Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 17 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Røldal kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradstyre 1866 - 1894 Første side
L0002 Møtebok for formannskap og heradstyre 1894 - 1915 Første side
L0003 Møtebok for formannskap og heradstyre 1915 - 1932 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskap og heradstyre 1932 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskap og heradstyre 1953 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskap og heradstyre 1962 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Røldal kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for skulekommisjon 1843 - 1889 Første side

Røldal kommune. Barneskulane

Protokollar, Skule- og karakterprotokollar
L0001 Karakterprotokoll for Håre og Lone krinsar 1864 - 1878 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Kyrkje krins 1864 - 1879 Første side
L0003 Karakterprotokoll for Kyrkje krins 1879 - 1900 Første side
L0004 Karakterprotokoll for Kyrkjekrinsen skule 1956 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Kyrkjekrinsen skule 1902 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Karakterlister for Røldal og Kyrkjekrinsen skular 1963 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Røldal kommune. Fattigstyret

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Røldal fattigkommisjon 1845 - 1865 Første side
L0002 Møtebok for Røldal fattigkommisjon 1865 - 1886 Første side

Røldal kommune. Provianteringsrådet

Kopibøker, Kopibøker
L0001 Kopibok for Røldal provianteringsråd 1916 - 1920 Første side

Røldal skoglags bestyrelse

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Forhandlingsprotokollar
L0001 Forhandlingsprotokoll 1899 - 1911 Første side Innhold