Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 348 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1213-021: Fjelberg kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0002 Møtebok for formannskapet, heradstyret og soknestyra i Fjelberg, Ølen, Vikebygd og Eid 23.09.1881 - 03.03.1900 Første side Innhold

IKAH/1224-021: Kvinnherad kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1838 - 1884 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1885 - 1896 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1896 - 1907 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1907 - 1917 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1917 - 1919 Første side Innhold
L0006 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1919 - 1924 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1924 - 1929 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1929 - 1934 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1934 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1938 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Vedtaksbok for ordføraren 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for heradstinget 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for formannskap og heradstyre 1945 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for formannskap og heradstyre 1949 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for formannskap og heradstyre 1952 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for formannskap og heradstyre 1955 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebok for formannskap og heradstyre 1958 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Møtebok for formannskap og heradstyre 1960 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Møtebok for formannskap og heradstyre 1963 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Møtebøker
L0001/0001 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 20.10.1964 - 27.01.1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 27.01.1967 - 28.12.1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0001 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0002 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0001 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0002 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0001 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1972 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0002 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1973 Vær oppmerksom på at deler av teksten (i flere bilder) ikke er synlig grunnet stram innbinding. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0001 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1974 Vær oppmerksom på at deler av teksten (i flere bilder) ikke er synlig grunnet stram innbinding. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0002 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1974 Vær oppmerksom på at deler av teksten (i flere bilder) ikke er synlig grunnet stram innbinding. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006/0001 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1975 Vær oppmerksom på at deler av teksten (i flere bilder) ikke er synlig grunnet stram innbinding. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006/0002 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007/0001 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007/0002 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008/0001 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008/0002 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1978 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009/0001 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1978 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009/0002 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010/0001 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010/0002 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011/0001 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011/0002 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012/0001 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012/0002 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013/0001 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013/0002 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014/0001 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014/0002 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015/0001 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015/0002 Møtebøker for Kvinnherad kommunestyre: Møtebok for Kvinnherad kommunestyre 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.