Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 144 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1211-021: Etne kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0056 Møtebok for formannskapet 1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

IKAH/1223-011: Tysnes kommune. Valstyret

F: Manntalsprotokollar
Fa: Manntalsprotokollar
L0001 Manntalsprotokoll over røysteføre i Tysnes 1906 - 1909 Første side
L0002 Manntalsprotokoll over røysteføre i Tysnes 1912 Første side
L0003 Manntalsprotokoll over røysteføre i Tysnes 1915 Første side

IKAH/1223-021: Tysnes kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradstyre 13.12.1837 - 20.12.1867 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap og heradstyre 07.04.1868 - 25.09.1889 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap og heradstyre 11.10.1889 - 30.10.1903 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap og heradstyre 26.11.1903 - 12.03.1913 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap og heradstyre 19.03.1913 - 21.11.1921 Første side Innhold
L0006 Møtebok for formannskap og heradstyre 1922 - 1928 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007/0001 Møtebok for formannskap og heradstyre: Møtebok for soknestyra i Onarheim, Opdal og Tysnes soknekommunar 1928 - 1934 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap og heradstyre 1934 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskap og heradstyre 1938 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for heradstinget og vedtaksbok for ordføraren 29.05.1942 - 30.12.1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for formannskap og heradstyre 25.05.1945 - 11.07.1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for formannskap og heradstyre 23.07.1947 - 11.04.1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for formannskap og heradstyre 25.04.1953 - 20.12.1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for formannskap og heradstyre 17.01.1957 - 15.11.1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for formannskap og heradstyre 15.11.1960 - 04.03.1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1965 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1971 - 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1976 - 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1979 - 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Møtebok for formannskap 1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Møtebok for formannskap 1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Møtebok for formannskap 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Møtebok for formannskap 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Møtebok for formannskap 1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Møtebok for formannskap 1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 Møtebok for formannskap 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0028 Møtebok for formannskap 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0029 Møtebok for formannskap 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0030 Møtebok for formannskap 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0031 Møtebok for formannskap 1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0032 Møtebok for formannskap 1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0033 Møtebok for formannskap 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0034 Møtebok for formannskap 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0035 Møtebok for formannskap 1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0036 Møtebok for formannskap 1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0037 Møtebok for formannskap 1989 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0038 Møtebok for formannskap 1989 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0039 Møtebok for formannskap 1990 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0040 Møtebok for formannskap 1990 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0041 Møtebok for formannskap 1990 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0042 Møtebok for formannskap 1991 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0043 Møtebok for formannskap 1991 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0044 Møtebok for formannskap 1992 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0045 Møtebok for formannskap 1992 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0046 Møtebok for formannskap 1993 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.