Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 34 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1228-021: Odda kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker. Heradstyret / kommunestyret
L0011 Møtebok for kommunestyret 30.06.1971 - 20.12.1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1228-211: Odda kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker. Skulestyret
L0001 Møtebok for Odda skulestyre 07.07.1913 - 10.05.1921 Første side
L0002 Møtebok for Odda skulestyre 17.01.1930 - 16.06.1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
B: Kopibøker
Ba: Kopiar av utgåande brev
L0001/0001 Kopiar av utgåande brev: Kopiar av utgåande brev 1919 Første side
L0001/0002 Kopiar av utgåande brev: Kopiar av utgåande brev 1920 Første side
L0001/0003 Kopiar av utgåande brev: Kopiar av utgåande brev 1921 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal 1913 - 1916 Første side

IKAH/1228-231: Odda kommune. Barneskulane

F: Protokollar og kartotek
Fb: Skuleprotokollar for Tyssedal krins
L0001 Skuleprotokoll for Tyssedal krins 1915 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Skuleprotokoll for Tyssedal krins 1919 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Protokollar og kartotek
Fc: Skuleprotokollar for Eitrheim, Pollen og Odda krinsar m.fl.
L0001 Skuleprotokoll for Bleie, Måge, Digranes, Eitrheim, Stana,og Skjeggdal krinsar 1861 - 1898 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Pollen, Odda og Eitrheim krinsar 1873 - 1907 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Hjædle, Eitrheim og Pollen krinsar 1882 - 1938 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for småskulen i Pollen, Odda og Eitrheim krinsar 1892 - 1909 Første side
F: Protokollar og kartotek
Fe: Skuleprotokollar for Hildal og Jordal skular
L0001 Skuleprotokoll for Hildal, Sandven og Jordal krinsar 1860 - 1872 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Hildal og Jordal krinsar 1873 - 1890 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Hildal og Jordal skular og Vintertun krins 1891 - 1927 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Protokollar og kartotek
Ff: Skuleprotokollar for Skare skule
L0001 Skuleprotokoll for Seljestad, Reinsnos, Dalerne og Skare krinsar 1862 - 1899 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Jøsendal, Vintertun, Reinsnos, Skare og Seljestad krinsar 1879 - 1909 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Skare, Eitrheim og Jordal krinsar 1893 - 1911 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Skare og Seljestad skular og Torekoven krins 1909 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker / Fråversbøker
Ga: Dagbøker / Fråversbøker
Gaa: Dagbøker. Odda skule
L0001 Dagbok for Odda skule 1899 - 1916 Første side
L0002 Dagbok for Odda skule 1907 - 1920 Første side
L0003 Dagbok for Odda skule 1909 - 1919 Første side
G: Dagbøker / Fråversbøker
Ga: Dagbøker / Fråversbøker
Gab: Dagbok for sløydskulen i Ullensvang prestegjeld
L0001 Dagbok for sløydskulen i Ullensvang prestegjeld for soknene Kinsarvik, Ullensvang og Odda 1895 - 1917 Første side
G: Dagbøker / Fråversbøker
Gc: Dagbøker. Eitrheim skule
L0001 Dagbok for Eitrheim og Hjædle krinsar 1882 - 1901 Første side
G: Dagbøker / Fråversbøker
Ge: Dagbøker. Hildal og Jordal krinsar
L0001 Dagsjournal med karakterar for læraren i Kinsarvik prestegjeld. Hildal, Sandven og Jordal krinsar i Odda sokn 1864 - 1875 Første side
L0002 Dagbok for Hildal og Jordal krinsar 1875 - 1890 Første side
L0003 Dagbok for Hildal og Jordal krinsar 1890 - 1904 Første side
L0004 Dagbok for Hildal og Jordal skular 1904 - 1918 Første side
G: Dagbøker / Fråversbøker
Gf: Dagbøker. Skare og Torekoven skular
L0001 Dagsjournal med karakterar for læraren i Kinsarvik skulekommune. Odda sokn, Dalerne, Reinsnos og Seljestad krinsar 1864 - 1879 Første side
L0001a Dagbok for læraren i Ullensvang skulekommune. Odda sokn, Seljestad, Dalen, Reinsnos og Skare krinsar 1880 - 1894 Første side
L0002 Dagbok for læraren i Jøsendal, Vintertun, Reinsnos og Skare krinsar 1891 - 1909 Første side
L0002a Dagbok for læraren i Ullensvang prestegjeld, Odda sokn for småskulekrinsane Skare, Eitrheim og Jordal 1893 - 1912 Første side
L0003a Dagbok for Skare og Seljestad / Torekoven skular 1910 - 1926 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.