Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 10 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1229-211: Røldal kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for skulekommisjon 1843 - 1889 Første side

IKAH/1229-231: Røldal kommune. Barneskulane

G: Dagbøker
Ga: Dagbøker for alle krinsar
L0001 Dagbok for Kyrkje krins, øvste og mellomste avdelingar 1872 - 1908 Første side
L0002 Dagbok for Håra og Lone krinsar 1876 - 1893 Første side
L0003 Dagbok for Kyrkje og Håra krinsar 1878 - 1891 Første side
H: Protokollar
Ha: Skule- og karakterprotokollar
L0001 Karakterprotokoll for Håre og Lone krinsar 1864 - 1878 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Kyrkje krins 1864 - 1879 Første side
L0003 Karakterprotokoll for Kyrkje krins 1879 - 1900 Første side
L0004 Karakterprotokoll for Kyrkjekrinsen skule 1956 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Kyrkjekrinsen skule 1902 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Karakterlister for Røldal og Kyrkjekrinsen skular 1963 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.