Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 177 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


IKAH/1213-021: Fjelberg kommune. Formannskapet

E: Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Ea: Emneordna korrespondanse
L0002/0001 Deling. Prestegjeld. Sokner: Utskiljing av Huglo frå Fjelberg prestegjeld til Stord prestegjeld 1894 - 1898 Heile mappa er ikkje skanna. Inneheld mellom anna eit kart som ikkje er digitalisert. Første side

IKAH/1221-011: Stord kommune. Valstyret

F: Manntalsprotokollar
Fa: Manntalsprotokollar
L0001 Manntalsprotokoll over røysteføre i Stordøen prestegjeld 1829 - 1897 Første side
L0002 Manntalsprotokoll over røysteføre i Stordøen tinglag 1883 - 1897 Første side
L0003 Manntalsprotokoll over røysteføre i Stord herred 1898 - 1901 Første side
L0004 Manntalsprotokoll over røysteføre i Stord valsokn 1900 Første side
L0005 Manntalsprotokoll over røysteføre i Stord valsokn 1909 Første side
L0006 Manntalsprotokoll over røysteføre i Stord herad 1912 Første side
L0007 Manntalsprotokoll over røysteføre i Stord valsokn 1910 - 1913 Første side
L0008 Manntalsprotokoll over røysteføre i Stord valsokn 1913 - 1916 Første side
L0009 Manntalsprotokoll over røysteføre i Stord valsokn 1915 Første side
L0010 Manntalsprotokoll over røysteføre i Stord valsokn 1918 Første side

IKAH/1221-021: Stord kommune. Formannskapet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1838 - 1867 Møteboka er òg nytta som møteprotokoll for Stord soknestyre, Fitjar soknestyre og Valestrand soknestyre. Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1867 - 1896 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1896 - 1906 Første side Innhold
L0004 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1906 - 1917 Første side Innhold
L0005 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1917 - 1924 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1925 - 1929 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1929 - 1933 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1933 - 1938 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1938 - 1943 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Møtebok for Stord Herredsting 1944 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1945 - 1948 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1947 - 1950 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1950 - 1953 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1953 - 1956 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1956 - 1957 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1957 - 1958 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1959 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1959 - 1960 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1960 - 1961 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1961 - 1962 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1962 - 1963 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Møtebok for formannskapet og heradstyret 1962 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001 Kopibok 1838 - 1875 Første side
L0002 Kopibok 1875 - 1911 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Brevjournalar
L0001 Brevjournal 1838 - 1891 Første side
L0002 Brevjournal mrk.ordføraren i Stordøen 1892 - 1905 Første side
L0003 Brevjournal 1905 - 1911 Første side

IKAH/1221-142: Stord kommune. Likningskommisjonen / Likningsnemnda

F: Likningsprotokollar. Skattelister
Fa: Likningsprotokollar. Skattelister
L0001 Likningsprotokollar. Skattelister 1865 - 1878 Første side

IKAH/1221-181: Stord kommune. Herredskommisjonen av 1863

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Stord og Valestrand herredskommisjon 1864 - 1869 Første side

IKAH/1221-211: Stord kommune. Skulestyret

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker 1833-1870
L0001 Møtebok Stordøen skolekommission 1833 - 1889 Første side
L0002 Møtebok for Stord skulestyre 1890 - 1913 Første side
C: Journaler og overgripende registre
Ca: Brevjournalar
L0001 Postjournal for Stord skulestyre 1916 - 1919 Første side
L0002 Postjournal for Stord skulestyre 1919 - 1921 Første side

IKAH/1221-231: Stord kommune. Barneskulane

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker tilsynsutvala
L0001 Møtebok for tilsynsutvalet Vikanes og Sagvåg krins 1890 - 1936 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for tilsynsutvalet Nordhuglo – Brandvik, Huglo krins 1890 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for tilsynsutvalet Stua krins 1890 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for tilsynsutvalet Leirvik krins 1890 - 1923 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
F: Protokollar
Fa: Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for Nordhuglen, Høiland, Langeland og Digernes krinsar 1863 - 1877 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Langeland, Digernes, Føyen, Lervik og Sørhuglen krinsar 1878 - 1904 Første side