Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 38 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Jondal kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for kommunestyre og formannskap, Møtebøker for formannskap og kommunestyre
L0001 Møtebok for formannskap og kommunestyre 19.12.1845 - 22.01.1884 Første side
L0002 Møtebok for formannskap og kommunestyre 10.03.1885 - 20.01.1901 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap og kommunestyre 26.01.1901 - 20.04.1909 Første side
L0004 Møtebok for formannskap og kommunestyre 28.04.1909 - 03.06.1914 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap og kommunestyre 12.08.1914 - 26.09.1917 Første side
L0006 Møtebok for formannskap og kommunestyre 29.10.1917 - 23.11.1921 Første side
L0007 Møtebok for formannskap og kommunestyre 28.12.1921 - 11.11.1930 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap og kommunestyre 11.11.1930 - 20.12.1935 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskap og kommunestyre 05.01.1936 - 15.10.1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskap og kommunestyre 02.11.1939 - 25.02.1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for formannskap og kommunestyre 18.03.1946 - 15.06.1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for formannskap og kommunestyre 19.07.1949 - 30.09.1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for formannskap og kommunestyre 09.08.1955 - 10.08.1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for formannskap og kommunestyre 20.08.1957 - 04.03.1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for formannskap og kommunestyre 22.03.1960 - 29.11.1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Jondal kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker skulestyret, Møtebøker skulestyret
L0001 Møtebok for Jondal skulestyre 27.07.1889 - 05.01.1909 Første side
L0002 Møtebok for Jondal skulestyre 13.04.1909 - 04.09.1920 Første side
Kopibøker, Kopibøker skulestyret
L0001 Kopibok for Jondal skulestyre 1890 - 1904 Første side
L0002 Kopibok for Jondal skulestyre 1904 - 1916 Første side

Jondal kommune. Barneskulane

Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Jondal krins
L0001 Skuleprotokoll for 4. skoledistrikt 1859 - 1871 Første side
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for øvre og nedre Krossdalen krins
L0001 Skuleprotokoll for øvre og nedre Krossdalen krins 1870 - 1886 Første side
L0002 Skuleprotokoll for øvre og nedre Krossdalen krins 1888 - 1892 Første side
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Torsnes krins
L0001 Skuleprotokoll for Torsnes krins 1873 - 1893 Første side
Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Herand og Mælen krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Herand og Mælen krinsar 1868 - 1886 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Herand og Mælen krinsar 1868 - 1883 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Herand krins 1887 - 1894 Første side

Jondal kommune. Fattigkommisjonen

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Jondal fattigkommisjon 1846 - 1899 Første side

Jondal kommune. Provianteringsrådet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Jondal provianteringsråd 1916 - 1919 Første side

Jondal kommune. Forsyningsnemnda

Husstandsregister, Husstandsregister
L0001/0001 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Herand 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Jondal 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0003 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Solesnes og Svåsand 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0005 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Tørvikbygd 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0001 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Herand 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0002 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Jondal 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0003 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Torsnes 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0004 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Tørvikbygd 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0005 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Andre stader 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Jondal skoglag

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok, korrespondanse for Jondal skoglag 1917 - 1918 Første side