Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 24 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Stord kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker 1833-1870
L0001 Møtebok Stordøen skolekommission 1833 - 1889 Første side
L0002 Møtebok for Stord skulestyre 1890 - 1913 Første side
Journaler og overgripende registre, Brevjournalar
L0001 Postjournal for Stord skulestyre 1916 - 1919 Første side
L0002 Postjournal for Stord skulestyre 1919 - 1921 Første side

Stord kommune. Barneskulane

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker tilsynsutvala
L0001 Møtebok for tilsynsutvalet Vikanes og Sagvåg krins 1890 - 1936 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Møtebok for tilsynsutvalet Nordhuglo – Brandvik, Huglo krins 1890 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Møtebok for tilsynsutvalet Stua krins 1890 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Møtebok for tilsynsutvalet Leirvik krins 1890 - 1923 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Protokollar, Skuleprotokollar
L0001 Skuleprotokoll for Nordhuglen, Høiland, Langeland og Digernes krinsar 1863 - 1877 Første side
L0002 Skuleprotokoll for Langeland, Digernes, Føyen, Lervik og Sørhuglen krinsar 1878 - 1904 Første side
L0003 Skuleprotokoll for Rommetvedt, Fjellgårdene og Grov krinsar 1881 - 1891 Første side
L0004 Skuleprotokoll for Stue skule 1892 - 1927 Første side
L0005 Skuleprotokoll for Huglerøy skule 1915 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Skuleprotokoll for Hatland, Agdestein, Børtvedt og Føyen krinsar 1902 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Skuleprotokoll for Børtveit skule 1908 - 1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Skuleprotokoll for Agdestein skule 1941 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Skuleprotokoll for Leirvik skule 1885 - 1919 Første side
L0010 Skuleprotokoll for Leirvik skule 1908 - 1931 Første side
L0011 Skuleprotokoll for Leirvik skule 1919 - 1931 Første side
L0012 Skuleprotokoll for Leirvik skule 1920 - 1946 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Skuleprotokoll for Leirvik skule 1920 - 1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Skuleprotokoll for Leirvik skule 1933 - 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Skuleprotokoll for Leirvik skule 1936 - 1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Skuleprotokoll for Vikanes og Sagvåg skular 1898 - 1932 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.