Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 47 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Tysnes kommune. Valstyret

Manntalsprotokollar, Manntalsprotokollar
L0001 Manntalsprotokoll over røysteføre i Tysnes 1906 - 1909 Første side
L0002 Manntalsprotokoll over røysteføre i Tysnes 1912 Første side
L0003 Manntalsprotokoll over røysteføre i Tysnes 1915 Første side

Tysnes kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradstyre 13.12.1837 - 20.12.1867 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap og heradstyre 07.04.1868 - 25.09.1889 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap og heradstyre 11.10.1889 - 30.10.1903 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap og heradstyre 26.11.1903 - 12.03.1913 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap og heradstyre 19.03.1913 - 21.11.1921 Første side Innhold
L0006 Møtebok for formannskap og heradstyre 1922 - 1928 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradstyre 1928 - 1934 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap og heradstyre 1934 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskap og heradstyre 1938 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for heradstinget og vedtaksbok for ordføraren 29.05.1942 - 30.12.1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for formannskap og heradstyre 25.05.1945 - 11.07.1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for formannskap og heradstyre 23.07.1947 - 11.04.1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for formannskap og heradstyre 25.04.1953 - 20.12.1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for formannskap og heradstyre 17.01.1957 - 15.11.1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for formannskap og heradstyre 15.11.1960 - 04.03.1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Tysnes kommune. Skulestyret. Tysnes sokn

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Tysnes sokn skulestyre 1890 - 1908 Første side
Journalar og overgripande registre, Postjournalar
L0001/0001 Postjournal for Tysnes sokn skulestyre og brev: Postjournal for Tysnes sokn skulestyre 1890 - 1912 Første side

Tysnes kommune. Skulestyret. Opdal/Uggdal sokn

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Tysnes skulestyre 1890 - 1915 Første side

Tysnes kommune. Barneskulane

Protokollar, Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Tysnes sokn
L0001 Skuleprotokoll for den faste skulen i Tysnes sokn 1853 - 1888 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Gjerstad skule 1897 - 1936 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Gjerstad skule 1937 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Bruntveit, Gjøvåg og Hope krinsar 1875 - 1888 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Bruntveit og Gjøvåg krinsar 1888 - 1894 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Kaldefoss skule 1901 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Godøy skule 1900 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Godøy og Lunde krinsar 1891 - 1921 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Lunde skule 1937 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Protokollar, Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Onarheim sokn
L0001 Skuleprotokoll for Onarheim og Solheimsdalen krinsar 1868 - 1883 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Onarheim og Solheimsdalen krinsar 1884 - 1893 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Tveit, Hammerhaug og Hovland krinsar 1879 - 1893 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Selø, Skorpe, Hodnanes, Skorpetveit, Skade, Laukhamer, Ånuglo, Flakke og Flornes krinsar 1875 - 1893 Første side
Protokollar, Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Opdal og Uggdal sokn
L0001 Skuleprotokoll for 3. skuledistrikt 1833 - 1860 Første side
L0002 Skuleprotokoll for 4. skuledistrikt 1846 - 1867 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Myklestad, Nordbustaddalen og Opdal krinsar 1862 - 1879 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Flygansver, Brattetveit, Åse, Håland, Færevåg, Sunde, Amland, Syd-Reksteren og Landreåen krinsar 1871 - 1874 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Amland, Færevåg, Flygansver, Eversvik og Kongsvik krinsar 1875 - 1894 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Ersvær, Syd-Reksteren, Åse, Sunde og Flygansvær krinsar 1891 - 1903 Første side Innhold
L0007 Skuleprotokoll for Amland og Kongsvik krinsar 1896 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Flygansvær skule 1922 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Kongsvik skule 1962 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Tysnes kommune. Fattigstyret

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Tysnes sokn fattigkommisjon 1855 - 1904 Første side

Tysnes kommune. Overformynderiet

Klientar, ruller og register, Store ruller
L0001 Stor overformyndarrulle 1859 - 1878 Første side
Klientar, ruller og register, Mindre ruller
L0001 Mindre overformyndarrulle 1864 - 1886 Første side

Tysnes kommune. Provianteringsrådet

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for provianteringsråda i Opdal, Tysnes og Onarheim 1916 - 1920 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.