Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 85 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1228-021: Odda kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker. Heradstyret / kommunestyret
L0001 Møtebok for formannskap og heradstyre 12.06.1913 - 16.12.1919 Første side
L0002 Møtebok for formannskap og heradstyre 18.12.1919 - 25.10.1926 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for heradstyret 20.12.1926 - 18.12.1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for Formennenes forhandlingar 19.06.1941 - 04.05.1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for heradsyret 09.05.1945 - 29.04.1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for heradsyret 29.04.1949 - 11.07.1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for heradsyret 12.09.1952 - 16.03.1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for kommunestyret 27.04.1956 - 29.03.1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for kommunestyret 16.05.1960 - 20.12.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Møtebøker. Formannskapet
L0001 Møtebok for formannskapet 20.09.1923 - 10.08.1932 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for formannskapet 17.08.1932 - 16.12.1936 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Møtebok for formannskapet 06.01.1937 - 03.05.1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for formannskapet 10.05.1939 - 19.12.1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskapet 29.08.1945 - 11.09.1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskapet 17.09.1946 - 08.09.1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskapet 15.09.1948 - 01.02.1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskapet 11.07.1951 - 29.10.1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskapet 05.11.1952 - 19.05.1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for formannskapet 10.06.1954 - 20.01.1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for formannskapet 25.01.1956 - 13.11.1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for formannskapet 20.11.1957 - 10.06.1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for formannskapet 12.06.1959 - 08.12.1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for formannskapet 15.12.1960 - 08.11.1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for formannskapet 15.11.1962 - 12.12.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017/0001 Møtebøker for formannskapet: Møtebok for formannskapet 23.10.1963 - 07.04.1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017/0002 Møtebøker for formannskapet: Møtebok for formannskapet 21.04.1965 - 04.05.1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018/0001 Møtebøker for formannskapet: Møtebok formannskapet 04.05.1966 - 23.08.1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018/0002 Møtebøker for formannskapet: Møtebok formannskapet 30.08.1967 - 05.02.1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok, presskopi 1913 - 1917 Første side
L0002 Kopibok, presskopi 1918 - 1919 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal 1913 - 1914 Første side
L0002 Postjournal, innkommne skriv 1914 - 1918 Første side
L0003 Postjournal, utgåande skriv 1914 - 1918 Første side

IKAH/1228-211: Odda kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker. Skulestyret
L0001 Møtebok for Odda skulestyre 07.07.1913 - 10.05.1921 Første side
L0002 Møtebok for Odda skulestyre 17.01.1930 - 16.06.1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
B: Kopibøker
Ba: Kopiar av utgåande brev
L0001/0001 Kopiar av utgåande brev: Kopiar av utgåande brev 1919 Første side
L0001/0002 Kopiar av utgåande brev: Kopiar av utgåande brev 1920 Første side
L0001/0003 Kopiar av utgåande brev: Kopiar av utgåande brev 1921 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal 1913 - 1916 Første side

IKAH/1228-231: Odda kommune. Barneskulane

F: Protokollar og kartotek
Fb: Skuleprotokollar for Tyssedal krins
L0001 Skuleprotokoll for Tyssedal krins 1915 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Skuleprotokoll for Tyssedal krins 1919 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Protokollar og kartotek
Fc: Skuleprotokollar for Eitrheim, Pollen og Odda krinsar m.fl.
L0001 Skuleprotokoll for Bleie, Måge, Digranes, Eitrheim, Stana,og Skjeggdal krinsar 1861 - 1898 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Pollen, Odda og Eitrheim krinsar 1873 - 1907 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Hjædle, Eitrheim og Pollen krinsar 1882 - 1938 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for småskulen i Pollen, Odda og Eitrheim krinsar 1892 - 1909 Første side
F: Protokollar og kartotek
Fe: Skuleprotokollar for Hildal og Jordal skular
L0001 Skuleprotokoll for Hildal, Sandven og Jordal krinsar 1860 - 1872 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Hildal og Jordal krinsar 1873 - 1890 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Hildal og Jordal skular og Vintertun krins 1891 - 1927 Første side
F: Protokollar og kartotek
Ff: Skuleprotokollar for Skare skule
L0001 Skuleprotokoll for Seljestad, Reinsnos, Dalerne og Skare krinsar 1862 - 1899 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Jøsendal, Vintertun, Reinsnos, Skare og Seljestad krinsar 1879 - 1909 Første side