Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 233 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Valstyret

Manntal, Manntalsprotokollar
L0001 Manntal for Rubbestadneset skulekrins 1901 Første side Innhold

Finnaas kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1838 - 1870 Møteboka for 1871 - 1882 manglar. Første side Innhold
L0002 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1883 - 1896 Første side Innhold
L0003 Møtebok for formannskap, heradsstyre og soknestyre 1896 - 1908 Møteboka for 1909 - 1916 manglar. Første side Innhold
Kopibøker, Kopibøker
L0001 Kopibok for formannskapet 1838 - 1892 Første side Innhold
Journaler og overgripende registre, Postjournalar
L0001 Postjournal for formannskapet 1838 - 1892 Første side Innhold
L0002 Postjournal for formannskapet 1888 - 1901 Første side Innhold
L0003 Postjournal for formannskapet 1902 - 1914 Første side Innhold
L0004 Postjournal for formannskapet 1914 - 1916 Første side Innhold
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Saksarkiv, korrespondanse
L0001/0001 Korrespondanse / saker: Deling av Finnås fattigkommisjon 1871 Første side Innhold
L0001/0002 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespodanse 1876 - 1879 Første side Innhold
L0001/0003 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespodanse 1882 Første side Innhold
L0001/0004 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespodanse 1890 - 1896 Første side Innhold
L0001/0009 Korrespondanse / saker: Komiteen for deling av Finnås herad. Ymse utgreiingar 1911 Første side Innhold
L0001/0010 Korrespondanse / saker: Historikk vedk. religion. Deler av ei udatert utgreeing Første side
L0001/0011 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespondanse 1908 - 1912 Første side Innhold
L0001/0012 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespondanse 1913 Første side Innhold
L0001/0013 Korrespondanse / saker: Kronologisk ordna korrespondanse 1914 - 1916 Første side Innhold
Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna saksarkiv. Vegar
L0001/0001 Rekneskap for veganlegg: Rekneskap for veganlegget Indvær - Stokkabakken 1910 - 1915 Første side Innhold
L0001/0007 Rekneskap for veganlegg: Planar for ymse veganlegg i Finnås 1891 - 1916 Første side

Finnaas kommune. Heradskassen

Rekneskap, Årsrekneskap, Årsrekneskap
L0001/0001 Årsrekneskap: Utdrag av kommunerekneskapet 1904 - 1910 Første side Innhold
L0001/0002 Årsrekneskap: Årsrekneskap m/nokre bilag 1912 Første side
L0001/0003 Årsrekneskap: Årsrekneskap m/ bilag 1913 Første side
L0001/0004 Årsrekneskap: Årsrekneskap 1913 - 1914 Første side
L0001/0005 Årsrekneskap: Årsrekneskap 1914 - 1915 Første side
Rekneskap, Kontobøker, Kontobøker
L0001 Kontobok 1899 - 1909 Første side
L0002 Kontobok 1899 - 1912 Første side
L0003 Kontobok for skulen 1910 - 1917 Første side
L0004 Kontobok for diverse kassar 1913 - 1916 Første side
Rekneskap, Kassabøker, Kassabok
L0001 Kassabok 1899 - 1909 Første side
L0002 Kassabok 1910 - 1916 Første side

Finnaas kommune. Likningsnemnda

Likningsprotokollar, Likningsprotokollar
L0002 Likningsprotokoll for skuleskatten i Finnås herad 1880 - 1883 Første side
L0003 Likningsprotokoll for heradsskatten 1883 - 1885 Første side Innhold
L0004 Likningsprotokoll for heradsskatten 1885 - 1891 Første side
L0005 Likningsprotokoll for heradsskatten 1891 - 1897 Første side
L0006 Likningsprotokoll for heradsskatten 1898 - 1900 Første side
L0007 Likningsprotokoll for heradsskatten 1901 - 1902 Første side
L0008 Likningsprotokoll for heradsskatten 1906 - 1908 Første side
L0009 Likningsprotokoll for heradsskatten 1909 - 1911 Første side Innhold
L0010 Likningsprotokoll for heradsskatten 1911 - 1914 Første side Innhold
L0011 Likningsprotokoll for heradsskatten 1914 - 1917 Første side
Likningsprotokollar, Likningsprotokollar. Statsskatt
L0001 Likningsprotokollar for statsskatt 1894 - 1915 Første side Innhold
L0002 Likningsprotokollar for statsskatt 1915 - 1916 Første side Innhold

Finnaas kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Finnås skulekommisjon / styre 1879 - 1910 Første side Innhold
L0002 Møtebok for Finnås skulestyre 1911 - 1915 Første side Innhold
Kopibøker, Kopibøker
L0001 Kopibok for Finnås skulestyre 1890 - 1914 Første side Innhold
L0002 Kopibok for Finnås skulestyre 1916 Første side Innhold
Journaler og overgripende registre, Postjournalar
L0001 Postjournal for Finnås skulestyre 1890 - 1901 Første side
L0002 Postjournal for Finnås skulestyre 1901 - 1911 Første side
L0003 Postjournal for Finnås skulestyre 1911 - 1916 Første side