Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 16 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Fitjar kommune. Skulestyret

Journaler og overgripende registre, Brevjournaler
L0001 Postjournal for Fitjar skulestyre 1863 - 1921 Første side

Fitjar kommune. Barneskulane

Protokollar, Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for 7. distrikt i Stordøen prestegjeld 1834 - 1857 Første side
L0002 Skuleprotokoll for 2. 3. og 12. krinsar og Sandvik og Ivarsøy krinsar 1863 - 1887 Første side
L0003 Skuleprotokoll for 9. krins i Stordøen prestegjeld 1853 - 1862 Første side
L0004 Skuleprotokoll for 8. 9. 10. og 15. krinsar i Stordøen prestegjeld 1863 - 1873 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Nordfonn, Sørfonn og Fonden krinsar 1877 - 1891 Første side
L0005a Skuleprotokoll for Rønholm, Vestvik, Engesund og Hageberg krinsar 1873 - 1899 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Rimbereid krins i Fitje prestegjeld 1863 - 1877 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Rimbereid krins 1878 - 1896 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Rimbereid, Tislevoll, Iversø krinsar 1878 - 1916 Første side
L0014 Skuleprotokoll for Aga og Brandasund krinsar 1886 - 1898 Første side
L0017 Skuleprotokoll for Risøen, Hatlevik, Sælvik, Tvedrøy krinsar 1899 - 1916 Første side
Dagbøker, Dagbøker
L0007 Dagbok for læraren i Fitje skolekommune Fonden, Rimbereid, Ivarsøy skulekrinsar 1879 - 1897 Første side
L0009 Dagbok for kæraren i Rimbereid, Ivarsøy og Hatlevik krinsar 1897 - 1922 Første side
L0022 Dagbok for Hatlevik og Ivarsøy krinsar 1916 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Dagbok for 3. skulekrins, Sandvik og Ivarsøy krinsar 1876 - 1887 Første side