Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 19 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1228-211: Odda kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker. Skulestyret
L0001 Møtebok for Odda skulestyre 07.07.1913 - 10.05.1921 Første side
L0002 Møtebok for Odda skulestyre 17.01.1930 - 16.06.1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
B: Kopibøker
Ba: Kopiar av utgåande brev
L0001/0001 Kopiar av utgåande brev: Kopiar av utgåande brev 1919 Første side
L0001/0002 Kopiar av utgåande brev: Kopiar av utgåande brev 1920 Første side
L0001/0003 Kopiar av utgåande brev: Kopiar av utgåande brev 1921 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal 1913 - 1916 Første side

IKAH/1228-231: Odda kommune. Barneskulane

F: Protokollar og kartotek
Fb: Skuleprotokollar for Tyssedal krins
L0001 Skuleprotokoll for Tyssedal krins 1915 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Skuleprotokoll for Tyssedal krins 1919 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Protokollar og kartotek
Fc: Skuleprotokollar for Eitrheim, Pollen og Odda krinsar m.fl.
L0001 Skuleprotokoll for Bleie, Måge, Digranes, Eitrheim, Stana,og Skjeggdal krinsar 1861 - 1898 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Pollen, Odda og Eitrheim krinsar 1873 - 1907 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Hjædle, Eitrheim og Pollen krinsar 1882 - 1938 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for småskulen i Pollen, Odda og Eitrheim krinsar 1892 - 1909 Første side
F: Protokollar og kartotek
Fe: Skuleprotokollar for Hildal og Jordal skular
L0001 Skuleprotokoll for Hildal, Sandven og Jordal krinsar 1860 - 1872 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Hildal og Jordal krinsar 1873 - 1890 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Hildal og Jordal skular og Vintertun krins 1891 - 1927 Første side
F: Protokollar og kartotek
Ff: Skuleprotokollar for Skare skule
L0001 Skuleprotokoll for Seljestad, Reinsnos, Dalerne og Skare krinsar 1862 - 1899 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Jøsendal, Vintertun, Reinsnos, Skare og Seljestad krinsar 1879 - 1909 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Skare, Eitrheim og Jordal krinsar 1893 - 1911 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Skare og Seljestad skular og Torekoven krins 1909 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.