Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 30 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1231b-211: Ullensvang herad. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for skulestyret
L0001a/0001 Møtebok for Ullensvang skulestyre: Møtebok 1867 - 1892 Første side
L0002/0001 Møtebok for Ullensvang skulestyre: Møtebok 1892 - 1909 Første side
L0003/0001 Møtebok for Ullensvang skulestyre: Møtebok 1909 - 1913 Første side
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker Skulestyret
L0001 Kopibok for Ullensvang skulestyre 1890 - 1910 Første side
L0002 Kopibok for Ullensvang skulestyre 1910 - 1912 Første side
L0003 Kopibok for Ullensvang skulestyre 1913 - 1914 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar for skulestyret
L0001 Postjournal for Ullensvang skulestyre 1890 - 1910 Første side
L0002 Postjournal for Ullensvang skulestyre 1910 - 1913 Første side

IKAH/1231b-231: Ullensvang herad. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar
Faa: Skuleprotokollar for Ullensvang sokn
L0001 Skuleprotokoll for 3.skuledistrikt i Kinsarvik prestegjeld 1830 - 1840 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Hauso, Opedal og Jåstad krinsar i Ullensvang prestegjeld 1880 - 1895 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Opdal skule i Ullensvang prestegjeld 1887 - 1917 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Måkestad, Kambestad, Måge, Rogdo og Vikebygd krinsar i Ullensvang prestegjeld 1876 - 1905 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Vikebygd skule 1906 - 1933 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Skuleprotokoll for Vikebygd skule 1934 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Skuleprotokoll for 12. og 13. krinsar og Børve, Espe og Tyssedal krinsar i Kinsarvik prestegjeld 1862 - 1879 Første side
L0012 Skuleprotokoll for 10. og 11. krinsar og Børve, Hovland, Espe og Sekse krinsar i Kinsarvik prestegjeld 1867 - 1879 Første side
L0013 Skuleprotokoll for Børve, Sekse og Espe krinsar i Ullensvang prestegjeld 1876 - 1900 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Espe og Måge krinsar i Ullensvang prestegjeld 1880 - 1900 Første side
L0015 Skuleprotokoll for Espe skule 1903 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Skuleprotokoll for Børve og Sekse skular 1923 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Skuleprotokoll for Aga skule 1962 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar
Fab: Skuleprotokollar for Kinsarvik sokn
L0001 Skuleprotokoll for Lote, Alsaker og Kvalvik krinsar i Kinsarvik prestegjeld 1866 - 1886 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Meland, Utne, Lote, Langesæter krins, Aga og Jåstad krins i Kinsarvik prestegjeld 1875 - 1906 Første side
L0003 Skuleprotokoll for omgangsskulen i Kinsarvik prestegjeld 1828 - 1843 Første side
L0004 Skuleprotokoll for omgangsskulen i Kinsarvik prestegjeld 1846 - 1873 Første side
L0005 Skuleprotokoll for 3. og 4. krinsar i Kinsarvik prestegjeld 1860 - 1879 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Bu, Ringøy, Tveisme og Djønne krinsar i Ullensvang prestegjelds 4. skuledistrikt 1880 - 1910 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Hus, Midnes og Tveit krinsar i Ullensvang prestegjeld 1876 - 1896 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Hus og Tveisme krinsar 1882 - 1886 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Midnes, Tveit, Hus og Ystanes krinsar i Ullensvang prestegjeld 1880 - 1915 Første side