Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 40 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1222-211: Fitjar kommune. Skulestyret

C: Journaler og overgripende registre
Ca: Brevjournaler
L0001 Postjournal for Fitjar skulestyre 1863 - 1921 Første side

IKAH/1222-231: Fitjar kommune. Barneskulane

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for tilsynsutvala
L0007 Møtebok for Iversøy skulekrins 1890 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar for alle krinsar
L0001 Skuleprotokoll for 7. distrikt i Stordøen prestegjeld 1834 - 1857 Første side
L0002 Skuleprotokoll for 2. 3. og 12. krinsar og Sandvik og Ivarsøy krinsar 1863 - 1887 Første side
L0003 Skuleprotokoll for 9. krins i Stordøen prestegjeld 1853 - 1862 Første side
L0004 Skuleprotokoll for 8. 9. 10. og 15. krinsar i Stordøen prestegjeld 1863 - 1873 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Nordfonn, Sørfonn og Fonden krinsar 1877 - 1891 Første side
L0005a Skuleprotokoll for Rønholm, Vestvik, Engesund og Hageberg krinsar 1873 - 1899 Første side
L0006 Skuleprotokoll for Rimbereid krins i Fitje prestegjeld 1863 - 1877 Første side
L0007 Skuleprotokoll for Rimbereid krins 1878 - 1896 Første side
L0008 Skuleprotokoll for Rimbereid, Tislevoll, Iversø krinsar 1878 - 1916 Første side
L0009 Skuleprotokoll for Rimbereid skule 1896 - 1935 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Skuleprotokoll for Rimbereid skule 1937 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Skuleprotokoll for Ivarsøy skule 1922 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Skuleprotokoll for Tislevoll og Øvrebygda skular 1892 - 1935 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Skuleprotokoll for Tislevoll og Øvrebygda skular 1936 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Skuleprotokoll for Aga og Brandasund krinsar 1886 - 1898 Første side
L0015 Skuleprotokoll for Aga, Brandasund og Sælvik krinsar 1900 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Skuleprotokoll for Aga skule 1950 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Skuleprotokoll for Risøen, Hatlevik, Sælvik, Tvedrøy krinsar 1899 - 1916 Første side
L0018 Skuleprotokoll for Hatlevik skule 1916 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Skuleprotokoll for Tvedarøy skule 1919 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Skuleprotokoll for Sæølvik skule 1925 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Skuleprotokoll for Hageberg og Drivenes krinsar 1900 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Skuleprotokoll for Sandvik, Fonden og Osternes krinsar 1915 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Skuleprotokoll for Osternes skule 1945 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Skuleprotokoll for Hatlevik skule 1950 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
G: Dagbøker
Ga: Dagbøker
L0003 Dagsjournal for læraren i Fitje prestegjeld, dagbok m/ karakterar for kvar veke 6, 7 og 8. skulekrins 1870 - 1881 Første side
L0004 Dagsjournal for læraren i Fitje prestegjeld, dagbok m/ karakterar for kvar veke 13 og 14. skulekrins 1863 - 1869 Første side
L0005 Dagbok for 13, 14 og 15 skulekrins 1871 - 1877 Første side
L0006 Dagsjournal for læraren i Fitje prestegjeld dagbok m/ karakterar for kvar veke 4. skulekrins, Rimbereid 1862 - 1883 Første side
L0007 Dagbok for læraren i Fitje skolekommune Fonden, Rimbereid, Ivarsøy skulekrinsar 1879 - 1897 Første side
L0008 Dagbok for læraren i Rimbereid skulekrins 1884 - 1900 Første side
L0009 Dagbok for kæraren i Rimbereid, Ivarsøy og Hatlevik krinsar 1897 - 1922 Første side
L0011 Dagbok for Rimbereid og sælevik krinsar 1900 - 1919 Første side
L0022 Dagbok for Hatlevik og Ivarsøy krinsar 1916 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Dagbok for 3. skulekrins, Sandvik og Ivarsøy krinsar 1876 - 1887 Første side
L0034 Dagbok for Tislevoll skulekrins 1892 - 1912 Første side
L0038 Dagbok for Aga og Brandasund krinsar 1882 - 1899 Første side
L0039 Dagbok for Aga, Brandasund og Sælevik krinsar 1899 - 1911 Første side