Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 25 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Tysnes kommune. Skulestyret. Tysnes sokn

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Tysnes sokn skulestyre 1890 - 1908 Første side
Journalar og overgripande registre, Postjournalar
L0001/0001 Postjournal for Tysnes sokn skulestyre og brev: Postjournal for Tysnes sokn skulestyre 1890 - 1912 Første side

Tysnes kommune. Skulestyret. Opdal/Uggdal sokn

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Tysnes skulestyre 1890 - 1915 Første side

Tysnes kommune. Barneskulane

Protokollar, Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Tysnes sokn
L0001 Skuleprotokoll for den faste skulen i Tysnes sokn 1853 - 1888 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Gjerstad skule 1897 - 1936 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Skuleprotokoll for Gjerstad skule 1937 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Skuleprotokoll for Bruntveit, Gjøvåg og Hope krinsar 1875 - 1888 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Bruntveit og Gjøvåg krinsar 1888 - 1894 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Kaldefoss skule 1901 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Godøy skule 1900 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Godøy og Lunde krinsar 1891 - 1921 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Lunde skule 1937 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Protokollar, Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Onarheim sokn
L0001 Skuleprotokoll for Onarheim og Solheimsdalen krinsar 1868 - 1883 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Onarheim og Solheimsdalen krinsar 1884 - 1893 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Tveit, Hammerhaug og Hovland krinsar 1879 - 1893 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Selø, Skorpe, Hodnanes, Skorpetveit, Skade, Laukhamer, Ånuglo, Flakke og Flornes krinsar 1875 - 1893 Første side
Protokollar, Skuleprotokollar, Skuleprotokollar for Opdal og Uggdal sokn
L0001 Skuleprotokoll for 3. skuledistrikt 1833 - 1860 Første side
L0002 Skuleprotokoll for 4. skuledistrikt 1846 - 1867 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Myklestad, Nordbustaddalen og Opdal krinsar 1862 - 1879 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Flygansver, Brattetveit, Åse, Håland, Færevåg, Sunde, Amland, Syd-Reksteren og Landreåen krinsar 1871 - 1874 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Amland, Færevåg, Flygansver, Eversvik og Kongsvik krinsar 1875 - 1894 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Ersvær, Syd-Reksteren, Åse, Sunde og Flygansvær krinsar 1891 - 1903 Første side Innhold
L0007 Skuleprotokoll for Amland og Kongsvik krinsar 1896 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Flygansvær skule 1922 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Kongsvik skule 1962 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.