Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 33 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1225-011: Varaldsøy kommune. Valstyret

F: Manntalsprotokollar
Fa: Manntalsprotokollar
L0001 Manntalsprotokoll over røysteføre i Varaldsøy herad 1913 Første side Innhold

IKAH/1225-021: Varaldsøy kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradstyre 10.12.1901 - 30.10.1909 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap og heradstyre 06.01.1910 - 13.06.1916 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap og heradstyre 23.07.1919 - 18.10.1921 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap og heradstyre 28.11.1921 - 15.12.1933 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskap og heradstyre 01.02.1934 - 24.06.1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskap, heradstyre og heradstinget 27.07.1940 - 07.11.1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradstyre og vedtaksbok for ordføraren 11.07.1947 - 10.03.1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap og heradstyre 30.03.1950 - 09.12.1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for kommunestyre 29.12.1955 - 12.12.1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskap og kommunestyre 27.09.1955 - 29.12.1964 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1225-211: Varaldsøy kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for skulestyret
L0001/0001 Møtebøker for Varaldsøy skulestyre: Møtebok for Varaldsøy sokn skulestyre 20.07.1889 - 1900 Første side
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker for skulestyret
L0001/0001 Kopibøker for Varaldsøy skulestyre: Kopibok for Varaldsøy sokn skulestyre 1890 - 1900 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournal for skulestyret
L0001/0001 Postjournalar for Varaldsøy skulestyre: Postjournal for Varaldsøy sokn skulestyre 1889 - 1900 Første side
L0002 Postjournal for Varaldsøy skulestyre 1907 - 1916 Første side

IKAH/1225-231: Varaldsøy kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for alle skulekrinsar
L0001 Skuleprotokollar for Dybsland og Trå krinsar 1876 - 1889 Første side
L0002 Skuleprotokollar for Dybsland, Gjuvsland og Trå krinsar 1890 - 1901 Første side
G: Bøker
Ga: Dagbøker
L0001 Dagbøker 1876 - 1888 Første side
L0002 Dagbøker 1889 - 1906 Første side
L0003 Dagbok for Trå skule 1898 - 1919 Første side
L0007 Dagbøker 1897 - 1899 Første side

IKAH/1225-311: Varaldsøy kommune. Fattigstyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Varaldsøy fattigstyre 1901 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1225-352: Varaldsøy kommune. Fiskarmanntalsnemda

F: Manntal
Fa: Manntal for fiskarmanntalsnemda
L0001 Manntal 1914 - 1926 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1225-621: Varaldsøy kommune. Jordstyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Varaldsøy jordstyre 1929 - 1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Møtebok for Varaldsøy jordstyre 1945 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournal
L0001 Postjournal for Varaldsøy jordstyre 1929 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Postjournal for Varaldsøy jordstyre 1956 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1225-840: Varaldsøy kommune. Mundheim provianteringsråd

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Mundheim provianteringsråd 1918 - 1920 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar for Mundheim provianteringsråd
L0001 Postjournal for Mundheim provianteringsråd 1917 - 1919 Første side
R: Rekneskap
Ra: Rekneskap for Mundheim provianteringsråd. Rekneskapsbøker
L0001 Kontobok for Mundheim provianteringsråd 1917 - 1919 Første side
L0002 Kontobok for Mundheim provianteringsråd 1919 - 1920 Første side Innhold
L0003 Kontobok for Mundheim provianteringsråd 1918 - 1919 Første side
Y: Andre utskilte arkivdeler
Ya: Rundskriv og meldingar
L0001 Rundskriv og meldingar 1918 - 1921 Første side