Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 22 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1227-211: Jondal kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker skulestyret
Aaa: Møtebøker skulestyret
L0001 Møtebok for Jondal skulestyre 27.07.1889 - 05.01.1909 Første side
L0002 Møtebok for Jondal skulestyre 13.04.1909 - 04.09.1920 Første side
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker skulestyret
L0001 Kopibok for Jondal skulestyre 1890 - 1904 Første side
L0002 Kopibok for Jondal skulestyre 1904 - 1916 Første side

IKAH/1227-231: Jondal kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for Jondal krins
L0001 Skuleprotokoll for 4. skoledistrikt 1859 - 1871 Første side
F: Skuleprotokollar
Fb: Skuleprotokollar for øvre og nedre Krossdalen krins
L0001 Skuleprotokoll for øvre og nedre Krossdalen krins 1870 - 1886 Første side
L0002 Skuleprotokoll for øvre og nedre Krossdalen krins 1888 - 1892 Første side Innhold
F: Skuleprotokollar
Fc: Skuleprotokollar for Torsnes krins
L0001 Skuleprotokoll for Torsnes krins 1873 - 1893 Første side
F: Skuleprotokollar
Fd: Skuleprotokollar for Herand og Mælen krinsar
L0001 Skuleprotokoll for Herand og Mælen krinsar 1868 - 1886 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Herand og Mælen krinsar 1868 - 1883 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Herand krins 1887 - 1894 Første side
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker Jondal krins
L0001 dagbok 1895 - 1912 Første side
L0002 dagbok 1898 - 1918 Første side
G: Dagbøker
Gb: Dagbøker øvre og nedre Krossdalen Krins
L0001 dagbok Øvre og nedre Krossdalen 1878 - 1885 Første side
L0002 dagbok Øvre og nedre Krossdalen 1895 - 1912 Første side
G: Dagbøker
Gc: Dagbøker Torsnes Krins
L0001 Dagbok 1886 - 1898 Første side
G: Dagbøker
Gd: Dagbøker Herand krins
L0001 dagbok Herand og Mælen 1887 - 1902 Første side
L0002 dagbok Herand 1902 - 1917 Første side
G: Dagbøker
Ge: Dagbøker Tørvikbygd krins
L0001 dagbok 1886 - 1898 Første side
L0002 dagbok 1898 - 1915 Første side
L0003 dagbok 1904 - 1922 Første side
L0004 dagbok 1916 - 1917 Første side