Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 23 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1226-021: Strandebarm kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 04.01.1838 - 02.02.1874 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre 02.02.1874 - 28.06.1889 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre 28.06.1889 - 17.05.1894 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap og heradsstyre 16.08.1894 - 23.09.1899 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap og heradsstyre 23.09.1899 - 18.10.1904 Første side Innhold
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 15.12.1904 - 25.03.1911 Første side Innhold
L0007 Møtebok for formannskap og heradsstyre 08.04.1911 - 26.01.1918 Første side Innhold
L0008 Møtebok for formannskap og heradsstyre 16.02.1918 - 05.07.1923 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskap og heradsstyre 21.08.1923 - 19.07.1929 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskap og heradsstyre 07.08.1929 - 05.11.1935 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for formannskap og heradsstyre 10.12.1935 - 09.12.1940 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for formannskap og heradsstyre 26.12.1940 - 09.11.1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for formannskap og heradsstyre 06.12.1946 - 10.01.1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for formannskap og heradsstyre 11.04.1953 - 08.02.1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for formannskap og heradsstyre 11.03.1958 - 12.01.1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for formannskap og heradsstyre 16.09.1963 - 30.01.1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1226-231: Strandebarm kommune. Barneskulane

F: Skule- og karakterprotokollar
Fa: Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for Bru, Berge, Skogasæl, Tangerås, Håbrekke, Fosse, Brekke og Lillefoss krinsar 1851 - 1858 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Børsheim, Solberg, Engedal og Kysnes krinsar 1873 - 1888 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Innstranda skule 1907 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Innstranda skule 1956 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1226-311: Strandebarm kommune. Fattigstyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Strandebarm fattigkommisjon 1846 - 1901 Første side
G: Fattigmanntalet
Ga: Forteikning over understøtta personar
L0001 Manntalsprotokoll over understøtta 1893 - 1904 Første side

IKAH/1226-812: Strandebarm kommune. Overformynderiet

G: Ruller
Ga: Store og mindre ruller
L0001 Overformyndarrulle 1859 - 1893 Første side