Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 74 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1227-021: Jondal kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for kommunestyre og formannskap
Aaa: Møtebøker for formannskap og kommunestyre
L0001 Møtebok for formannskap og kommunestyre 19.12.1845 - 22.01.1884 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap og kommunestyre 10.03.1885 - 20.01.1901 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap og kommunestyre 26.01.1901 - 20.04.1909 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap og kommunestyre 28.04.1909 - 03.06.1914 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap og kommunestyre 12.08.1914 - 26.09.1917 Første side Innhold
L0006 Møtebok for formannskap og kommunestyre 29.10.1917 - 23.11.1921 Første side Innhold
L0007 Møtebok for formannskap og kommunestyre 28.12.1921 - 11.11.1930 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap og kommunestyre 11.11.1930 - 20.12.1935 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskap og kommunestyre 05.01.1936 - 15.10.1939 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskap og kommunestyre 02.11.1939 - 25.02.1946 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for formannskap og kommunestyre 18.03.1946 - 15.06.1949 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for formannskap og kommunestyre 19.07.1949 - 30.09.1952 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Lakune 1952 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for formannskap og kommunestyre 09.08.1955 - 10.08.1957 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for formannskap og kommunestyre 20.08.1957 - 04.03.1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for formannskap og kommunestyre 22.03.1960 - 29.11.1962 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Saksregister til møtebøker for kommunestyre og formannskap
Aba: Saksregister til møtebøker for kommunestyre og formannskap
L0003 Saksregister 1941 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
Baa: Kopibøker
L0001 Kopibok 1845 - 1892 Første side
L0002 Kopibok 1845 - 1892 Første side
L0003 Kopibok 1907 - 1916 Første side

IKAH/1227-142: Jondal kommune. Likningskommisjonen

F: Skatter og avgifter
Fa: Likningsprotokollar
L0001 protokoll fattigskatt 1865 - 1873 Første side
L0002 protokoll, fattigskatt, skuleskatt frå 1876 1874 - 1881 Første side
L0003 Legdprotokoll 1881 - 1894 Første side
L0004 Likningsprotokoll 1883 - 1892 Første side
L0005 protokoll 1893 - 1900 Første side
L0006 protokoll 1908 - 1913 Første side
L0006a protokoll, Kommuneskatt 1901 - 1907 Første side
F: Skatter og avgifter
Fb: Statsskattprotokollar
L0001 protokoll 1895 - 1917 Første side
F: Skatter og avgifter
Fc: Eigedomskattprotokoll
L0001 protokoll 1884 Første side

IKAH/1227-181: Jondal kommune. Herredskommisjonen av 1863

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Jondal herredskommisjon 1864 Første side

IKAH/1227-211: Jondal kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker skulestyret
Aaa: Møtebøker skulestyret
L0001 Møtebok for Jondal skulestyre 27.07.1889 - 05.01.1909 Første side
L0002 Møtebok for Jondal skulestyre 13.04.1909 - 04.09.1920 Første side
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker skulestyret
L0001 Kopibok for Jondal skulestyre 1890 - 1904 Første side
L0002 Kopibok for Jondal skulestyre 1904 - 1916 Første side

IKAH/1227-231: Jondal kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for Jondal krins
L0001 Skuleprotokoll for 4. skoledistrikt 1859 - 1871 Første side
F: Skuleprotokollar
Fb: Skuleprotokollar for øvre og nedre Krossdalen krins
L0001 Skuleprotokoll for øvre og nedre Krossdalen krins 1870 - 1886 Første side
L0002 Skuleprotokoll for øvre og nedre Krossdalen krins 1888 - 1892 Første side Innhold
F: Skuleprotokollar
Fc: Skuleprotokollar for Torsnes krins
L0001 Skuleprotokoll for Torsnes krins 1873 - 1893 Første side
F: Skuleprotokollar
Fd: Skuleprotokollar for Herand og Mælen krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Herand og Mælen krinsar 1868 - 1886 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Herand og Mælen krinsar 1868 - 1883 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Herand krins 1887 - 1894 Første side
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker Jondal krins
L0001 dagbok 1895 - 1912 Første side
L0002 dagbok 1898 - 1918 Første side
G: Dagbøker
Gb: Dagbøker øvre og nedre Krossdalen Krins
L0001 dagbok Øvre og nedre Krossdalen 1878 - 1885 Første side
L0002 dagbok Øvre og nedre Krossdalen 1895 - 1912 Første side
G: Dagbøker
Gc: Dagbøker Torsnes Krins
L0001 Dagbok 1886 - 1898 Første side
G: Dagbøker
Gd: Dagbøker Herand krins
L0001 dagbok Herand og Mælen 1887 - 1902 Første side
L0002 dagbok Herand 1902 - 1917 Første side
G: Dagbøker
Ge: Dagbøker Tørvikbygd krins
L0001 dagbok 1886 - 1898 Første side
L0002 dagbok 1898 - 1915 Første side