Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 46 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Stord kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1838 - 1867 Møteboka er òg nytta som møteprotokoll for Stord soknestyre, Fitjar soknestyre og Valestrand soknestyre. Første side Innhold

Fitjar kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1860 - 1882 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1882 - 1905 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1905 - 1919 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1919 - 1932 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1932 - 1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1946 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1952 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap og heradsstyre 1955 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskapet 1957 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskapet 1962 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for heradstyre 1962 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Fitjar kommune. Skulestyret

Journaler og overgripende registre, Brevjournaler
L0001 Postjournal for Fitjar skulestyre 1863 - 1921 Første side

Fitjar kommune. Barneskulane

Protokollar, Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for 7. distrikt i Stordøen prestegjeld 1834 - 1857 Første side
L0002 Skuleprotokoll for 2. 3. og 12. krinsar og Sandvik og Ivarsøy krinsar 1863 - 1887 Første side
L0003 Skuleprotokoll for 9. krins i Stordøen prestegjeld 1853 - 1862 Første side
L0004 Skuleprotokoll for 8. 9. 10. og 15. krinsar i Stordøen prestegjeld 1863 - 1873 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Nordfonn, Sørfonn og Fonden krinsar 1877 - 1891 Første side
L0005a Skuleprotokoll for Rønholm, Vestvik, Engesund og Hageberg krinsar 1873 - 1899 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Rimbereid krins i Fitje prestegjeld 1863 - 1877 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Rimbereid krins 1878 - 1896 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Rimbereid, Tislevoll, Iversø krinsar 1878 - 1916 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Aga og Brandasund krinsar 1886 - 1898 Første side
L0017 Skuleprotokoll for Risøen, Hatlevik, Sælvik, Tvedrøy krinsar 1899 - 1916 Første side
Dagbøker, Dagbøker
L0007 Dagbok for læraren i Fitje skolekommune Fonden, Rimbereid, Ivarsøy skulekrinsar 1879 - 1897 Første side
L0009 Dagbok for kæraren i Rimbereid, Ivarsøy og Hatlevik krinsar 1897 - 1922 Første side
L0022 Dagbok for Hatlevik og Ivarsøy krinsar 1916 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Dagbok for 3. skulekrins, Sandvik og Ivarsøy krinsar 1876 - 1887 Første side

Kvinnherad kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1838 - 1884 Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1885 - 1896 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1896 - 1907 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1907 - 1917 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1917 - 1919 Første side Innhold
L0006 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1919 - 1924 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1924 - 1929 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1929 - 1934 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1934 - 1937 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for formannskap og heradstyre i Kvinnherad prestegjeld og styre i soknekommunane Kvinnherad, Ølve, Husnes og Ænes 1938 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for heradstinget 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for formannskap og heradstyre 1945 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for formannskap og heradstyre 1949 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for formannskap og heradstyre 1952 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for formannskap og heradstyre 1955 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebok for formannskap og heradstyre 1958 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Møtebok for formannskap og heradstyre 1960 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Møtebok for formannskap og heradstyre 1963 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.