang skulestyre: Møtebok 1892 - 1909 Første side
L0003/0001 Møtebok for Ullensvang skulestyre: Møtebok 1909 - 1913 Første side
Kopibøker, Kopibøker Skulestyret
L0001 Kopibok for Ullensvang skulestyre 1890 - 1910 Første side
L0002 Kopibok for Ullensvang skulestyre 1910 - 1912 Første side
L0003 Kopibok for Ullensvang skulestyre 1913 - 1914 Første side
Journaler og overgripende registre, Postjournalar for skulestyret
L0001 Postjournal for Ullensvang skulestyre 1890 - 1910 Første side
L0002 Postjournal for Ullensvang skulestyre 1910 - 1913 Første side

Ullensvang herad. Barneskulane

Protokollar, Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Ullensvang sokn
L0001 Skuleprotokoll for 3.skuledistrikt i Kinsarvik prestegjeld 1830 - 1840 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Hauso, Opedal og Jåstad krinsar i Ullensvang prestegjeld 1880 - 1895 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Opdal skule i Ullensvang prestegjeld 1887 - 1917 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Måkestad, Kambestad, Måge, Rogdo og Vikebygd krinsar i Ullensvang prestegjeld 1876 - 1905 Første side
L0011 Skuleprotokoll for 12. og 13. krinsar og Børve, Espe og Tyssedal krinsar i Kinsarvik prestegjeld 1862 - 1879 Første side
L0012 Skuleprotokoll for 10. og 11. krinsar og Børve, Hovland, Espe og Sekse krinsar i Kinsarvik prestegjeld 1867 - 1879 Første side
L0013 Skuleprotokoll for Børve, Sekse og Espe krinsar i Ullensvang prestegjeld 1876 - 1900 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Espe og Måge krinsar i Ullensvang prestegjeld 1880 - 1900 Første side
Protokollar, Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Kinsarvik sokn
L0001 Skuleprotokoll for Lote, Alsaker og Kvalvik krinsar i Kinsarvik prestegjeld 1866 - 1886 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Meland, Utne, Lote, Langesæter krins, Aga og Jåstad krins i Kinsarvik prestegjeld 1875 - 1906 Første side
L0003 Skuleprotokoll for omgangsskulen i Kinsarvik prestegjeld 1828 - 1843 Første side
L0004 Skuleprotokoll for omgangsskulen i Kinsarvik prestegjeld 1846 - 1873 Første side
L0005 Skuleprotokoll for 3. og 4. krinsar i Kinsarvik prestegjeld 1860 - 1879 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Bu, Ringøy, Tveisme og Djønne krinsar i Ullensvang prestegjelds 4. skuledistrikt 1880 - 1910 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Hus, Midnes og Tveit krinsar i Ullensvang prestegjeld 1876 - 1896 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Hus og Tveisme krinsar 1882 - 1886 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Midnes, Tveit, Hus og Ystanes krinsar i Ullensvang prestegjeld 1880 - 1915 Første side

Ullensvang herad. Fattigkommisjonen

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0002 Møtebok for Ullensvang fattigkommisjon 1833 - 1882 Første side
L0003 Møtebok for Ullensvang fattigkommisjon 1883 - 1907 Første side
L0004 Møtebok for Ullensvang fattigkommisjon 1908 - 1913 Første side

Ullensvang herad. Provianteringsrådet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for provianteringsrådet
L0001 Møtebok for Ullensvang provianteringsråd 1916 - 1918 Første side
L0002 Møtebok for Ullensvang provianteringsråd 1918 - 1920 Første side
L0003 Møtebok for nemnda for auking av matvarer 1917 Første side
Journaler og overgripende registre, Postjournalar
L0001 Postjournal for innkomne skriv 1918 - 1921 Første side