Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 95 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1231a-445: Kinsarvik kommune. Ullensvang fattiggard, Hesthamar

A: Møtebøker
Aa: Møtebøker
L0001/0001 Møtebok 1888-1916: Møtebok, forhandlingsprotokoll for Ullensvang fattiggard 1888 - 1916 Første side
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001/0001 Kopibok 1888-1904: Kopibok 1888-1904 1888 - 1904 Første side
L0002/0001 Kopibok 1915-1922: Kopibok 1915-1922 1915 - 1922 Første side

IKAH/1231b-021: Ullensvang herad. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for Ullensvang formannskap og heradsstyre
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1838 - 1893 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre 14.03.1893 - 19.12.1911 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre 06.01.1912 - 16.12.1925 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskap og heradsstyre 16.12.1925 - 30.12.1940 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 24.05.1944 - 06.12.1949 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for heradsstyret 26.10.1956 - 24.01.1962 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for heradsstyret 27.01.1962 - 19.02.1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Møtebøker Ullensvang formannskap
L0001 Møtebok for formannskapet 24.02.1947 - 22.02.1955 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for formannskapet 15.06.1955 - 08.07.1958 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for formannskapet 11.09.1958 - 27.12.1963 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ae: Møtebøker for legatstyre
L0003/0001 Møtebok for Th. Vinæs Legat: Møtebok for Th. Vinæs Legat 1906 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker formannskapet
L0001 Kopibok formannskapet 1838 - 1870 Første side
L0002 Kopibok formannskapet 1871 - 1883 Første side
L0003 Kopibok formannskapet 1883 - 1897 Første side
L0004 Kopibok formannskapet 1897 - 1906 Første side
L0005 Kopibok formannskapet 1907 - 1913 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar formannskapet
L0002 Postjournal formannskapet 1880 - 1902 Første side
L0003 Postjournal formannskapet 1907 - 1910 Første side
L0004 Postjournal formannskapet 1910 - 1912 Første side
L0005/0001 Postjournal formannskapet: Postjournal formannskapet 1913 - 1917 Første side
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Dc: Saksarkiv systematisk ordna etter NHF arkivnøkkel 1950
L0008/0001 Saksarkiv systematisk ordna etter NHF arkivnøkkel 1950: Rottekrig 1953 - 1958 Første side
E: Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Ea: Emneordna, sideordna korrespondanse
L0009/0002 Emneordna, sideordna korrespondanse: Rekneskap for utgifter til Bergenutstillingen 1898 - 1899 Første side Innhold
L0009/0003 Emneordna, sideordna korrespondanse: Stiftelsen for ymse verksemder 1920 Første side
L0009/0004 Emneordna, sideordna korrespondanse: Nedlegging av båtkyss-stasjon på Lofthus 1902 - 1919 Første side
L0009/0006 Emneordna, sideordna korrespondanse: Jernbane i Voss-Eide 1920 - 1921 Første side

IKAH/1231b-181: Ullensvang herad. Herredskommisjonen av 1863

Y: Andre utskilte arkivdeler
Ya: Ymse
L0001 Ymse 1886 - 1906 Første side
L0001/0001 Ymse: Martikkel for Ullensvang herad (fleir eksemplar) 1886 Første side

IKAH/1231b-211: Ullensvang herad. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for skulestyret
L0001/0001 Møtebok for Ullensvang skulestyre: Forhandlingsprotokoll for skolevesenet i Kinsarvik prestegjeld 1829 - 1862 Første side
L0001a/0001 Møtebok for Ullensvang skulestyre: Møtebok 1867 - 1892 Første side
L0002/0001 Møtebok for Ullensvang skulestyre: Møtebok 1892 - 1909 Første side
L0003/0001 Møtebok for Ullensvang skulestyre: Møtebok 1909 - 1913 Første side
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker Skulestyret
L0001 Kopibok for Ullensvang skulestyre 1890 - 1910 Første side
L0002 Kopibok for Ullensvang skulestyre 1910 - 1912 Første side
L0003 Kopibok for Ullensvang skulestyre 1913 - 1914 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar for skulestyret
L0001 Postjournal for Ullensvang skulestyre 1890 - 1910 Første side
L0002 Postjournal for Ullensvang skulestyre 1910 - 1913 Første side

IKAH/1231b-231: Ullensvang herad. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar
Faa: Skuleprotokollar for Ullensvang sokn
L0001 Skuleprotokoll for 3.skuledistrikt i Kinsarvik prestegjeld 1830 - 1840 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Hauso, Opedal og Jåstad krinsar i Ullensvang prestegjeld 1880 - 1895 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Opdal skule i Ullensvang prestegjeld 1887 - 1917 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Måkestad, Kambestad, Måge, Rogdo og Vikebygd krinsar i Ullensvang prestegjeld 1876 - 1905 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Vikebygd skule 1906 - 1933 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Skuleprotokoll for Vikebygd skule 1934 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Skuleprotokoll for 12. og 13. krinsar og Børve, Espe og Tyssedal krinsar i Kinsarvik prestegjeld 1862 - 1879 Første side
L0012 Skuleprotokoll for 10. og 11. krinsar og Børve, Hovland, Espe og Sekse krinsar i Kinsarvik prestegjeld 1867 - 1879 Første side
L0013 Skuleprotokoll for Børve, Sekse og Espe krinsar i Ullensvang prestegjeld 1876 - 1900 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Espe og Måge krinsar i Ullensvang prestegjeld 1880 - 1900 Første side
L0015 Skuleprotokoll for Espe skule 1903 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.