Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 260 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Valstyret

Manntal, Manntalsprotokollar
L0001 Manntal for Rubbestadneset skulekrins 1901 Første side Innhold
L0002 Manntal over røysteføre i Bremnes sokn 1901 Statsarkivet i Bergen har i 1986 registrert ein del arkivmateriale etter valstyret i Finnås i arkivet for Lensmannen i Finnås. Dette finst ved Statsarkivet. Første side Innhold
L0004 Manntal over røysteføre i Bremnes sokn 1904 Første side Innhold

Finnaas kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1838 - 1870 Møteboka for 1871 - 1882 manglar. Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1883 - 1896 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1896 - 1908 Møteboka for 1909 - 1916 manglar. Første side Innhold
Kopibøker, Kopibøker
L0001 Kopibok for formannskapet 1838 - 1892 Første side Innhold
Journaler og overgripende registre, Postjournalar
L0001 Postjournal for formannskapet 1838 - 1892 Første side Innhold
L0002 Postjournal for formannskapet 1888 - 1901 Første side Innhold
L0003 Postjournal for formannskapet 1902 - 1914 Første side Innhold
L0004 Postjournal for formannskapet 1914 - 1916 Første side Innhold
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Saksarkiv, korrespondanse
L0001/0001 Korrespondanse / saker: Deling av Finnås fattigkommisjon 1871 Første side Innhold
L0001/0002 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespodanse 1876 - 1879 Første side Innhold
L0001/0003 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespodanse 1882 Første side Innhold
L0001/0004 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespodanse 1890 - 1896 Første side Innhold
L0001/0005 Korrespondanse / saker: Sak: The Bremnes Gold Co. Ltd. 1900 Første side Innhold
L0001/0006 Korrespondanse / saker: Kapellkyrkje på Løkling 1906 - 1910 Første side Innhold
L0001/0007 Korrespondanse / saker: Gåsland kyrkjegard 1906 - 1908 Første side Innhold
L0001/0009 Korrespondanse / saker: Komiteen for deling av Finnås herad. Ymse utgreiingar 1911 Første side Innhold
L0001/0010 Korrespondanse / saker: Historikk vedk. religion. Deler av ei udatert utgreeing Første side
L0001/0011 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespondanse 1908 - 1912 Første side Innhold
L0001/0012 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespondanse 1913 Første side Innhold
L0001/0013 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespondanse 1914 - 1916 Første side Innhold
Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna saksarkiv. Vegar
L0001/0001 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Indvær - Stokkabakken 1910 - 1915 Første side Innhold
L0001/0003 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Laurhammer - Olakjødn 1909 - 1911 Første side Innhold
L0001/0004 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Laurhammer - Olakjødn 1913 - 1916 Første side Innhold
L0001/0005 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Mælandsvåg - Gilje 1907 - 1910 Første side Innhold
L0001/0006 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Sønstabø - Olakjødn 1909 - 1914 Første side Innhold
L0001/0007 Rekneskap for veganlegg: Planar for ymse veganlegg i Finnås 1891 - 1916 Første side
L0002/0001 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Urangsvåg - Mælandsvåg 1898 - 1900 Første side Innhold
L0002/0002 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Urangsvåg - Mælandsvåg 1901 - 1903 Første side Innhold
L0002/0003 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Urangsvåg - Mælandsvåg 1904 - 1905 Første side Innhold
L0002/0004 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Urangsvåg - Mælandsvåg 1906 Første side Innhold
L0002/0005 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Urangsvåg - Mælandsvåg 1907 - 1909 Første side Innhold
L0002/0006 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Våge - Nøkling 1898 Første side Innhold

Finnaas kommune. Heradskassen

Rekneskap, Årsrekneskap, Årsrekneskap
L0001/0001 Årsrekneskap: Utdrag av kommunerekneskapet 1904 - 1910 Første side Innhold
L0001/0002 Årsrekneskap: Årsrekneskap m/nokre bilag 1912 Første side
L0001/0003 Årsrekneskap: Årsrekneskap m/ bilag 1913 Første side
L0001/0004 Årsrekneskap: Årsrekneskap 1913 - 1914 Første side
L0001/0005 Årsrekneskap: Årsrekneskap 1914 - 1915 Første side
Rekneskap, Kontobøker, Kontobøker
L0001 Kontobok 1899 - 1909 Første side
L0002 Kontobok 1899 - 1912 Første side
L0003 Kontobok for skulen 1910 - 1917 Første side
L0004 Kontobok for diverse kassar 1913 - 1916 Første side
Rekneskap, Kassabøker, Kassabok
L0001 Kassabok 1899 - 1909 Første side
L0002 Kassabok 1910 - 1916 Første side

Finnaas kommune. Likningsnemnda

Likningsprotokollar, Likningsprotokollar
L0002 Likningsprotokoll for skuleskatten i Finnås herad 1880 - 1883 Første side
L0003 Likningsprotokoll for heradsskatten 1883 - 1885 Første side Innhold
L0004 Likningsprotokoll for heradsskatten 1885 - 1891 Første side
L0005 Likningsprotokoll for heradsskatten 1891 - 1897 Første side