Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 37 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1223-211: Tysnes kommune. Skulestyret. Tysnes sokn

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Tysnes sokn skulestyre 1890 - 1908 Første side
C: Journalar og overgripande registre
Ca: Postjournalar
L0001/0001 Postjournal for Tysnes sokn skulestyre og brev: Postjournal for Tysnes sokn skulestyre 1890 - 1912 Første side

IKAH/1223-213: Tysnes kommune. Skulestyret. Opdal/Uggdal sokn

A: Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Tysnes skulestyre 1890 - 1915 Første side

IKAH/1223-231: Tysnes kommune. Barneskulane

F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar
Faa: Skuleprotokollar for Tysnes sokn
L0001 Skuleprotokoll for den faste skulen i Tysnes sokn 1853 - 1888 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Gjerstad skule 1897 - 1936 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Gjerstad skule 1937 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Bruntveit, Gjøvåg og Hope krinsar 1875 - 1888 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Bruntveit og Gjøvåg krinsar 1888 - 1894 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Kaldefoss skule 1901 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Godøy skule 1900 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Godøy og Lunde krinsar 1891 - 1921 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Lunde skule 1937 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar
Fab: Skuleprotokollar for Onarheim sokn
L0001 Skuleprotokoll for Onarheim og Solheimsdalen krinsar 1868 - 1883 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Onarheim og Solheimsdalen krinsar 1884 - 1893 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Tveit, Hammerhaug og Hovland krinsar 1879 - 1893 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Selø, Skorpe, Hodnanes, Skorpetveit, Skade, Laukhamer, Ånuglo, Flakke og Flornes krinsar 1875 - 1893 Første side
F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar
Fac: Skuleprotokollar for Opdal og Uggdal sokn
L0001 Skuleprotokoll for 3. skuledistrikt 1833 - 1860 Første side
L0002 Skuleprotokoll for 4. skuledistrikt 1846 - 1867 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Myklestad, Nordbustaddalen og Opdal krinsar 1862 - 1879 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Flygansver, Brattetveit, Åse, Håland, Færevåg, Sunde, Amland, Syd-Reksteren og Landreåen krinsar 1871 - 1874 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Amland, Færevåg, Flygansver, Eversvik og Kongsvik krinsar 1875 - 1894 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Ersvær, Syd-Reksteren, Åse, Sunde og Flygansvær krinsar 1891 - 1903 Første side Innhold
L0007 Skuleprotokoll for Amland og Kongsvik krinsar 1896 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Flygansvær skule 1922 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Kongsvik skule 1962 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker for skulane i Tysnes
Gaa: Dagbøker for Tysnes sokn
L0002 Dagbok for Gjerstad, Lunde, Gjøvåg, Myrdal krinsar 1894 - 1909 Første side
L0003 Dagbok for Gjerstad og Grøteide skular 1898 - 1917 Første side
L0009 Dagbok for Bruntveit og Gjøvåg og Hope krins 1891 - 1912 Første side
L0015 Dagbok for Godøernes, Malkenes og Luksunds krinsar 1881 - 1916 Første side
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker for skulane i Tysnes
Gab: Dagbøker for Onarheim sokn
L0002 Dagbok for Tveit skule 1901 - 1919 Første side
L0006 Dagbok for Onarheim og Solheimsdalen krinsar 1906 - 1923 Første side
L0009 Dagbok for Sælø, Skorpe, Skade og Hodnanes krinsar 1885 - 1898 Første side
L0010 Dagbok for Ånuglo, Skorpen, Flakkevågen, Skjeljavik 1899 - 1927 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Dagbok for Solheimsdalen og Ånuglo skular 1910 - 1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker for skulane i Tysnes
Gac: Dagbøker for Opdal og Uggdal sokn
L0001 Dagbok for Amland, Færevåg, Flygansvær, Eversvik og Kongsvik krinsar 1875 - 1889 Første side
L0002 Dagbok for Amland og Kongsvik krinsar 1890 - 1905 Første side
L0006 Dagbok for Skår og Kongsvik skular 1913 - 1949 Første side