Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 92 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1223-011: Tysnes kommune. Valstyret

F: Manntalsprotokollar
Fa: Manntalsprotokollar
L0001 Manntalsprotokoll over røysteføre i Tysnes 1906 - 1909 Første side
L0002 Manntalsprotokoll over røysteføre i Tysnes 1912 Første side
L0003 Manntalsprotokoll over røysteføre i Tysnes 1915 Første side

IKAH/1223-021: Tysnes kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradstyre 13.12.1837 - 20.12.1867 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap og heradstyre 07.04.1868 - 25.09.1889 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap og heradstyre 11.10.1889 - 30.10.1903 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap og heradstyre 26.11.1903 - 12.03.1913 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap og heradstyre 19.03.1913 - 21.11.1921 Første side Innhold
L0006 Møtebok for formannskap og heradstyre 1922 - 1928 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006/0001 Møtebok for formannskap og heradstyre: Møtebok for soknestyra i Onarheim, Opdal og Tysnes soknekommunar 1922 - 1928 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradstyre 1928 - 1934 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007/0001 Møtebok for formannskap og heradstyre: Møtebok for soknestyra i Onarheim, Opdal og Tysnes soknekommunar 1928 - 1934 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap og heradstyre 1934 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskap og heradstyre 1938 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009/0001 Møtebok for formannskap og heradstyre: Møtebok for soknestyra i Onarheim, Opdal og Tysnes soknekommunar 1938 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for heradstinget og vedtaksbok for ordføraren 29.05.1942 - 30.12.1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for formannskap og heradstyre 25.05.1945 - 11.07.1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for formannskap og heradstyre 23.07.1947 - 11.04.1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for formannskap og heradstyre 25.04.1953 - 20.12.1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for formannskap og heradstyre 17.01.1957 - 15.11.1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for formannskap og heradstyre 15.11.1960 - 04.03.1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1965 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1971 - 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Møtebok for formannskap og kommunestyre 1979 - 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Møtebok for formannskap 1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Møtebok for formannskap 1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 Møtebok for formannskap 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0030 Møtebok for formannskap 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0031 Møtebok for formannskap 1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0033 Møtebok for formannskap 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0034 Møtebok for formannskap 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0035 Møtebok for formannskap 1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Ac: Møtebøker for kommunestyret
L0003 Møtebok for kommunestyret 1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Møtebok for kommunestyret 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for kommunestyret 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for kommunestyret 1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for kommunestyret 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for kommunestyret 1987 - 1988 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for kommunestyret 1989 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for kommunestyret 1990 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for kommunestyret 1990 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for kommunestyret 1991 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Postjournalar
L0001 Postjournal for formannskapet 1838 - 1885 Første side

IKAH/1223-211: Tysnes kommune. Skulestyret. Tysnes sokn

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Tysnes sokn skulestyre 1890 - 1908 Første side
C: Journalar og overgripande registre
Ca: Postjournalar
L0001/0001 Postjournal for Tysnes sokn skulestyre og brev: Postjournal for Tysnes sokn skulestyre 1890 - 1912 Første side

IKAH/1223-213: Tysnes kommune. Skulestyret. Opdal/Uggdal sokn

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Tysnes skulestyre 1890 - 1915 Første side

IKAH/1223-231: Tysnes kommune. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar
Faa: Skuleprotokollar for Tysnes sokn
L0001 Skuleprotokoll for den faste skulen i Tysnes sokn 1853 - 1888 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Gjerstad skule 1897 - 1936 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Gjerstad skule 1937 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Bruntveit, Gjøvåg og Hope krinsar 1875 - 1888 Første side