Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 102 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1213-021: Fjelberg kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0002 Møtebok for formannskapet, heradstyret og soknestyra i Fjelberg, Ølen, Vikebygd og Eid 23.09.1881 - 03.03.1900 Første side Innhold

IKAH/1224-021: Kvinnherad kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1838 - 1884 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1885 - 1896 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1896 - 1907 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1907 - 1917 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1917 - 1919 Første side Innhold
L0011 Vedtaksbok for ordføraren 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar for formannskapet
L0001 Postjournal for formannskapet 1838 - 1905 Første side
L0002 Postjournal for formannskapet 1906 - 1918 Første side

IKAH/1224-181: Kvinnherad kommune. Herredskommisjonen av 1883

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Kvinnherad herredskommisjon 1864 - 1870 Første side

IKAH/1224-211: Kvinnherad kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for skulestyret
L0001/0001 Møtebok for Kvinnherad skulestyre: Møtebok for Kvinnherad skulestyre 1889-1920 1889 - 1920 Første side
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001/0001 Kopibok for Kvinnherad skulestyre: Kopibok for Kvinnherad skulestyre 1890-1892 1890 - 1892 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001/0001 Postjounral for Kvinnherad skulestyre: Postjounral for Kvinnherad skulestyre 1890-1904 1890 - 1904 Første side
L0002/0001 Postjounral for Kvinnherad skulestyre: Postjounral for Kvinnherad skulestyre 1904-1919 1904 - 1919 Første side

IKAH/1224-231: Kvinnherad kommune. Barneskulane

F: Skuleprotokollar
Fa: Skuleprotokollar for omgangsskulen over fleire sokn
L0001 Skuleprotokoll for omgangsskulen i 3 skuledistrikt 1845 - 1868 Første side
L0002 Skuleprotokoll for omgangsskulen i 7. 10. og 11. skuledistrikt 1862 - 1889 Første side
L0003 Skuleprotokoll for omgangsskulen i 9. skuledistrikt 1857 - 1877 Første side
L0004 Skuleprotokoll for omgangsskulen 1862 - 1876 Første side
F: Skuleprotokollar
Fb: Skuleprotokollar for Ølve sokn
L0001 Skuleprotokoll for Ølvesbygden og Fuglebergbygden i 6. skuledistrikt 1846 - 1872 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Ølvesbygden og Fuglebergbygden i 6. skuledistrikt 1863 - 1876 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Ølvesbygden og Fuglebergbygden 1873 - 1890 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Ølve skule 1900 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Husa og Ølve Skule 1940 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fc: Skuleprotokollar for Hatlestrand sokn
L0001 Skuleprotokoll for Hatlestrandens krins 1892 - 1917 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Hatlestrandens krins 1917 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Hatlestrandens krins 1940 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fd: Skuleprotokollar for Ænes sokn
L0001 Skuleprotokoll for Årvikstranden, Gjetingsdalen og Nordre Pollen krinsar i 4. skuledistrikt 1846 - 1872 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Årvikstranden, Gjetingsdalen og Nordrepollen krinsar 1875 - 1885 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Årvikstranden, Gjetingsdalen og Nordrepollen krinsar 1885 - 1895 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Årvik og Årsand krinsar 1907 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for Gjetingsdalen skule 1914 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Ænes, Fureberg og Tveitnes, Bondhusbygden og Austrepollen krinsar 1877 - 1916 Protokoll over skulehold og skulesøgning for læraren i Ænes, Fureberg/ Tveitnes, Bondhusbygdens og Austrepollen krinsar Ænes krins: 1877-1916 Fureberg/ Tveitnes krins: 1877-1916 Bondhusbygda krins: 1877-1916 Austrepollen krins: 1877-1895 Første side Innhold
L0007 Skuleprotokoll for Nordrepollen, Tveitnes, Skorpo og Lyngstranda krinsar 1916 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Lyngstranda og Ænes krinsar 1916 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Bondhusbygda, Austrepollen og Mauranger skular 1943 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Skuleprotokollar
Fe: Skuleprotokollar for Kvinnherad sokn
L0001 Skuleprotokoll for den faste skulen i 1. skuledistrikt 1846 - 1862 Første side
L0002 Skuleprotokoll for 1. skulekrins: Skaalebygden, Kirkebygden og Guddalsdalen krinsskular 1862 - 1873 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Løvfallstranden og Lyngstranden krinsar 1876 - 1911 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Løvfallstranden og Lyngstranden krinsar 1911 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Skuleprotokoll for 1. skulekrins og Malmanger krins 1874 - 1896 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Malmanger skule 1916 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Malmanger og Seglem skular 1921 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Seglem skule 1947 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Omvikdalen krins 1878 - 1896 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Omvikdalen krins 1897 - 1924 Første side
L0011 Skuleprotokoll for Omvikdalen krins 1924 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Skuleprotokoll for Snilstveitøy, Haugland, Bringedalsbygda og Omvikdalen krinsar 1929 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Skuleprotokoll for Snilstveitøy skule 1886 - 1905 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Haugland krins 1892 - 1923 Første side
L0015 Skuleprotokoll for Haugland krins 1924 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.