Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 22 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Varaldsøy kommune. Valstyret

Manntalsprotokollar, Manntalsprotokollar
L0001 Manntalsprotokoll over røysteføre i Varaldsøy herad 1913 Første side Innhold

Varaldsøy kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradstyre 1901 - 1909 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap og heradstyre 1910 - 1916 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap og heradstyre 1919 - 1921 Første side
L0004 Møtebok for formannskap og heradstyre 1921 - 1933 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskap og heradstyre 1934 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskap, heradstyre og heradstinget 1940 - 1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradstyre og vedtaksbok for ordføraren 1947 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap og heradstyre 1950 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for kommunestyre 1955 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Varaldsøy kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for skulestyret
L0001/0001 Møtebøker for Varaldsøy skulestyre : Møtebok for Varaldsøy sokn skulestyre 1889 - 1900 Første side
Kopibøker, Kopibøker for skulestyret
L0001/0001 Kopibøker for Varaldsøy skulestyre: Kopibok for Varaldsøy sokn skulestyre 1890 - 1900 Første side
Journaler og overgripende registre, Postjournal for skulestyret
L0001/0001 Postjournalar for Varaldsøy skulestyre: Postjournal for Varaldsøy sokn skulestyre 1889 - 1900 Første side
L0002 Postjournal for Varaldsøy skulestyre 1907 - 1916 Første side

Varaldsøy kommune. Barneskulane

Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for alle skulekrinsar
L0001 Skuleprotokollar for Dybsland og Trå krinsar 1876 - 1889 Første side
L0002 Skuleprotokollar for Dybsland, Gjuvsland og Trå krinsar 1890 - 1901 Første side

Varaldsøy kommune. Mundheim provianteringsråd

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Mundheim provianteringsråd 1918 - 1920 Første side
Journaler og overgripende registre, Postjournalar for Mundheim provianteringsråd
L0001 Postjournal for Mundheim provianteringsråd 1917 - 1919 Første side
Rekneskap, Rekneskap for Mundheim provianteringsråd. Rekneskapsbøker
L0001 Kontobok for Mundheim provianteringsråd 1917 - 1919 Første side
L0002 Kontobok for Mundheim provianteringsråd 1919 - 1920 Første side Innhold
L0003 Kontobok for Mundheim provianteringsråd 1918 - 1919 Første side
Andre utskilte arkivdeler, Rundskriv og meldingar
L0001 Rundskriv og meldingar 1918 - 1921 Første side