Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 57 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Fjelberg kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0002 Møtebok for formannskapet, heradstyret og soknestyra i Fjelberg, Ølen, Vikebygd og Eid 23.09.1881 - 03.03.1900 Første side Innhold

Kvinnherad kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1838 - 1884 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1885 - 1896 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1896 - 1907 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1907 - 1917 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1917 - 1919 Første side Innhold
L0011 Vedtaksbok for ordføraren 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Kvinnherad kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for skulestyret
L0001/0001 Møtebok for Kvinnherad skulestyre: Møtebok for Kvinnherad skulestyre 1889-1920 1889 - 1920 Første side
Kopibøker, Kopibøker
L0001/0001 Kopibok for Kvinnherad skulestyre: Kopibok for Kvinnherad skulestyre 1890-1892 1890 - 1892 Første side
Journaler og overgripende registre, Postjournalar
L0001/0001 Postjounral for Kvinnherad skulestyre: Postjounral for Kvinnherad skulestyre 1890-1904 1890 - 1904 Første side
L0002/0001 Postjounral for Kvinnherad skulestyre: Postjounral for Kvinnherad skulestyre 1904-1919 1904 - 1919 Første side

Kvinnherad kommune. Barneskulane

Skuleprotokollar , Skuleprotokollar for omgangsskulen over fleire sokn
L0001 Skuleprotokoll for omgangsskulen i 3 skuledistrikt 1845 - 1868 Første side
L0002 Skuleprotokoll for omgangsskulen i 7. 10. og 11. skuledistrikt 1862 - 1889 Første side
L0003 Skuleprotokoll for omgangsskulen i 9. skuledistrikt 1857 - 1877 Første side
L0004 Skuleprotokoll for omgangsskulen 1862 - 1876 Første side
Skuleprotokollar , Skuleprotokollar for Ølve sokn
L0001 Skuleprotokoll for Ølvesbygden og Fuglebergbygden i 6. skuledistrikt 1846 - 1872 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Ølvesbygden og Fuglebergbygden i 6. skuledistrikt 1863 - 1876 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Ølvesbygden og Fuglebergbygden 1873 - 1890 Første side
Skuleprotokollar , Skuleprotokollar for Hatlestrand sokn
L0001 Skuleprotokoll for Hatlestrandens krins 1892 - 1917 Første side
Skuleprotokollar , Skuleprotokollar for Ænes sokn
L0001 Skuleprotokoll for Årvikstranden, Gjetingsdalen og Nordre Pollen krinsar i 4. skuledistrikt 1846 - 1872 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Årvikstranden, Gjetingsdalen og Nordrepollen krinsar 1875 - 1885 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Årvikstranden, Gjetingsdalen og Nordrepollen krinsar 1885 - 1895 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Ænes, Fureberg og Tveitnes, Bondhusbygden og Austrepollen krinsar 1877 - 1916 Protokoll over skulehold og skulesøgning for læraren i Ænes, Fureberg/ Tveitnes, Bondhusbygdens og Austrepollen krinsar Ænes krins: 1877-1916 Fureberg/ Tveitnes krins: 1877-1916 Bondhusbygda krins: 1877-1916 Austrepollen krins: 1877-1895 Første side Innhold
Skuleprotokollar , Skuleprotokollar for Kvinnherad sokn
L0001 Skuleprotokoll for den faste skulen i 1. skuledistrikt 1846 - 1862 Første side
L0002 Skuleprotokoll for 1. skulekrins: Skaalebygden, Kirkebygden og Guddalsdalen krinsskular 1862 - 1873 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Løvfallstranden og Lyngstranden krinsar 1876 - 1911 Første side
L0005 Skuleprotokoll for 1. skulekrins og Malmanger krins 1874 - 1896 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Omvikdalen krins 1878 - 1896 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Omvikdalen krins 1897 - 1924 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Haugland krins 1892 - 1923 Første side
Skuleprotokollar , Skuleprotokollar for Husnes sokn
L0001 Skuleprotokoll for 8. skuledistrikt 1845 - 1864 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Husnes krins 1864 - 1877 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Husnes krins 1878 - 1890 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Husnes krins 1891 - 1909 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Bringedalsbygda, Haugland, Snilstveitøy, Husnes, Undarheim og Skorpen krinsar 1885 - 1901 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Bringedalsbygda skule 1902 - 1914 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Sunde skule 1895 - 1925 Første side

Kvinnherad kommune. Husnes sokn fattigstyre

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker for fattigstyre
L0001 Møtebok for Husnes sokn fattigstyre 1846 - 1909 Første side

Kvinnherad kommune. Forsyningsnemnda

Husstandsregister og flytting, Husstandsregister ordna etter krins
L0001/0001 Rasjoneringsteljing og husstandsregister: Rasjoneringsteljing 7.10.1939 1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Rasjoneringsteljing og husstandsregister: Husstandsregister: Vikane 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0003 Rasjoneringsteljing og husstandsregister: Husstandsregister: Ølve 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0001 Husstandsregister: Hatlestrand og Mauranger: Husstandsregister: Hatlestrand 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0002 Husstandsregister: Hatlestrand og Mauranger: Husstandsregister: Mauranger 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0001 Husstandsregister: Ænes, Løfallstrand og Rosendal: Husstandsregister: Ænes 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0002 Husstandsregister: Ænes, Løfallstrand og Rosendal: Husstandsregister: Løfallstrand 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0003 Husstandsregister: Ænes, Løfallstrand og Rosendal: Husstandsregister: Rosendal 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0001 Husstandsregister: Snilstveitøy og Uskedalen: Husstandsregister: Dimmelsvik 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0002 Husstandsregister: Snilstveitøy og Uskedalen: Husstandsregister: Seimsfoss 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0003 Husstandsregister: Snilstveitøy og Uskedalen: Husstandsregister: Snilstveitøy 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0004 Husstandsregister: Snilstveitøy og Uskedalen: Husstandsregister: Uskedalen 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.